Primer Hiperparatiroidi Tanısı İle Opere Edilen Olguların Analizi

Amaç: Primer hiperparatiroidizm, parathormonun aşırı salgılanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu çalışmada, primer hiperparatiroidizm nedeni ile 2009-2012 yılları arasında, kliniğimizde ameliyat edilen 41 hastanının tedavi sonuçları literatür eşliğinde değerlendirildi. Gereç ve yöntem: Preoperatif tanı ve lokalizasyon amaçlı tüm hastalara boyun ultrasonografisi ve Tc 99 - sestamibi ile paratiroit sintigrafisi uygulandı. Hasta verileri retropsektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Çalışmada 28 vakada adenom eksizyonu (%68,3), 5 vakada minimal invaziv paratiroidektomi, 2 vakada subtotal paratiroidektomi, 4 vakaya total paratiroidektomi + scm kası içine ototransplantasyon, 1 vakada lateral insizyonla ve 1 vakada ise sternotomi ile intratorasik adenom eksizyonu operasyonu uygulandı.Sonuç: Primer hiperparatiroidi hastalarının genel cerrahi, endokrinoloji, nükleer tıp ve radyoloji bölümleri tarafından, multidisipliner bir anlayışla değerlendirilmesi gerekir

The Analysis Case Operated With Diagnosis of Primary Hyperparathyoidism

Purpose:Primary hyperparathyroidism is a disease that causes excessive secretion of parathormone. In this study, the results of 41 patients that was operated in our clinic because of primary hyperparathyroidisim were evaluated with literature.Materials and methods:Preoperative ultrasonography and parathyroid scintigraphy with Tc-99 sestamibi were applied for diagnosis and localisation to all patients. The data of the patients were analyzed retrospectively.Results:The operations performed in this study were adenoma excision (28), minimally invazive parathyroidectomy (5), subtotal parathyroidectomy (2), total parathroidectomy+autotransplantation in scm muscle (4), intrathorasic adenoma excision with sternotomy (1) and parathyroidectomy with lateral incision (1).Conclusion: Due to a wide range of symptoms of hyperparathyroidism, patients are sometimes treated unnecessarily in different clinics. Multidisciplinary understanding including general surgery, endocrinology, nuclear medicine and radiology is necessary and useful for the management of this disease

Kaynakça

Hatemi H, Urgancıoğlu İ, Endokrin sistem hastalıkları Öbek A(ed), İç hastalıkları 4.Baskı, Bursa, Güneş Kitabevi, 1990;33-37.

Usman A, Konan A, Sayek İ, Paratiroid hastalıkları Sayek İ(ed), Temel cerrahi 3.Baskı, Ankara, Güneş Kitabevi, 2004;1643.

Sadler GP, Clark OH, Van Herden JA, Farley DR. Çeviri: Koçak S, Tiroit ve paratiroit. Schwartz SI, Shires T, Spencer FC, Daly JM, Fischer JE, Galloway AC. Principles of surgery seventh edition, Editör: İ. Ethem Geçim, Cerrahinin ilkeleri McGraw-Hill Antıp A.Ş. 1999;1687-1738.

Farford B, Presutti J, Thomas J. Moraghan. Nonsurgical management of primary hyperparathyroidism. Mayo Clin Proc 2007;82:351-355.

Yılmaz C, Paratiroid hastalıkları ve cerrahisi 3. baskı. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005;457-495.

Çerçi C, Süreyya S, Süslü H, Çelikbaş B, Yıldız M, Bülbül M. Atipik yerleşimli paratiroid adenomunun gama probe ile tespiti olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2007;14:33-37.

Bilezikian JP, Potts JT, Fuleihan GH, Kleerekoper M, Neer R, Peacock M, et al. Summary statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol Metab 2002;87:5353-5361.

Udelsman R. Six hundred fifty-six consecutive explorations for primary hyperparathyroidism. Annals Of Surgery 2002;235:665-672.

Atakan S, İbiş C, İrfanoğlu ME. Primer hiperparatiroidizm nedeni ile ameliyat edilen hastalarımızın sonuçları. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2007;38:90-94.

Ollila DW, Caudle AS, Cance WG, Kim HJ, Cusack JC, Swasey JE et al. Successful minimally invasive parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism without using intraoperative parathyroid hormone assays. Am J Surg 2006;1:52-56.

Roth SI, Wang CA, Potts JT. The team approach to primary hyperparathyroidism. Hum Pathol 1975;6:645- 648.

