Ekstramedullar plazmasitom ile otoimmun hepatit birlikteliği

Burada, patogenezinde plazma hücrelerini de içeren mononükleer hücre infiltrasyonu ve özellikle IgG artışı ile karakterize hipergamaglobulineminin yer aldığı ekstramedullar plazmositom ve otoimmun hepatit birlikteliğini konu alan bir olgu sunmaktayız

Coexistence of autoimmune hepatitis with extramedullary plasmacytoma

We present here a case with coexistence of extramedullary plasmacytoma (EMP) and Autoimmune hepatitis (AH), in the pathogenesis of which there is mononuclear cell infiltration including plasma cells, and hyperimmunoglobulinemia which is characterized particularly with an increase in IgG

Kaynakça

Grover N, Chary G, Makhija P, Rout P. Extramedullary plasmacytoma of the nasal cavity: treatment perspective in a developing nation. Ear Nose Throat J 2006;85:434-436.

Lomeo PE, McDonald JE, Finneman J, Shoreline. Extramedullary plasmacytoma of the nasal sinus cavities. Am J Otolaryngol 2007;28:50-51.

Gerry D, Lentsch EJ. Epidemiologic evidence of superior outcomes for extramedullary plasmacytoma of the head and neck. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148:974-981.

Krawitt EL. Autoimmune hepatitis. N Engl J Med 2006;354:54-66.

Grİnbæk L, Vilstrup H, Jepsen P. Autoimmune hepatitis in Denmark: incidence,prevalence, prognosis, and causes of death. A nationwide registry-based cohort study. J Hepatol 2014;60:612-617.

Bachar G, Goldstein D, Brown D, et al. Solitary extramedullary plasmacytoma of the head and neck- long-term outcome analysis of 68 cases. Head Neck 2008;30:1012-1019.

Makol A, Watt KD, Chowdhary VR. Autoimmune hepatitis: a review of current diagnosis and treatment. Hepat Res Treat 2011; 2011.

Francque S, Vonghia L, Ramon A, Michielsen P. Epidemiology and treatment of autoimmune hepatitis. Hepat Med 2012;4:1-10.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 219

Sayıdaki Diğer Makaleler

İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri

Mustafa Taner BOSTANCI, Mehmet Ali ÇAPARLAR, Erol AKSOY, Tahsin DALGIÇ, MURAT ULAŞ, ERDAL BİROL BOSTANCI, Musa AKOĞLU

Primer Hiperparatiroidi Tanısı İle Opere Edilen Olguların Analizi

Fatih KAYA, Murat ÖZBAN, Onur BİRSEN, BURHAN KABAY, Akın ÖZDEN

Mesanenin osteosarkom komponenti baskın sarkomatoid karsinomu

Burcu Kemal OKATAN, Beyhan MOLLAMEHMETOĞLU, Ali Ertan OKATAN

Primer epiploik apandisit

İsmail ZİHNİ, Kazım Çağlar ÖZÇELİK, Hüseyin PÜLAT, Oktay KARAKÖSE

Ekstramedullar plazmasitom ile otoimmun hepatit birlikteliği

Adil COŞKUN, Serkan BORAZAN, Özden YÜKSELEN, İrfan YAVAŞOĞLU, MEHMET HADİ YAŞA, Ali Önder KARAOĞLU

Paratestiküler Pleomorfik Liposarkom

Cumhur İbrahim BAŞSORGUN, Betül ÜNAL, İrem Hicran ÖZBUDAK, Ceren UZUN, Selçuk YÜCEL, Mehmet Akif ÇİFTCİOĞLU

Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu

Tuğçe BOZKURT, Yasemin IŞIK BALCI, Havva EVRENGÜL, Melike Kurtuluş ÇOKBOZ, Taner ATILGAN, AHMET ERGİN, Aziz POLAT

Vulvada derin yerleşimli lipom

Gonca BATMAZ, PINAR ÖZCAN, SERDAR AYDIN, Rabia Zehra BAKAR, Ramazan DANSUK

İkinci trimester uterin arter Doppler bulguları ve homosistein değerlerinin kötü gebelik sonuçları öngörüsündeki yeri

Zeynep KAYAOĞLU, SEDA ATEŞ, Abdullah ŞUMNU, Ayşegül ÖZEL, Gonca BATMAZ, Banu DANE

The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis

FİGEN KOÇYİĞİT, ERSİN KUYUCU, Ali KOÇYİĞİT