Osmanlı Sularında Rekabet [Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914)]

Öz XIX. yüzyıla kadar deniz taşımacılığının temel aracı olan yelkenliler, Sanayi İnkılabı’yla yerlerini buharlı gemilere bırakmış ve buharlı gemiler, artık uluslararası nakliyatın vazgeçilmez unsuru haline gelmişlerdir. Çünkü, bir devletin gerek açık denizlerde gerekse iç denizlerdeki menfaatleri büyük ölçüde sahip oldukları buharlı deniz nakliye şirketlerine bağlı olduğu yaklaşımı, XIX. yüzyıla damgasını vuran karakteristik bir özelliktir. Britanya’nın ihtimam gösterdiği bu yaklaşımın sonucu olarak meydana gelen rekabete Avrupalı diğer devletler de tedricen dahil olmuşlardır.İngiltere ve Avusturya öncülüğünde devlet-özel sektör ortaklığında oluşturulan buharlı deniz nakliyatındaki rekabete daha sonra Fransa da, Mesajeri Maritim Kumpanyası’yla girmiştir. 
Anahtar Kelimeler:

Osmanlı, Sularında, Rekabet

Kaynak Göster

APA Özcan, T . (2016). Osmanlı Sularında Rekabet [Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914)] . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 344-347 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289975