Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı

Differansiye tiroid kanserleri içerisinde folliküler kanser, papiller kansere göre daha sık uzak metastaz yapar. Kutanöz metastaz nadir görülmektedir ve en sık skalp bölgesinde yerleşmektedir. Total tiroidektomi sonrası metastatik olgularda I-131 ablasyon/metastaz tedavisi uygulanmaktadır.Bu yazıda, 63 yaşında kadın metastatik folliküler tiroid kanseri olgusu sunulmuştur.Hastada, I-131 ile radyoiyod tedavisi sonrası 7. günde çekilen tüm vücut tarama sintigrafisinde mediastinel lenf nodu, akciğer ve kemik metastazları yanında kranyum posteriorunda skalp derisinde nodüler lezyon izlenmiş olup, taramaya ek olarak alınan tek foton emisyon tomografisi - bilgisayarlı tomografi (SPECT-BT) sayesinde anatomik lokalizasyonu net olarak yapılmıştır. Eksizyonel biyopsi sonrası folliküler kanser metastazı tanısı almıştır.

Scalp metastasis detected incidentally on screening scintigraphy after I-131 therapy from metastatic follicular thyroid cancer

Among differentiated thyroid cancers, follicular cancer metastases occur more frequently than papillary carcinoma. Cutaneous metastasis is rare and located most frequently in the region of the skalp. I-131 ablation / metastases treatment is performed in metastatic cases after total thyroidectomy. In this article, we present a 63-year-old woman with metastatic follicular thyroid cancer. On the 7th day after radioiodic treatment with I-131, whole-body scintigraphy showed nodular lesions in the scalp at the posterior cranium besides the mediastinel lymph node, lung and bone metastases. Single foton emission tomography –computered tomography (SPECT-CT) was clearly defined the anatomic localization of the scalp lesion. Follicular cancer metastasis was diagnosed via excisional biopsy.

Kaynakça

Pacini F, Schlumberger M, Dralle H, et al. European consensus for the management of patients with differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelium. Eur J Endocrinol 2006;154:787-803.

Koller EA, Tourtelot JB, Pak HS, et al. Papillary and follicular tyroid carcinoma metastatic to the skin:a case report and review of the literatüre. Thyroid 1998;8:1045-1050.

Sağer S, Yılmaz S, Döner RK, Niyazoğlu M, Halaç M, Kanmaz B. A rare case of solitary subcutaneus scalp metastasis from follicular thyroid carcinoma revealed with positron emission tomography/computed tomography:a case report and review. J Cancer Res Ther 2014;10:431-433.

Shamim MS, Khursheed F, Bari ME, Chisti KN, Enam SA. Follicular thyroid carcinoma presenting as solitary skull metastasis:report of two cases. J Pak Med Assoc 2008;58:575-577.

Quinn TR, Duncan LM, Zembowicz A, Faquin WC. Cutaneous metastases of follicular thyroid carcinoma. Am J Dermatopathol 2005;27:306-312.

Parlea L, Fahim L, Munoz D, et al. Follicular carcinoma of the thyroid with aggresive metastatic behaviour in a pregnant woman:report of a case and review of the literature. Hormones(Athens) 2006;5:295-302.

Bansal A, Kaur M, Narula V. Cutaneus and bone metastasis of follicular thyroid carcinoma:a case report. Tumori 2016;102:103-105.

Nagamine Y, Suzuki J, Katakura R, Yoshimoto T, Matoba N, Takaya K. Skull metastasis of thyroid carcinoma. Study of 12 cases. J Neurosurg 1985;63:526-531.

Bruglia M, Palmonella G, Silvetti F, et al. Skin and thigh muscle metastasis from papiller thyroid cancer. Singapore Med J 2009;50:61-64.

Sugino K, İto K, Nagahama M,et al. Prognosis and prognostic factors for distant metastases and tumor mortality in follicular thyroid carcinoma. Thyroid 2011;21:751-757.

Schlumberger MJ. Papillary and folliculary thyroid carcinoma. New Eng J Med 1998;338:297-306.

Junqueria LC, Carneiro J, Kelley RO. Basic histology. 7th ed. Norwalk: Appleton&Lange, 1992;413-420.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 236

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kulaklı mesane

Savaş SALDİRAY, Duygu HEREK, SELÇUK YÜKSEL, Özkan HEREK

zmir'de beslenme ve diyet polikliniğine başvuran kadınlarda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi

GÜLŞAH KANER, NİLGÜN SEREMET KÜRKLÜ, KÜBRA TEL ADIGÜZEL, EZGİ BELLİKCİ KOYU

Epitheliod trophoblastic tumor of the uterus

ÜMİT ÇABUŞ, İlyas TURAN, SÜLEYMAN ERKAN ALATAŞ

Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı

TARIK ŞENGÖZ, OLGA YAYLALI, Ebru TEZCAN, Neşe ÇALLI DEMİRKAN, DOĞANGÜN YÜKSEL

Tunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü: Olgu sunumu

Cem BAŞATAÇ

Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report

TÜRKAN TURGAY, Ali AYDENİZ, SACİDE PEHLİVAN, MUSTAFA PEHLİVAN, ÖZLEM ALTINDAĞ, SAVAŞ GÜRSOY

Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Rıdvan GÜNEŞ, Sevgi KILIÇ, Ahu YORULMAZ, Ferda ARTÜZ, Serra KAYAÇETİN

The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-taussig shunt surgery

Ulaş KUMBASAR, Hatice Hale TEMEL, Onur SAYDAM, HASAN TOLGA ÇELİK, MURAT GÜVENER, RIZA DOĞAN, Metin DEMİRCİ, İlhan PAŞAOĞLU

Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders

Mutlu KARAKUŞ, Canan İNCE, Zehra Merve KARADENİZ, Büşra DURAN, Sema KANDİL

İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Zahide EKİCİ TEKİN, Gülçi̇n OTAR YENER, DOLUNAY GÜRSES, SELÇUK YÜKSEL