Jejunal perforations in a peritoneal dialysis patient with peritonitis: A case report

3 yıldır periton diyalizi yapmakta olan 73 yaşındaki erkek hasta hastanemize karın ağrısı, ateş ve bulanık diyalizat nedeniyle başvurdu. Hastaya periton diyalizi ilişkili peritonit şüphesi ile intraperitoneal sefazol ve amikasin tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü gününde intestinal perforasyon gelişti. Laparotomi yapıldı ve jejunal perforasyonlar saptandı. Perforasyonlar primer olarak sütüre edildi. Operasyondan sonra primer sütür yerinden anostomoz kaçağı saptandı. Hasta sepsis ilişkili kardivovasküler kollaps nedeniyle öldü.

Periton diyalizi yapan peritonitli hastada jejunal perforasyonlar: vaka sunumu

A 73-year-old man maintained on continuous ambulatory peritoneal dialysis for 3 years, presented to our hospital with chief complaints of abdominal pain, fever and a cloudy dialysate. He was treated empirically with intraperitoneal cefazolin and amikacin for suspected PD-related peritonitis. On the third day, he developed jejunal perforations. A laparotomy was performed, revealing perforations of the jejenum. The perforations were sutured primarily. After the surgery, there was anastomotic leakage from the primary suture region. He died from sepsis-associated cardiovascular collapse.

Kaynakça

Burkart MJ. Diagnosis of peritonitis in peritoneal dialysis. http://www.uptodate.com/contents/diagnosis- of-peritonitis-in-peritoneal-dialysis? Accessed February 1, 2011.

Kern EO, Newman LN, Cacho CP, Schulak JA, Weiss MF. Abdominal catastrophe revisited: the risk and outcome of enteric peritoneal contamination. Perit Dial Int 2002;22:323-334.

Simkin EP, Wright FK. Perforating injuries of the bowel complicating peritoneal catheter insertion. Lancet 1968;1:64.

Carmeci C, Muldowney W, Mazbar SA, Bloom R. Emergency laparotomy in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Am Surg 2001;67:615- 618.

Wellington JL, Rody K. Acute abdominal emergencies in patients on long-term ambulatory peritoneal dialysis. Can J Surg 1993;36:522-524.

Korzets Z, Golan E, Ben-Dahan J, Neufeld D, Bernheim J. Decubitus small-bowel perforation in ongoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant 1992;7:79-81.

Yamamoto Y, Mure T, Sano K, Hirano H, Osawa G. Spontaneous jejunal perforation in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephron 1993;64:161-162.

Butler JS, Collins CG, McEntee GP. Perforated jejunal diverticula: a case report. J Med Case Reports 2010;4:172.

Kostantinidis C, Pitsinis V, Fragulidis G. Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16:87-89.

Kurultak I, Altay M, Duranay M. Fatal cecal perforation complicating PD peritonitis. Perit Dial Int 2008;28:329-330.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 234

Sayıdaki Diğer Makaleler

Leiomyoma of the vagina: Report of two cases

Bülent YILMAZ, Orçun ÖZDEMİR, OSMAN ŞEVKET, Zehra SEKERCİ, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI, Sefa KELEKÇİ

Çocuk Hematoloji Polikliniği'ne başvuran hastalarda benign lökopeni sıklığı ve nedenleri

Murat ÇAĞLAR, Yasemin BALCI IŞIK, Aziz POLAT

Jejunal perforations in a peritoneal dialysis patient with peritonitis: A case report

Havva CİLAN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, İsmail KOÇYİĞİT, Nilüfer OĞUZHAN, Öztürk ATEŞ, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi

Nergül ÇÖRDÜK, Turgut ÜREY, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, ÖZMERT MUHAMMET ALİ ÖZDEMİR, Özkan HEREK, Akile Sarıoğlu BÜKE, Uğur KOLTUKSUZ, HACER ERGİN

Tekrarlayan gebelik kayıpları sonrası oluşan gebeliklerin seyri

Funda DEMİREL, SEDA ATEŞ, OSMAN ŞEVKET, LEVENT YAŞAR, kadir SAVAN

Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri

Bilal YILDIZ

Total occlusion of the left main coronary artery presenting with atypical symptoms

ŞEREF ALPSOY, AYDIN AKYÜZ, Dursun Çayan AKKOYUN, Hasan DEĞİRMENCİ

Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens

Yahya Kemal Yavuz GÜRER, Binnaz ÇELİK TEKATLI, Neşat ÇELİK

Rinoliti taklit eden nazal kavite yerleşimli ektopik dişin transnazal endoskopik yöntemle çıkarılması: olgu sunumu

Umut SAKARYA, Ekrem KORUCUK

Use of manual strangulation technique to reduce blood loss at elective cesarean section

Hasan Fehmi YAZICIOĞLU, Semra CAPAR, OSMAN ŞEVKET, SEDA KESKİN, SEDA ATEŞ