Primer paratestiküler rabdomyosarkom

Rabdomyosarkomlar genellikle çocukluk döneminde, sıklıkla doğumdan sonra birinci ve ikinci dekadda, baş-boyun bölgesi ve ekstremitelerde görülen yumuşak doku tümörleridir. Primer paratestiküler yerleşimli rabdomyosarkomlar ise nadir olup, tüm rabdomyosarkomların %7’sini oluşturmaktadır. Biz, sağ skrotal kitle ile başvuran 17 yaşındaki erkek hastada primer paratestiküler rabdomyosarkom olgusunu sunduk. Paratestikular rabdomyosarkomlar hızlı büyüyebilir ve mümkünse hızlı tanı konulmalı ve tedavi edilmelidir. Cerrahi rezeksiyon gereklidir ve kombine kemoterapi standart tedavidir.

Kaynakça

1. Ferrari A, Bisogno G, Casanova M, ve ark. Is alveolar histotype a prognostic factor in paratesticular rhabdomyosarcoma? The experience of Italian and German soft tissue sarcoma cooperative group. Pediatr Blood Cancer 2004;42:134-138.

2. Ushida H, Shintaku , Maegawa M, ve ark. Mixed tumor of paratesticular rhabdomyosarcoma and an adenomatoid tumor in an elderly patient. Urology 2002; 59:773viii-x.

3. Zaslau S, Perlmutter EP, Farivar-Mohseni H, Chang WWL, Kandzari SJ. Rhabdomyosarcoma of tunica vaginalis masquerading as hydrocele. Urology 2005; 65:1001.

4. Steward RJ, Martelli H, Oberlin O, ve ark. Treatment of children with nonmetastatic paratesticular rhabdomyosarcoma:Results of the malignant mezenchymal tumors study (MMT 84 and MMT 89) of the International Society of Pediatric Oncology. J Clin Oncol 2003;21:793-798.

5. Rypens F, Garel L, Franc-Guimond J, Sartelet H. Paratesticular rhabdomyosarcoma presenting as thickening of the tunica vaginalis. Pediatr Radiol 2009; 39:1010-1012.

6. Demir A, Önel FF, Türkeri L. Paratesticular pleomorphic rhabdomyosarcoma in an adult. Int Urol Nephrol 2004; 36:577-578.

7. Haga K, Kashiwagi A, Nagamori S, ve ark. Adult paratesticular rhabdomyosarcoma. Natr Clin Pract 2005;2:398-402.

8. Kosan M, Gonulalan U, Ugurlu O, ve ark. Embriyonal paratesticular rhabdomyosarcoma: A case of young adult patient who has inguinal relapse. Int Urol Nephrol 2007;39:1159-1161.

9. Ferrari A, Bisogno G, Casanova M, ve ark. Paratesticular rhabdomyosarcoma: Report from the Italian and German cooperative group. J Ciln Oncol 2002;20:449-455.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

325 74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Repair of ruptured valsalva aneurysm through right atrium

Adnan Taner KURDAL, Tolga Onur BADAK, AHMET İHSAN İŞKESEN, Mustafa CERRAHOĞLU, Hayrettin ŞİRİN

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

İ. Cenk ACAR, Ali Ersin ZÜMRÜBAŞ, Sadettin ESKİÇORAPÇI, Cüneyt TEĞİN, Zafer SINIK, Cüneyt Orhan KARA

Endoservikal mavi nevüs

RECEP BEDİR, Hasan GÜÇER, Pelin BAĞCI

Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

Ali Kemal ARMUTÇUK, Özgür SEVİNÇ, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet aBPSTANCI, Mehmet ZENCİR

Epikardiyal kist hidatik hastalığı: sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun ender nedeni

Yalın Tolga YAYLALI, İbrahim SUSAM, Samet UYAR, Gökhan ÖNEM

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Özgün SATILMIŞ KİRİŞ, Yüksel AKKAYA, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ

Torakolomber patlama kırıklarının uzun segment enstrümantasyon tekniği ile tedavisi

Mehmet Akif ATAY, Cemil ERTÜRK, Uğur Erdem IŞIKAN

Denizli şehir merkezinde güvercin (Columba livia) çıkartılarında Cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

Şafak PELEK, Serhat ALTINKAYA, Uğur Bayram KORKMAZ, Çağrı ERGİN

Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion

Metin AKBULUT, Nilay TÜRK ŞEN, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Mehmet Emin SOYSAL

Primer paratestiküler rabdomyosarkom

Nilay TÜRK ŞEN, Metin AKBULUT, Haluk VARLIKER