Jean Gıradudoux'un Elektra'sında Clytemnestre-Elektra Çekişmesinin Mitolojik Altyapısına Kısa Bir Bakış

Öz Yunan tragedyacılarından günü müze kadar birçok yazar Elektra’yı konunun ve kahramanların bazı özelliklerini aynen alarak, bazılarını ise kısmen değiştirerek kullanmışlardır. Özellikle 1860’lı yıllarda M.Ö. 400'liİ yıllara ait bu mitolojik tragedyalar Fransa, Almanya, İngiltere'de başarılı bir şekilde tercüme edilmişlerdir. Böylelikle bunlar Avrupa edebiyatlarının ortak edebi mirasının bir bölümünü oluşturmuştur. Tanınmış yazarlardan çoğu bu çevirilerden faydalanmışlardır. Yapılan metin araştırmalarında bu eserlerin temel özelliklerine sadık kalarak kendi kültür ve zamanlarının bazı özelliklerini katan bu yazarların yeni ilginç yorumlar getirdikleri görülmüştür. Jean Giraudoux'un Elektra'sı bunlardan birisidir. Bu mitolojik konu kısaca şöyledir. Agamemnon savaş dönüşünde karısı Clytemnestre ve aşığı Egisthe tarafından öldürülmüştür. Kızı Elektra bunu kabulienememektedir ve intikam peşindedir. Aslında Elektra adaletin tecelli etmesini beklemektedir. Oğlan kardeşi Oreste Elektra adına intikam alacaktır.

Jean Gıradudoux'un Elektra'sında Clytemnestre-Elektra Çekişmesinin Mitolojik Altyapısına Kısa Bir Bakış

___

APA Kutluözen, A . (2014). Jean Gıradudoux'un Elektra'sında Clytemnestre-Elektra Çekişmesinin Mitolojik Altyapısına Kısa Bir Bakış . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 131-134 .