Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi

İlk kez 1942 yılında Stafne tarafından tanımlanan Stafne Kemik Kavitesi(SKK); genellikle içeriğinde tükürük bezi dokusu bulunduran, kemikte içbükey yapıya sahip gelişimsel bir anomalidir. Erkek cinsiyetinde ve yaşamın 5-7. dekatlarında görülme prevalansı yüksektir. Bu psödokiste sıklıkla inferior alveolar sinirin altında ve mandibular lingual kortekste rastlanılır. Panoramik radyografta oval veya yuvarlak şekilli, sınırları belirgin radyolüsent alan olarak izlenir. SKK hastalarda herhangi bir semptom vermemekle birlikte genellikle rutin radyografik muayenelerde rastlantısal tespit edilir. Teşhisinde biyopsiye ve tedavisinde herhangi bir cerrahi girişime ihtiyaç yoktur, rutin radyografik takip hasta idamesinde yeterlidir. Bu vaka serisinin amacı 3 farklı hastada rutin dental muayenede tespit edilen SKK olgularını sunmaktır.

Stafne Bone Cavity: Case Series

Stafne Bone Cavity (SBC), first described by Stafne in 1942, is a developmental anomaly that usually contains salivary gland tissue and has a concave structure in the bone. The prevalence is high in males and in 5-7. decades of life. This pseudocyst is often found below the inferior alveolar nerve and in the mandibular lingual cortex. It is observed as an oval or round shaped radiolucent area with well defined borders on panoramic radiographs. Although SBC does not cause any symptoms in patients, it is usually detected incidentally in routine radiographic examinations. There is no need for biopsy for its diagnosis and no surgical intervention for its treatment, routine radiographic follow-up is sufficient for patient management. The aim of this case series is to present the cases of SBC detected in routine dental examination in 3 different patients.

___

 • 1. Stafne EC. Bone cavities situated near the angle of the mandible. J Am Dent Assoc. 1942;29:1969-72.
 • 2. Kaya M, Ugur KS, Dagli E, Kurtaran H, Gunduz M. Stafne bone cavity containing ectopic parotid gland. Braz J Otorhinolaryngol. 2018;84:669-72.
 • 3. Assaf AT, Solaty M, Zrnc TA, et al. Prevalence of Stafne's bone cavity–retrospective analysis of 14,005 panoramic views. In vivo. 2014;28:1159-64.
 • 4. Philipsen H, Takata T, Reichart P, Sato S, Suei Y. Lingual and buccal mandibular bone depressions: a review based on 583 cases from a world-wide literature survey, including 69 new cases from Japan. Dentomaxillofac Radiol. 2002;31:281-90.
 • 5. Quesada Gómez C, Valmaseda Castellón E, Berini Aytés L, Gay Escoda C. Stafne bone cavity: a retrospective study of 11 cases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006;11:277-80.
 • 6. Lee KH, Thiruchelvam J, McDermott P. An unusual presentation of Stafne bone cyst. J Maxillofac Surg. 2015;14:841-44.
 • 7. Etöz M, Etöz O, Şahman H, Şekerci A, Polat H. An unusual case of multilocular Stafne bone cavity. Dentomaxillofac Radiol. 2012;41:75-8.
 • 8. de Courten A, Küffer R, Samson J, Lombardi T. Anterior lingual mandibular salivary gland defect (Stafne defect) presenting as a residual cyst. Oral Surg Oral Med Oral Radiol. 2002;94:460-4.
 • 9. Probst FA, Probst M, Maistreli I-Z, Otto S, Troeltzsch M. Imaging characteristics of a Stafne bone cavity—panoramic radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging. Oral Maxillofac Surg. 2014;18:351-3.
 • 10. Bereket M, Şenel E, Şener İ. Yağ dokusu İçeren nadir bir stafne kemik kavitesi olgusu. Cumhuriyet Dent J. 2012;15:249-54.
 • 11. Prechtl C, Stockmann P, Neukam FW, Schlegel KA. Enlargement of a Stafne cyst as an indication for surgical treatment–a case report. J Craniomaxillofac Surg. 2013;41:270-3.
 • 12. Mauprivez C, Amor MS, Khonsari RH. Magnetic resonance sialography of bilateral Stafne bone cavities. J Maxillofac Surg. 2015;73:934.
 • 13. Branstetter BF, Weissman JL, Kaplan SB. Imaging of a Stafne bone cavity: what MR adds and why a new name is needed. Am J Neuroradiol. 1999;20:587-9.
 • 14. Arya S, Pilania A, Kumar J. Prevalence of Stafne's Cyst–A retrospective analysis of 18,040 Orthopantomographs in Western India. J Indian Acad Oral Med Radiol. 2019;31:40.
 • 15. Venkatesh E. Stafne bone cavity and cone-beam computed tomography: a report of two cases. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2015;41:145.
 • 16. Demiralp KÖ, Bayrak S, Çakmak ESK. Assessment of Stafne bone defects prevalence and characteristics by using cone beam computed tomography: a retrospective study. Kırıkkale Uni Med J. 2017;19:167-72.
 • 17. Akbaş M, Akbulut MB. Seçilmiş bir Genç Türk Popülasyonunun Molar Dişlerinde Apikal Periodontitis Prevalansı ve Kanal Tedavisi Kalitesinin Değerlendirilmesi. NEU Dent J. 2020; 2: 52-8.
 • 18. Yılmaztürk SS, Yarbaşı Ö, Bozdemir E. Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Radyasyonun Zararları ve Biyolojik Etkileri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. NEU Dent J. 2020;2:1-8.
 • 19. Ergüven Samur S, Çizmeci Şenel F. Stafne kemik kavitesi: İki olgu sunumu. Med J Ankara Tr Res Hosp. 2017; 50: 46-9.
 • 20. More CB, Das S, Gupta S, Patel P, Saha N. Stafne’s bone cavity: a diagnostic challenge. J Clin Diagnostic Res. 2015;9:16.
 • 21. Dereci Ö, Duran S. Intraorally exposed anterior Stafne bone defect: a case report. J Oral Med Oral Surg Oral Pathol Oral Radiol. 2012;113:e1-3.
 • 22. Flores Campos PS, Oliveira JAC, Dantas JA, et al. Stafne's defect with buccal cortical expansion: a case report. Int J Dent. 2010.
 • 23. Aguiar LBV, Neves FS, Bastos LC, Crusoé-Rebello I, Ambrosano GMB, Campos PSF. Multiple stafne bone defects: a rare entity. Int Sch Res. 2011.
 • 24. Mann RW. Three‐dimensional representations of lingual cortical defects (Stafne's) using silicone impressions. J Oral Pathol Med. 1992;21:381-4.
 • 25. Herranz-Aparicio J, Figueiredo R, Gay-Escoda C. Stafne’s bone cavity: an unusual case with involvement of the buccal and lingual mandibular plates. Int J Exp Dent Sci. 2014;6:e96.
 • 26. Kao Y-H, Huang I-YE, Chen C-M, Wu C-W, Hsu K-J, Chen C-M. Late mandibular fracture after lower third molar extraction in a patient with Stafne bone cavity: a case report. J Maxillofac Surg. 2010;68:1698-700.

