Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Lyme borreliyozu, tüm dünyada yaygın olarak görülen,Borrelia burgdorferi türleri tarafından oluşturulan multisistemik enfeksiyöz bir hastalıktır. Lyme borreliyozu, her ne kadar Avrupa kıtası ve Kuzey Amerika’da arthropod kaynaklı en sık hastalık olarak kabul edilse de,Türkiye’den bildirilmiş olan vakaların sayısı oldukça sınırlıdır. Lyme hastalığı, hastalığın seyri boyunca izlenen klinik bulgulara göre üç ayrı evrede incelenir. Üçüncü evre kronik hastalığı temsil ederken, birinci ve ikinci dönem erken enfeksiyon olarak kabul edilir. Birinci evre, diğer bir deyimle erken lokalize Lyme hastalığı, tipik olarak enfekte kene ısırığı bölgesinde gelişen eritema kronikum migrans olarak adlandırılan deri lezyonu ile karakterizedir. Figüre eritemler grubunda yer alan eritema kronikum migrans, merkezden kısmen iyileşerek genişleyen, eritematöz lezyon ile tipik bir klinik tablo sergiler. Biz de burada, eritema kronikum migransın karakteristik bulgularını gözlemlediğimiz, klinik bulgular ve serolojik testler ışığında tanıya ulaştığımız iki Lyme borreliyozu olgusunu sunuyoruz.

Erythema chronicum migrans: Two cases from Europe

Lyme borreliosis is a worldwide tick-borne multisystemic infectious disease caused by Borrelia burgdorferi species. Although Lyme borreliosis is considered as the most common arthropod-transmitted disease in Europe and United States, the number of documented cases is clearly low in Turkey. Lyme disease is divided into three stages according to clinical manifestations. While the third stage represents the chronic phase of the infection,first and second stages are regarded as the early disease. The first stage, early localized Lyme disease, is distinctly characterized by erythema chronicum migrans, which typically occurs at the site of tick bite. Erythema chronicum migrans is a type of figurate erythema,which has a typical clinical presentation with remarkably expanding erythema with partial central clearing. Here, we describe two cases of Lyme disease presenting with characteristic findings of erythema chronicum migrans that was diagnosed according to the clinical and serological findings.

Kaynakça

1. Polat E, Turhan V, Aslan M. First report of three culture confirmed human lyme cases in Turkey. Mikrobiyol Bul 2010;44:133-139.

2. Steere AC, Strle F, Wormser GP. Lyme borreliosis. Nat Rev Dis Primers 2016;2:16090

3. Bulut C, Tufan ZK, Altun Ş. An overlooked disease of tick bites: lyme disease. Mikrobiyol Bul 2009;43:487-492.

4. Murray TS, Shapiro ED. Lyme disease. Clin Lab Med 2010;30:311-328.

5. Godar DA, Laniosz V, wetter DA. Lyme disease update fort he general dermatologist. Am J Clin Dermatol 2015;16:5-18.

6. Strle F, Nelson JA, Ruzic-Sabljic E. European Lyme borreliosis: 231 culture-confirmed cases involving patients with erythema migrans. Clin Infect Dis 1996;23:61-65.

7. Wetter DA, Ruff CA. Erythema migrans in Lyme disease. CMAJ 2011;183:1281.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 217

Sayıdaki Diğer Makaleler

Clinical results after surgical treatment in young male patients with low grade isthmic spondylolisthesis

Ahmet EROĞLU, CEM ATABEY

İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Zahide EKİCİ TEKİN, Gülçi̇n OTAR YENER, DOLUNAY GÜRSES, SELÇUK YÜKSEL

Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases

SONGÜL ÇİLDAĞ, BERNA KORKMAZGİL, Yasemin KARA, Hacer KALE, Nesim AKİN, TAŞKIN ŞENTÜRK

İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN, RUKİYE NAR

Tunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü: Olgu sunumu

Cem BAŞATAÇ

Epitheliod trophoblastic tumor of the uterus

ÜMİT ÇABUŞ, İlyas TURAN, SÜLEYMAN ERKAN ALATAŞ

Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Rıdvan GÜNEŞ, Sevgi KILIÇ, Ahu YORULMAZ, Ferda ARTÜZ, Serra KAYAÇETİN

Hippocampal volume reduction after chemotherapy assessed by brain MRI: a cause of chemobrain in cancer patients

Duygu HEREK, Gamze GÖKÖZ DOĞU, Mehmet Bülent ÖZDEMİR, Burcu YAPAR TAŞKÖYLÜ, Umut ÇAKIROĞLU, Yurdaer DOĞU, Arzu YAREN

zmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

GÜLŞAH KANER, NİLGÜN SEREMET KÜRKLÜ, KÜBRA TEL ADIGÜZEL, EZGİ BELLİKCİ KOYU

Clay Shoveler’s fraktürü:4 Olgu sunumu

ALİ YILMAZ, TİMUR YILDIRIM, Özge TANİŞMAN, Kadri GÜLEŞÇİ