A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy

Kornual (interstisyel) gebelik oldukça hayati riski olan ektopik gebelik çeşitlerinden biridir. Tüm ektopik gebeliklerin %2-4'ünü oluşturmaktadır. İleri gebelik haftalarına kadar klinik olarak sessiz seyredebilir. Burada, başarısız bir gebelik terminasyonundan sonra, 17.gestasyonel haftada rüptüre olan bir sağ kornual gebelik olgusu sunulmuştur. Yirmi dokuz yaşında gravida 2, para 1, abortus 0 olan hasta, on iki saattir devam eden şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurmuştur. Hastanın kan basıncı 50/20 mmhG, nabız 110/dak. idi. Acil koşullarda laparatomy uygulandı. Batın içerisinde yoğun hemorajik vasıfta mai izlendi. Lapratomi esnasında, abdominal kavitede, uterus sağ üst yan duvardan rüptüre olmuş 17 hafta gebelik haftasıyla uyumlu fetus gözlendi. Katastrofik şekilde sonuçlanan bu klinik tablo rüptüre sağ kornual gebelik ile uyumlu idi. Sağ kornual rezeksiyon ve onarım başarılı şekilde uygulandı

Başarısız gebelik tahliyesi sonrası 17. gebelik haftasında rüptüre olan sağ kornual ektopik gebelik

Cornual (interstitial) pregnancy is one of most hazardous type of ectopic pregnancy. It constitutes 2-4% of all ectopic gestations and may represent clinically stable until late gestational periods. In this case report, A ruptured right cornual gestation at the 17th week of gestation, following failed termination of pregnancy was presented. A 29-year-old woman, G2P1, presented to the emergency department with acute abdominal pain lasting for 12 hours. Her blood pressure was 50/20 mmHg, heart rate was 110 bpm. Emergent laparatomy was performed. In laparatomy, hemoperitoneum was observed. Intraoperatively, we encountered a right lateral wall ruptured uterus with a 17 week old fetus in the peritoneal cavity, suggesting a right cornual ectopic pregnancy which ended up as a catastrophic event. A cornual resection and repair was done successfully

Kaynakça

Tulandi T, AI-Jaroudi D. Interstitial pregnancy: results generated from the society of reproductive surgeons registry. Obstet Gynecol 2004;103:47-50.

Moawad NS, Mahajan ST, Moniz MH, Taylor SE, Hurd WW. Current diagnosis and treatment of interstitial pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2010;202:15-29.

Doane B, Perera P. Emergency Ultrasound identification of a cornual ectopic pregnancy. West J Emerg Med 2012;13:315. 4. Farquhar CM. Ectopic pregnancy. Lancet 2005;366:583-591.

Rheinboldt M, Ibrahim S. Atypical presentation of a large interstitial pregnancy Emerg Radiol 2013;20:251- 254.

Soriano D, Viscus D, Mashiach R, Schiff E, Seidman D, Goldenberg M. Laparoscopic treatment of corneal pregnancy: a series of 20 consecutive cases. J Reprod Immunol 2008;90:839-843.

Faraj R, Steel M. Management of cornual (interstitial) pregnancy. RCOG 2007;9:249-255.

Chan L, Fok W, Yeun P. Pitfalls in the diagnosis of interstitial pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:867-870.

Selma N, Hamontri S, Chua I, Chern B, Siow A. Laparoscopic management of 53 cases of cornual ectopic pregnancy. Fertil Steril 2009;92:448-452.

Abbott JT, Emmans LS, Lowenstien SR. Ectopic pregnancy: ten common pitfalls in diagnosis. Am J Emerg Med 1990;8:515-522.

Gaber-Patel K, Smith MD. Thirteen-week cornual ectopic pregnancy. Am J Emerg Med 2009;27:900. e1-2.

Surekha S M, Chamaraja T, Nabakishore SN, Bi- molchandra SN, Neeraja T S. A Ruptured left cor- nual pregnancy: A case report. J Clin and Diag Res 2013;7:1455-1456.

Egan DJ, Li M, Lewiss ER. Interstitial ectopic pregnancy presenting after failed termination of pregnancy. Emerg Med Australas 2012;24:573-576.

Tristan SB, Gilliam M. First trimester surgical abortion. Clin Obstet Gynecol 2009;52:151-159.

Al-Kharusi L, Gowri V, Al-Sukaiti R, Al-Ghafri W, Rao K. Submyomatous cornual pregnancy managed surgically after failed medical management. Sultan Qaboos Univ Med J 2011;11:399-402.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

420 95

Sayıdaki Diğer Makaleler

The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis

FİGEN KOÇYİĞİT, ERSİN KUYUCU, Ali KOÇYİĞİT

PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi

Neşe Çallı DEMİRKAN, Billur Coşan SARBAY, Sinem KORKMAZ, Şeniz ERGİN, ÇAĞRI ERGİN, Berna ŞANLI

A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy

SÜMEYRA NERGİZ AVCIOĞLU, Sündüz Özlem ALTINKAYA, EMRE ZAFER, SELDA DEMİRCAN SEZER, HASAN YÜKSEL

Primer epiploik apandisit

İsmail ZİHNİ, Kazım Çağlar ÖZÇELİK, Hüseyin PÜLAT, Oktay KARAKÖSE

Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu

Tuğçe BOZKURT, Yasemin IŞIK BALCI, Havva EVRENGÜL, Melike Kurtuluş ÇOKBOZ, Taner ATILGAN, AHMET ERGİN, Aziz POLAT

İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri

Mustafa Taner BOSTANCI, Mehmet Ali ÇAPARLAR, Erol AKSOY, Tahsin DALGIÇ, MURAT ULAŞ, ERDAL BİROL BOSTANCI, Musa AKOĞLU

Neurofibromatosis type 1 (NF1): as a cause of hypertension

Seçil CONKAR, Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, İPEK KAPLAN BULUT, Halil BOZKAYA, Sevgi MİR

The Effects of Stretching Training on Erythrocyte Rheological Properties and Anaerobic Performance in Healthy Young Males

EMİNE KILIÇ TOPRAK, Fatma KOÇAK ÜNVER, Gülten ERKEN, Melek KÜÇÜKATAY BOR

Vulvada derin yerleşimli lipom

Gonca BATMAZ, PINAR ÖZCAN, SERDAR AYDIN, Rabia Zehra BAKAR, Ramazan DANSUK

Mesanenin osteosarkom komponenti baskın sarkomatoid karsinomu

Burcu Kemal OKATAN, Beyhan MOLLAMEHMETOĞLU, Ali Ertan OKATAN