TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE

Öz Özet Osmanlı Türkçesi dönemine ait eserlerin çevriyazıyla aktarılması, söz varlığının ve dilbilgisel özelliklerinin tespit edilerek ortaya konması; dil tarihimizin daha iyi anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple, Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eser olan Terceme-i Ravżatüʾl-Muttaḳīn (19. yy) üzerinde çalışmak suretiyle, bu önemli dönemin gramer özelliklerinin ortaya çıkartılmasına bir nebze katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Eser dini ve didaktiktir; halka ayet ve hadislere dayalı olarak İslam dininin öğretilmesi amaçlanmıştır. Eser, halk için kaleme alındığından halkın daha rahat anlayabilmesi için oldukça sade bir dil kullanılmıştır.

Kaynakça

DEVELLİOĞLU, Ferit (2003). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. 20. Baskı. Ankara: Aydın Kitabevi.

ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

GÖRKAŞ, İrfan (1997). “Ebu Said Muhammed Hadimi’nin Hikmet Anlayışı ve Felsefeye Bakışı”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi: s.229.

KIZMAZ, Mustafa (2009), Ebu Said Muhammed Hadimì ve Mecâmiu’l-Hakâik Adlı Eseri Özelinde Usulcülüğü. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

KORKMAZ, Zeynep (1995). “Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri”. Türk Dili Üzerine Araştırmalar. C. 1. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.

ÖZER, Hasan (2017), “Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin (v. 1176/ 1762) Hayatı ve Eserleri”. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD). Cilt:2/ Sayı:3: ss. 480-488.

ÖZKAN, Mustafa (2009). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi. Genişletilmiş 3. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Şemseddin Sami (2004). Kâmûs-ı Türkî. 13. Baskı. İstanbul. Çağrı Yayınları.

TULUM, Mertol (2011). XVII. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara.

YALKIN, Ali Osman (2014). "Abdu'r-rahmân-i Darîr'in Tafsîl-i Tarîk-i Mukarrebîn ve Sebîli'l-Müttebi'în Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım". TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. Yıl: 2. Sayı: 4: ss. 287-295.

YILDIZ, Osman (2002). Orta Osmanlıca Dönemine Ait Bir Dil Yadigârı Ahvâl-i Kıyâmet. Giriş-İnceleme, Metin, Dizinler. İstanbul. Şûle Yayınları. “Cemāl-i Ḳaramanī ve Miftāḥu’l-Ferec’i”. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl:1996. Sayı:2.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed674093, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {400 - 408}, doi = {10.30794/pausbed.674093}, title = {TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Baloğlu, Selenay} }
APA Baloğlu, S . (2020). TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 400-408 . DOI: 10.30794/pausbed.674093
MLA Baloğlu, S . "TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 400-408 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/674093>
Chicago Baloğlu, S . "TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 400-408
RIS TY - JOUR T1 - TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE AU - Selenay Baloğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.674093 DO - 10.30794/pausbed.674093 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 400 EP - 408 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.674093 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.674093 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE %A Selenay Baloğlu %T TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.674093 %U 10.30794/pausbed.674093
ISNAD Baloğlu, Selenay . "TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 400-408 . https://doi.org/10.30794/pausbed.674093
AMA Baloğlu S . TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE. PAUSBED. 2020; (41): 400-408.
Vancouver Baloğlu S . TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 400-408.
IEEE S. Baloğlu , "TERCEME-İ RAVŻATÜʾL-MUTTAḲĪN ADLI ESER ÜZERİNE", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 400-408, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.674093