___

Vancouver Öztürk B. , Zirek T. , Altındağ A. , Tassoker M. Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2023; 5(2): 139-145.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi

7.9b34

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı İrrigasyon Aktivasyon Tekniklerinin Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırmadaki Etkinliğinin Taramalı Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi

Okan UYSAL, Betül Aycan UYSAL, Hesna SAZAK ÖVEÇOĞLU

Laminate Veneer Kuronlar ile İlgili İnternetten Elde Edilen Verilerin Bilgi Kalitesinin Değerlendirilmesi: Metodolojik Çalışma

Nur PEKTAŞ, Özer İŞİSAĞ

Endodontik Tıp: Apikal Periodontitis Kardiyovasküler Hastalıklara Predispozan Etken Olabilir mi?

Eray CEYLANOĞLU, Dilek HANÇERLİOĞULLARI

Invers Dişlerin Radyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Sema KAYA, Kübra ESKİN, Alaettin KOÇ

Stafne Kemik Kavitesi: Vaka Serisi

Büşra ÖZTÜRK, Taha ZİREK, Ali ALTINDAĞ, Melek TASSOKER

Tekrarlanan Fırınlamaların Farklı Tekniklerle Üretilen Metal-Seramik Restorasyonların Renk Değişimine Etkisi

Mehmet Gökberkkaan DEMİREL, Ali Riza TUNCDEMİR

Endokuron Restorasyonlar

Ömer Faruk TURANOĞLU, Seda TURANOĞLU, Esra TALAY ÇEVLİK

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığına İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Gizem AYAN, Tuğba MİSİLLİ, Mehmet BULDUR, Orçun Alp ÖRCÜNLÜ, Hüseyin TANER

Süt Molar Dişlerin Atravmatik Restoratif Tedavisinde Enzim Bazlı Kemomekanik Yöntemin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Mervre KOÇ, Merve ABAKLI İNCİ

Lazer ve Asit ile Pürüzlendirmenin Fissür Örtücünün Mikrosızıntısına Etkisi ve Klinik Değerlendirilmesi

Büşra BOSTANCI, Yasemin Derya FİDANCIOĞLU