NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ÇİLE VE EDWARD TAYLOR’IN MET CEZİR ŞİİRLERİNİN İÇERİK VE BİÇİM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışmada Edward Taylor’ın Ebb and Flow ve Necip Fazıl Kısakürek’in Çile şiirleri içeriğindeki dini veya mistik öğeler, biçimleri ve dilleri bakımından karşılaşrıt1malı olarak analiz edilecektir. Birbirlerinden farlklı yüzyıllarda yaşamış ve farklı ülkelerden olmalarına rağmen şiirlerinde birçok ortak ve farklı fikirlere yer verdiler. Onların en ortak yanları şiirlerinin dini ve metafizik unsurlar taşımasıdır. Bu makaledeki asıl amaç bu benzer ve faklı fikirleri ortaya çıkarmak ve karşılaştırmalı olarak irdelemektir

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ANGUISH BY NECIP FAZIL KISAKUREK AND EBB AND FLOW BY EDWARD TAYLOR ACCORDING TO THEIR CONTENT AND FORM

In this paper, two poems, Ebb and Flow by Edward Taylor and The Anguish by Necip Fazıl Kısakürek are going to be comparatively analyzed with respect to their religious or mystical aspects, their forms and languages. Though they lived in different centuries from each other and came from different countries, they reflected many similar and different ideas in their poems. The most common point they have is that their poems have religious and metaphysical elements. The principal purpose of this papers is to explore these similar and different ideas and comparatively discuss them

Kaynak Göster

APA Yiğit, A . (2010). NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ÇİLE VE EDWARD TAYLOR’IN MET CEZİR ŞİİRLERİNİN İÇERİK VE BİÇİM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 169-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290031