İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Çocukluk çağında çok nadir görülen Behçet hastalığı kronik sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Behçet hastalığı her boyuttaki arter ve venleri tutabilen yegâne vaskülit olup yoğun inflamasyona ikincil olarak venlerde tromboza yatkınlık gelişirken,arterlerde anevrizma, tromboz ya da darlık oluşabilmektedir. Behçet hastalarında çok daha nadir olarak intrakardiak tromboz görülebilmektedir. Behçet hastalığının bu nadir komplikasyonları,morbidite ve mortaliteyi belirlemede çok önemli olduğu için bir an önce tanınıp tedavi edilmelidir. Bu yazı ile intrakardiak tromboz gelişmiş Behçet hastalığı tanılı çocuğa tanı ve tedavi amaçlı nasıl yaklaştığımız hakkında bilgi verilmiştir.

Intracardiac thrombus in a child with Behcet disease

Behcet disease is a chronic,systemic inflammatory disease which is seldom seen in childhood. Behcet disease is the only vasculitis that can affect arteries and venules in all sizes. Thrombosis may occur in venules due to inflammation and likewise aneurysm, thrombosis or stenosis may occur in arteries. More rarely,intracardiac thrombosis can be observed. These rare complications of Behcet disease are very important in determining morbidity and mortality and they should be recognized and treated as soon as possible. This article provides information about how we managed a child with Behcet disease suffering from intracardiac thrombosis.

Kaynakça

Krupa B, Cimaz R, Ozen S, Fischbach M, Cochat P, Kone-Paut I. Pediatric Behcet’s disease and thromboses. J Rheumatol 2011;38:387-390.

Tayer-Shifman OE, Seyahi E, Nowatzky J, Ben-Chetrit E. Major vessel thrombosis in Behcet’s disease: the dilemma of anticoagulant therapy–the approach of rheumatologists from different countries. Clin Exp Rheumatol 2012;30:735-740.

Seyahi E, Yazici H. To anticoagulate or not to anticoagulate vascular thrombosis in Behçet’s syndrome: an enduring question. Clin Exp Rheumatol 2016;34:3-4.

Kucukoglu RS, Kose A, Kayabalı M, et al. Vascular involvement in Behçet’s disease: a retrospective analysis of 2319 cases. Int J Dermatol 2006;45:919-921.

Ahn JK, Lee YS, Jeon CH, Koh EM, Cha HS. Treatment of venous thrombosis associated with Behçet’s disease: immunosuppressive therapy alone versus immunosuppressive therapy plus anticoagulation. Clin Rheumatol 2008;27:201-205.

Hatemi G, Silman A, Bang D, et al. EULAR recommendations for the management of Behçet disease. Ann Rheum Dis 2008;67:1656-1662.

Kone-Paut I, Yurdakul S, Bahabri SA, et al. Clinical features in Behçet’s disease in children: an international collaborative study of 86 cases. J Pediatr 1998;132:721-725.

Desbois AC, Wechsler B, Resche-Rigon M, et al. Immunosuppressants reduce venous thrombosis relapse in Behcet’s disease. Arthritis Rheum 2012;64:2753-2760.

Seyahi E, Melikoglu M, Akman C, et al. Pulmonary artery involvement and associated lung disease in Behcet disease: a series of 47 patients. Medicine 2012;91:35-48.

Mogulkoc N, Burgess MI, Bishop PW. Intracardiac thrombus in Behçet’s disease: a systematic review. Chest 2000;118:479-487.

Saadoun D, Wechsler B, Desseaux K, et al. Mortality in Behcet’s disease. Arthritis Rheum 2010;62:2806-2812.

Seyahi E. Behçet’s disease: how to diagnose and treat vascular involvement. Best Pract Res Clin Rheumatol 2016;30:279-295.

Yazici H, Esen F. Mortality in Behçet’s syndrome. Clin Exp Rheumatol 2008;26:138-140.

Koné-Paut I, Shahram F, Darce-Bello M, et al. Consensus classification criteria for paediatric Behçet’s disease from a prospective observational cohort: PEDBD. Ann Rheum Dis 2016;75:958-964.

Yüksel S, Becerir T, Evrengül H, et al. Intracardiac thrombus in a child with Behçet’s disease. Pediatr Rheumatol Online J 2014;12:365.

Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 2013;65:1-11.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 234

Sayıdaki Diğer Makaleler

Clay Shoveler’s fraktürü:4 Olgu sunumu

ALİ YILMAZ, TİMUR YILDIRIM, Özge TANİŞMAN, Kadri GÜLEŞÇİ

The role of mean platelet volume as a predictor of postoperative shunt occlusion in children who underwent modified blalock-taussig shunt surgery

Ulaş KUMBASAR, Hatice Hale TEMEL, Onur SAYDAM, HASAN TOLGA ÇELİK, MURAT GÜVENER, RIZA DOĞAN, Metin DEMİRCİ, İlhan PAŞAOĞLU

Spinal meningiomas: 24-Case clinical series

Yurdal GEZERCAN, Emre BİLGİN, Gökhan ÇAVUŞ, Vedat AÇIK, Hilmi KARAÖRS, Ali İhsan ÖKTEN

İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta

Zahide EKİCİ TEKİN, Gülçi̇n OTAR YENER, DOLUNAY GÜRSES, SELÇUK YÜKSEL

İdrar yolu enfeksiyonu ön tanılı çocuk hastaların idrar kültürü ve idrar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN, RUKİYE NAR

Antinuclear antibodies by IIF-ANA method in systemic rheumatic diseases

SONGÜL ÇİLDAĞ, BERNA KORKMAZGİL, Yasemin KARA, Hacer KALE, Nesim AKİN, TAŞKIN ŞENTÜRK

Influence of promoter region of TNF-α gene polymorphisms on anti-TNF treatment in rheumatoid arthritis: Preliminary report

TÜRKAN TURGAY, Ali AYDENİZ, SACİDE PEHLİVAN, MUSTAFA PEHLİVAN, ÖZLEM ALTINDAĞ, SAVAŞ GÜRSOY

Epitheliod trophoblastic tumor of the uterus

ÜMİT ÇABUŞ, İlyas TURAN, SÜLEYMAN ERKAN ALATAŞ

Using of methylphenidate and risperidone in a case with Joubert's syndrome with comorbid disruptive behavior disorders

Mutlu KARAKUŞ, Canan İNCE, Zehra Merve KARADENİZ, Büşra DURAN, Sema KANDİL

Metastatik folliküler tiroid kanseri olgusunda I-131 tedavisi sonrası tarama sintigrafisinde insidental saptanan skalp metastazı

TARIK ŞENGÖZ, OLGA YAYLALI, Ebru TEZCAN, Neşe ÇALLI DEMİRKAN, DOĞANGÜN YÜKSEL