Halim Emre Zeren, Ece Aktulun

YÖNETİŞİM ÇERÇEVESİNDE ORTAKLIKLAR VE BELEDİYELERİN KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2018-Cilt: 5 - Sayı: 11

1-14

Yönetişim, Yerel Ortaklıklar, Kardeş Şehir, Belediye

4926