EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE LADİK

Kültür ve edebiyat tarihimizde gezgin denince ilk akla gelen kişilerin başında olan Evliya Çelebi’nin 1635 yılında İstanbul’un çeşitli yöreleriyle başlayan bu gezileri yaklaşık elli yıl sürer. Osmanlı coğrafyasının pek çok yerini gezen ve gördüklerini kaydeden Evliya Çelebi; kuruluşu milattan önceki yüzyıllara dayanan Ladik ilçesinin isminden tarihine, sosyal ve ekonomik hayatına, kültürüne ve Osmanlı Devleti’ndeki önemine dair tespitlerde bulunmakta ve bilgiler vermektedir. Gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini Seyahatnâme adıyla yazıya döken Evliya Çelebi’nin yolu Ladik ilçesine de düşer. Orta Karadeniz Bölümü’nde Samsun sınırları içinde yer alan Ladik, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bu makalede, hem Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden yer alan bilgilerden yola çıkılarak Ladik ilçesinin 17. yüzyıldaki durumu ortaya konmaya çalışılacak hem de Seyahatname’de anlatılanlarla ilçenin bugünkü durumu arasında mukayese yapılacaktır

LADIK IN SEYAHATNAME OF EVLIYA CELEBI

In our history of culture and literature, Evliya Celebi is at the beginning of the first people that come to mind as a traveler. His trips began in 1635 to various parts of Istanbul and lasted aproximately fifty years. Evliya Celebi had visited many places of the Ottoman geography and recorded what he saw during the trips. Ladik had been founded after the Christ. He identified and provide informations about name, history, social and economic life, culture and the importance on Ottoman of the Ladik. He wrote his views in his books named Seyahatname and came over to Ladik. This country is one of the oldest area in middle of Central Blacksea. In this article situation of the Ladik in 17th century will be explained by based on informations in Seyahatname and compared past and current situation of Ladik

Kaynak Göster

APA Kuzubaş, M . (2010). EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NDE LADİK . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 101-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290025