CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE KARADENİZ’DE ARMATÖRLÜK FAALİYETLERİ: ARMATÖRLÜK MESLEĞİNİ GELENEK HALİNE GETİRMİŞ KARADENİZLİ AİLELERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Armatörlük mesleği yoğun bir altyapı, bilgi, tecrübe ve birikim gerektiren işlerin başında gelmektedir. Bu nedenledir ki, armatörler yıllardır süregelen birikimlerini nesilden nesile aktararak bu mesleği icra etmektedirler. Karadeniz bölgesinin kendine münhasır bağlantıları ve olanakları bölge insanlarını yük ve yolcu taşımacılığı açısından denizciliğe yönlendirmiştir. Bu durum, Türkiye’deki birçok güçlü armatör firmaların kökeninin Karadeniz’e dayanmasının başlıca nedenlerinden sayılabilir. Bu çalışmada, bu işi yıllardır başarı ile sürdürerek aktaran Karadenizli ailelerin yapısı, Türk denizciliğindeki yeri ve öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır

The ship owning is the one of the profession that requires an intense substructure, information, experiment and knowledge. Therefore, ship-owners perform this occupation by passing down their accumulated knowledge. The unique scope and connections of Black Sea Region directed the community to the maritime shipping in terms of cargo and passenger transportation. This situation can be assumed as the one of the initial reasons that the origin of most of strong ship owning companies is Black Sea. The families from Black Sea Region sustain and transmit the ship owning profession successfully. In this study, it is aimed to reveal the importance and the structure of these families and their place in Turkish Maritime Sector

Kaynak Göster

APA Akbayırlı, K , Solak Fışkın, C , Balık, İ . (2015). CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE KARADENİZ’DE ARMATÖRLÜK FAALİYETLERİ: ARMATÖRLÜK MESLEĞİNİ GELENEK HALİNE GETİRMİŞ KARADENİZLİ AİLELERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 213-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290168