Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman

Özet Bu çalışmada Zuhuri Danışman'ın (1902-1971) Endülüs'le ilgili romanlarında 'fetih' ve 'reconquista' kavramları karşılaştırılmıştır. Zuhuri Danışman, popüler tarih romanları yazmıştır. Yazarın Endülüs'le ilgili iki romanı vardır: Endülüs'te İslam Cengaverleri ve Grenata'nın Son Günleri. İlk romanda Endülüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi, ikinci romanda Hristiyanlar tarafından geri alınması anlatılır. Bu romanlarda İslam'ın fethi, iyinin kötüye karşı; Hristiyanlığın reconquistası ise kötünün iyiye karşı galibiyetidir. Anahtar Kelimeler: Zuhuri Danışman, Endülüs, fetih, reconquista   Abstract In this study, concepts of 'fetih' (conquest) and 'reconquista' compared in novels on Andalusia by Zuhuri Danışman (1902-1971). Zuhuri Danışman has written popular historical novels. He has two novels on Andalusia: Endülüs'te İslam Cengaverleri (Islam Warriors in Andalusia) and Grenata'nın Son Günleri (The Last Days of Granada). In the first novel the conquering of Andalusia by Muslims and in the second novel taking it back by Christians is told. In this novels the 'fetih' of Islam is victory of good over evil; the 'reconquista' of Christianity is victory of evil over good. Keywords: Zuhuri Danışman, Andalusia, fetih, reconquista

In this study, concepts of ‘fetih’ (conquest) and ‘reconquista’ compared in novels on Andalusia by Zuhuri Danışman (1902-1971). Zuhuri Danışman has written popular historical novels. He has two novels on Andalusia: Endülüs’te İslâm Cengâverleri (Islam Warriors in Andalusia) and Grenata’nın Son Günleri (The Last Days of Granada). In the first novel the conquering of Andalusia by Muslims and in the second novel taking it back by Christians is told. In this novels the ‘fetih’ of Islam is victory of good over evil; the ‘reconquista’ of Christianity is victory of evil over good.

Kaynakça

İncelenen Eserler

Danışman, Z. (1966). Endülüs'te İslam Cengaverleri. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi.

Danışman, Z. (1967). Grenata'nın Son Günleri. İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi.

Yararlanılan Eserler

Altınkaynak, H. (2007). Türk Edebiyatında Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. İstanbul: Doğan Kitap.

Arcayürek, C. (1954). “Tek Ümit Yüzde Yirmilerde”. Yeni Ulus, 30.3.1954, s. 2

Ayvazoğlu, B. (1996). “Edebiyatımızda Endülüs”, Endülüs'ten İspanya'ya, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Bayrak, M. O. (2002). “Osmanlı Tarihi” Yazarları. İstanbul: Turan Kitabevi.

Bezirci, A. (1991). Abdülhak Hamit – Yaşamı, Çağı, Şairliği, Oyun Yazarlığı, Seçmeler. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Enginün, İ. (2000). “Edebiyatımızda Endülüs”, Araştırmalar ve Belgeler. İstanbul: Dergah Yayınları.

Enginün, İ. (2002). “Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife, Abdullahü's-Sagîr Hakkında”, Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 5, Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife, Abdullahü's-Sagîr. İstanbul: Dergah Yayınları.

Eyvazoğlu, E. (2012). “İsmet İnönü'yü Tarihten Çıkaran Bolulu Vekil”, Detay gazetesi, 28 Mart 2012. http://www.boludetay.com/gundem/ismet-inonuyu-tarihten-cikaran-bolulu-vekil-h2524.html (12.06.2013)

Haridy, Mohamed (2007). “Ahmet Şevki ile Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinde Avrupa'da Kaybolan Firdevs”. Doğu'daki Batı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 26-27 Kasım 2007.

Işık, İ. (2006). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları.

Necatigil, B. (1993). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

Özdemir, M. (1996). “Endülüs'ün Yıkılış Süreci Üzerine Mülahazalar”, Endülüs'ten İspanya'ya, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

__________ (2004). “İspanya Tarihinde 'Doğululaşma' ve 'Batılılaşma' Tartışmaları, Tuleytula Örneği”. İslamiyat, 3. Karşılaşma: Endülüs Tecrübesi, , 7 (3), 11-30.

