Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu

Vitamin B12'nin temel fonksiyonu, folik asit ile birlikte hücre bölünmesi veya çoğalması için gerekli olan DNA sentezini desteklemesidir. Eksikliğinde pansitopeni görülebilmektedir. Vitamin B12 eksikliğinde çoğunlukla parenteral yol tercih edilmekte beraber, trombositopeninin eşlik ettiği durumlarda oral tedavi alternatifleri düşünülmektedir. Oral tedavinin pediatrik hasta grubunda tedaviye uyumu da kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu yazıda, kliniğimizde vitamin B12 ve folik asit eksikliği tanısı ile takip edilen ve pansitopenik olması nedeniyle oral folik asite ek olarak intramuskuler kobalamin preperatının oral yoldan verilmesiyle tedavi edilen 16 yaşında kız olgu sunulmuştur.Ancak tedavilerinin birbirine olan üstünlüklerini göstermek için geniş örneklemle çalışmalar gerekmektedir

A case with pancytopenia treated with oral cobalamin and folic acid

The main functionof B12 is to support DNA synthesis required for cell division or proliferation in combination with folic acid. Pancytopenia can be seen in vitamin B12 deficiency. Often preferred parenteral treatment to oral treatment in vitamin B12 deficiency, especially of condition associated with thrombocytopenia oral alternatives are considered. Oral therapy is known fascilitating the adherence treatment in pediatric patients. In this article, 16-year-old girl is presented, followed by our clinic wih the diagnose of vitamin B12 and folic acid deficiency and then followed pansitopenic, treated by oral administration of intramuscular cobalamin preperates and oral folic acid

Kaynakça

Lanzkowsky P. Megaloblastic Anemia, In: Manual of Pediatric Hematology and Oncology, 5th ed. New York: Academic Press, 2011:58-86.

Koç A. Çocukluk çağında B 12 vitamin eksikliği. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1:16-27.

Warkins D, Whitebeat VM, Rosenblatt DS, Megaloblastic Anemia In: Orkin S, Nathurn David G, Gingsburg D, Look T, eds. Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood. 7th edition. Philadelphia: W.B. Saunders Co, 2009, 467-520.

Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Barutca S, Senturk T. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: A single- center, prospective, randomized, open-label study. Clin Ther. 2003;25:3124-3134.

Bahadır A, Reis P.G, Erduran E, Nutrisyonel vitamin B12 eksikliği vakalarında oral B12 tedavisi. 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Van, 2013.

Vidal-Alaball J, Butler C, Cannings-John R, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005,Issue 3. Art. No.:CD004655. DOI: 10.1002/14651858.CD004655.pub2 The Cochrane Library.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 234

Sayıdaki Diğer Makaleler

Paratestiküler Pleomorfik Liposarkom

Cumhur İbrahim BAŞSORGUN, Betül ÜNAL, İrem Hicran ÖZBUDAK, Ceren UZUN, Selçuk YÜCEL, Mehmet Akif ÇİFTCİOĞLU

A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy

SÜMEYRA NERGİZ AVCIOĞLU, Sündüz Özlem ALTINKAYA, EMRE ZAFER, SELDA DEMİRCAN SEZER, HASAN YÜKSEL

Primer epiploik apandisit

İsmail ZİHNİ, Kazım Çağlar ÖZÇELİK, Hüseyin PÜLAT, Oktay KARAKÖSE

Tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde sosyodemografik özellikler ve eşlik eden durumlar

Veli KURT, Mutlu KARAKUŞ, Serkan KARADENİZ, SEMA KANDİL

Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız

Fatma ESKİCİOĞLU

The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis

FİGEN KOÇYİĞİT, ERSİN KUYUCU, Ali KOÇYİĞİT

Neurofibromatosis type 1 (NF1): as a cause of hypertension

Seçil CONKAR, Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, İPEK KAPLAN BULUT, Halil BOZKAYA, Sevgi MİR

PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi

Neşe Çallı DEMİRKAN, Billur Coşan SARBAY, Sinem KORKMAZ, Şeniz ERGİN, ÇAĞRI ERGİN, Berna ŞANLI

İkinci trimester uterin arter Doppler bulguları ve homosistein değerlerinin kötü gebelik sonuçları öngörüsündeki yeri

Zeynep KAYAOĞLU, SEDA ATEŞ, Abdullah ŞUMNU, Ayşegül ÖZEL, Gonca BATMAZ, Banu DANE

Vulvada derin yerleşimli lipom

Gonca BATMAZ, PINAR ÖZCAN, SERDAR AYDIN, Rabia Zehra BAKAR, Ramazan DANSUK