Oluk pankreatiti: BT bulguları

Oluk pankreatiti, kronik pankreatitin nadir bir türü olup, pankreas başı, duodenum ve ana safra kanalı arasındaki anatomik boşluğun fibröz skar dokusuyla dolması ile karakterizedir. Hastalar sıklıkla yemek sonrası başlayan karın ağrısı, bozulmuş barsak hareketleri veya duodenumda darlık nedeniyle oluşan yemek sonrası kusma şikâyetleriyle başvururlar. Oluk pankreatiti yalancı tümör görünümü nedeniyle, sıklıkla pankreas kanseri veya otoimmün pankreatit yanlış tanılarını alır. Burada oluk pankreatitli bir olgu sunularak, bu hastalığın önemli klinik özellikleri ve tanısal görüntüleme bulguları irdelenmektedir.

Groove pancreatitis: CT features

Groove pancreatitis, rare form of chronic pancreatitis, is characterized by fibrous scars in the anatomic space between the head of the pancreas, the duodenum and the common bile duct. The patients usually present with postprandial abdominal pain, impaired motility and stenosis of the duodenum and postprandial vomiting. It is often misdiagnosed as pancreatic malignancy or autoimmune pancreatitis because of its pseudotumor formation. Here in this study, we present a case of groove pancreatitis and highlight important clinical aspects and diagnostic imaging signs of this disease’s entity.

Kaynakça

1. Becker V, Bauchspeichel D, Doerr W, Seifert G, Uhlinger E. Spezielle pathologische anatomie. New York: Springer, 1973;252–445.

2. Stolte M, Weiss W, Volkholz H, Rosch W. A special form of segmental pancreatitis: groove pancreatitis. Hepatogastroenterology 1982;29:198–208.

3. Becker V, Mischke U. Groove pancreatitis. Int J Pancreatol 1991;173–182.

4. Tezuka K, Makino T, Hirai I, Kimura W. Groove pancreatitis. Dig Surg 2010;27:149–152.

5. Yamaguchi K, Tanaka M. Groove pancreatitis masquerading as pancreatic carcinoma. Am J Surg 1992;163:312–316.

6. Adsay NV, Zamboni G. Paraduodenal pancreatitis: a clinico-pathologically distinct entity unifying cystic dystrophy of heterotopic pancreas, para-duodenal wall cyst and groove pancreatitis. Sem Diagn Pathol 2004;21:247–254.

7. Tio TL, Luiken GJHM, Tytgat GNJ. Endosonography of groove pancreatitis. Clin Endosc 1991;23:291–293.

8. Shigeki I et al. CT findings in groove pancreatitis: correlation with histopathologic findings. J Comput Ass Tomogr 1994;18:911–915.

9. Irie H et al. MRI of groove pancreatitis. J Comput Ass Tomogr 1998;22:651–655.

10. Blasbalg R, Baroni RH, Costa DN, Marchado MCC. MRI features of groove pancreatitis. AJR 2007;189:73– 80.

11. Boll DT, Merkle EM. Differentiating a chronic hyperplastic mass form pancreatic cancer: a challenge remaining in multidetector CT of the pancreas. Eur Radiol 2003;13:42–49.

12. Gabata T, Kadoya M, Terayama N et al. Groove pancreatic carcinomas: radiological and pathological findings. Eur Radiol 2003;13:1679–1684.

13. Shudo R et al. Groove pancreatitis: report of a case and review of the clinical and radiologic features of groove pancreatitis reported in Japan. Intern Med 2002;4:537–542.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 219