Türk Dünyasında 1996 Yılı Kazakistan Hatırası

kazakıstan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Tarih Bölümünde görev sırasında unutamadığım olaylar ve çıkan sonuçlar

___

 • Akçora, Ergün Öz; “Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Nevruz," Prof. Dr. Abdulhaluk Çay Armağanı, Ankara 1988, s. 22;
 • Akçora Ergün Öz: Tarihimizde ve Kültürümüzde Nevruz”T.C Elazığ Valiliği,Elazığ Eğitim Sanat Kültür Araştıma Tanıtma ve Hizmet Vakfı( Ales Skav )yayın No 9. Elazığ. 1999 s .1-65
 • Akçora Ergün Öz: İkinci Dünya Savası Sırasında Sürgün:Edilen Ahıska Türkleri, AltıncıAskeri Tarih Semineri Bildirileri II Ankara GenelKurmay Basımevi 1999s .53-68
 • Aksoy, Mustafa; "Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 100, İstanbul 1996 Bayur,Yusuf.Hikmet.; " Türk İnkılap Tarihi, C.3 Ankara, 1983,
 • Çay,M. Abdulhalık ; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Ankara 1988,
 • Genel Kurmay Orta Asya'nın Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 1993;
 • Ögel, Bahaeddin: Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1988
 • Saray,Mehmet, Kazak Türkleri Tarihi, İstanbul, 1993, s.9:
 • Saray, Mehmet; Kazak Türkleri Tarihi,İstanbul,1993
 • Sarınay,YUSUF ;"Türk Ergenekon Bayramı Nevruz”, Nevruz, AKM Yayını, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi: 37, Ankara 1998
 • Tural, SADIK ; "İnsan, Nevruz, Bilge Üzerine Birkaç Söz", Nevruz, Ankara 1998
 • Turan, AHMET ; "Nevruz Bayramı ve Ergenekon", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 51, İstanbul 1991
 • Türkdoğan, ORHAN; "Eski Bir Kültür Kodu Olarak Nevruz", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı : 100, İstanbul 1996
 • Yeni Türkiye ; Türk Dünyası Özel Sayısı, C.1,C.2 Ankara, 1997
 • Yiğit ALi; Türk Ülkeleri ve Coğrafyası, Elazığ, 1996