Goldstein RE, Carter WM, Fleming M, Bumpous J, Lentsch E, Rice M et al.Unilateral cervical surgical exploration aided by intraoperative parathyroid hormone monitoring in patients with primary hyperparathyroidism and equivocal sestamibi scan results. Arch Surg 2006; 6:552-559.

Solorzano CC, Carneiro-Pla DM, Irvin GL. Surgeon performed ultrasonography as the initial and only localizing study in sporadic primary hyperparathyroidism. J Am Coll Surg 2006;1:18-24.

Mariani G, Seza AG, Rubello D, Boni G, Puccini M, Pelizzo M.R, et al. Preoperative localization and radioguided parathyroid surgery. J Nucl Med 2003;44: 1443-1458.

Shaheen F, Chowdry N, Gojwari T, Wani IA, Khan S. Role of cervical ultrasonography in primary hyperparathyroidism. Indian Journal Radiol Imaging 2008; 18:302-305.

Locchi F, Tommasi M. Brandi ML, Tonelli F, Meldolesi U. A controversial problem is there a relationship between parathyroid hormone level and parathyroid size in primary hyperparathryoidism. Int J Biol Markers 1997;12:106 -111.

Williams JG, Wheeler MH, Aston JP, Brown RC, Woodhead JS. The relationship between adenoma weight and intact (1-84) parathyroid hormone level in primary hyperparathyroidism. Am J Surg 1992;163:301-304.

D. Rubello, G. Mariani, M. R. Pelizzo. Minimal invasive radio-guided parathyroidectomy on a group of 452 primary hyperparathyroid patiens. Nüklearmedizin 2007; 46:85-92.

Goldstein RE, Blevins L, Dominique D, Martin WH. Effect of minimally invasive radioguided parathyroidectomy on efficacy, length of stay, and costs in the management of primary hyperparathyroidisim. Ann Surg 2000;231:732-42.

Shen W, Duren M, Morita E, Higgins C, Duh QY, Siperstein AE et al. Reoperation for Persistent or Recurrent Primary Hyperparathyroidism. Arch Surg 1999;131:861-867.

Udelsman R, Irvin PD. Remedial parathyroid surgery changing trends in 130 consecutive cases. Ann Surg 2006;244:471-479.

Domenico CMS, Antonio BA, Accordino R, Ampollini L, Eveline I, Cattelani L, et al. Ectopic mediastinal parathyroid adenoma. Acta Bio Medica Ateneo Parmense 2003;74:157-159.

Zheng YX, Xu SM, Wang P, Chen L. Preoperative localization and minimally invasive management of primary hyperparathyroidism concomitant with thyroid disease. J Zhejiang Univ Sci B 2007;9:626-631.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 232

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer Hiperparatiroidi Tanısı İle Opere Edilen Olguların Analizi

Fatih KAYA, Murat ÖZBAN, Onur BİRSEN, BURHAN KABAY, Akın ÖZDEN

Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu

Tuğçe BOZKURT, Yasemin IŞIK BALCI, Havva EVRENGÜL, Melike Kurtuluş ÇOKBOZ, Taner ATILGAN, AHMET ERGİN, Aziz POLAT

The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis

FİGEN KOÇYİĞİT, ERSİN KUYUCU, Ali KOÇYİĞİT

The Effects of Stretching Training on Erythrocyte Rheological Properties and Anaerobic Performance in Healthy Young Males

EMİNE KILIÇ TOPRAK, Fatma KOÇAK ÜNVER, Gülten ERKEN, Melek KÜÇÜKATAY BOR

Neurofibromatosis type 1 (NF1): as a cause of hypertension

Seçil CONKAR, Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, İPEK KAPLAN BULUT, Halil BOZKAYA, Sevgi MİR

Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar

Veli KURT, Mutlu KARAKUŞ, Serkan KARADENİZ, SEMA KANDİL

İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri

Mustafa Taner BOSTANCI, Mehmet Ali ÇAPARLAR, Erol AKSOY, Tahsin DALGIÇ, MURAT ULAŞ, ERDAL BİROL BOSTANCI, Musa AKOĞLU

Vulvada derin yerleşimli lipom

Gonca BATMAZ, PINAR ÖZCAN, SERDAR AYDIN, Rabia Zehra BAKAR, Ramazan DANSUK

Paratestiküler Pleomorfik Liposarkom

Cumhur İbrahim BAŞSORGUN, Betül ÜNAL, İrem Hicran ÖZBUDAK, Ceren UZUN, Selçuk YÜCEL, Mehmet Akif ÇİFTCİOĞLU

Mesanenin osteosarkom komponenti baskın sarkomatoid karsinomu

Burcu Kemal OKATAN, Beyhan MOLLAMEHMETOĞLU, Ali Ertan OKATAN