İsmail Cem TOPTAŞ, Haroon MUZAFFAR

KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden KOBİ’lerin yararlanma durumlarının incelenmesi: Ardahan ili örneği

Investigation of the benefits of SMEs from the support by KOSGEB: example of Ardahan province

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 1

23-33

KOBİ, KOSGEB Destek Programları, Ardahan, Finansman

SMEs, KOSGEB Support Programmes, Ardahan, Financing

6425