Şeyban, L. (2003). “Endülüs'ten Geriye Ne Kaldı?”, Tarih ve Düşünce Dergisi, sayı: 39, Mayıs 2003, s. 12-30 [“Reconquista, Convivencia ve Influencia: Endülüs'te Müslüman – Hıristiyan İlişkileri” başlığı altında şu linkte: www.endulus.net/endulustarihi/Rec_Tar-Dusunce.doc (16.03.2013)].

Tarhan, A. H. (2002). Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 5, Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife, Abdullahü's-Sagîr. Hazırlayan: İnci Enginün. İstanbul: Dergah Yayınları.

Tatar Kırılmış, İ. (2007) Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (Türk Tarihiyle İlgili, 1961-1965). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Uğurcan, S. (2004). “Türk Edebiyatında Endülüs İmajı”. İslamiyat, 3. Karşılaşma: Endülüs Tecrübesi, 7 (3), 89-104.

Yazıcı, H. (2008). “Ahmet Şevki, İkbal ve Yahya Kemal'in Endülüs'e Bakış Açıları”. Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V (Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, 3-7 Kasım 2008), s. 275-279. Haz.: Kazım Yetiş. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı.

YKY Kolektif (2003). Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208192, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {10}, pages = {21 - 45}, doi = {}, title = {Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman}, key = {cite}, author = {Oğuz, Orhan} }
APA Oğuz, O . (2013). Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (22) , 21-45 .
MLA Oğuz, O . "Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013 ): 21-45 <
Chicago Oğuz, O . "Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013 ): 21-45
RIS TY - JOUR T1 - Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman AU - Orhan Oğuz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 45 VL - 10 IS - 22 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman %A Orhan Oğuz %T Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 10 %N 22 %R %U
ISNAD Oğuz, Orhan . "Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 22 (Ekim 2013): 21-45 .
AMA Oğuz O . Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 10(22): 21-45.
Vancouver Oğuz O . Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 10(22): 21-45.
IEEE O. Oğuz , "Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 22, ss. 21-45, Eki. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7b 3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tarsus Rüşdiyesi'nden Misak-I Millî İlkokulu'na Bir Okulun Gelişimi ve Dönüşümü/From Rushdiye of Tarsus to Misak-i Milli Primary School Development and Transformation of a School

Sacit UĞUZ, Yakup KARATAŞ

Öğrencilerin Derslerde Teknoloji Ürünü Kullanımına Yönelik Tutumu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması/Students' Attitudes towards Technology Use in the Lessons: A Scale Development Study

İsmail Kenar, Melek Balcı

Yoksullukla Mücadelede Gönüllü Rehberlik Organizasyonları/Voluntary Organizations of Guidance in the Fight against Poverty

Ruhat Yaşar

Öğretmen Adaylarında Atılganlık Düzeyi ve İletişim Becerileri/Assertiveness Level and Communication Skills of Teachers' Candidates

Hadiye Küçükkaragöz, Tuncay Canbulat, Yasin Akay

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Algılamalarının Değerlendirilmesi/Evaluation the Career Perception of Undergraduate High School of Physical Education and Sport Students

Yavuz Ağaoğlu, Hasan Eker, Sevilay Ağaoğlu

22-Kapak/Cover

Kapak COVER

Medyanın Küreselleşmesinde Sosyal Değişimler ve Tüketicinin Kontrolü/Social Changes in the Globalization of the Media and Consumer Control

Ramazan Çelik

Düyûn-i Umûmiyye İdaresi'nin Kurulmasından Sonra Osmanlı'da Kozacılığın (İpekböcekçiliğinin) Gelişimine Dair/On The Development of Sericulture Production after the Establishment of Public Debts (Duyun-i Umumiyye) Institution

Mehmet YILDIRIM

Çocuk Hakları ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi/Children's Rights and Media Literacy

Ebubekir Çakmak

Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman

Orhan OĞUZ