Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği

Öz Bireylerin günlük hayatta iletişim kurabilmeleri için konuşma becerileri kadar sözcük hazineleri de önemlidir. Bu sözcüklerin öğretimi için de çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Mobil cihazlar da sözcük öğretiminde farklı bir yöntem olarak günümüzde ön plana çıkmaktadır. Bu cihazlarda yer alan uygulamalar yoluyla çeşitli sözcük öğretim yöntemleri denenmekte olup, Whatsapp uygulaması da bunlardan bir tanesidir. Çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi için Whatsapp uygulamasının kullanımını katılımcı görüşlerine göre değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi çerçevesinde fenomenolojik desenle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu TÖMER’de öğrenim görmekte olan on yabancı öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analiziyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, katılımcıların Whatsapp uygulamasının sözcük öğretiminde başarılı olduğu ve kalıcılığı sağladığını, öğrenim kolaylığı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç kısmında sözcük öğretimi konusunda Whatsapp uygulamasından faydalanılması gerektiği ve öğrencilerin günlük hayatta da bu sözcükleri kullanabilmeleri için her an erişim kolaylığı sağlamasından dolayı Whatsapp uygulamasına başvurulabileceği gibi önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Barcroft, J. (2007). Effects of opportunities for word retrieval during second language vocabulary learning. Language Learning, 57(1), 35-56.

Barhoumi, C. (2015). The effectiveness of whatsapp mobile learning activities guided by activity theory on students' knowledge management. Contemporary Educational Technology, 6(3), 221-238.

Bouhnik, D. & Deshen, M. (2014). WhatsApp goes to school: Mobile instant messaging between teachers and students. Journal of Information Technology Education: Research, 13, 217-231.

Chinnery G. (2006). Going to the MALL: Mobile assisted language learning. Language Learning & Technology, 10(1), 9-16.

Fan, M.Y. (2003). Frequency of use, perceived usefulness, and actual usefulness of second language vocabulary strategies: A study of Hong Kong learners. The Modern Language Journal, 87(2), 222-241.

Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.

Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-112.

Levy, M., & Kennedy, C. (2005). Learning Italian via mobile SMS. A. Kukulska-Hulme and J. Traxler (Ed.), Mobile learning: A handbook for educators and trainers içinde (s. 76–83). London: Routledge.

Lu, M. (2008). Effectiveness of vocabulary learning via mobile phone. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 515-525.

Maskor, Z. M. & Baharudin, H. (2016). Receptive vocabulary knowledge or productive vocabulary knowledge in writing skill, Which one important? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(11), 261-271.

McConotha, D., Praul, M. & Lynch, M. J. (2008). Mobile learning in higher education: An empirical assessment of a new educational tool. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 15-21.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma – desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publication.

Read, J. (2004). Research in teaching vocabulary. Annual Review of Applied Linguistics, 24, 146-161.

Saran, M. ve Seferoğlu, G. (2010). Yabancı dil sözcük öğreniminin çoklu ortam cep telefonu iletileri ile desteklenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 252-266.

Schmitt, N. (2008). Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research, 12(3), 329-363.

Shahrokni, S. A. (2009). Second language incidental vocabulary learning: The effect of online textual, pictorial, and textual pictorial glosses. The Electronic Journal for English as a Second Language, 13(3), 1-17.

Stockwell, G. (2010). Using mobile phones for vocabulary activities: Examining the effect of the platform. Language Learning & Technology, 14(2), 95-110.

Şen Yaman, G. (2016). Yabancı dil olarak Arapça öğretiminde Whatsapp kullanımı. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 37-47.

Thornton, P. & Houser, C. (2005). Using mobile phones in English education in Japan. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 217–228.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.

Yalçın, S. K. & Özek, F. (2006). Söz varlığının temel dil becerilerinin ve akademik disiplinlerin kazanımına olan etkileri. Millî Eğitim, 171, 130-139.

Yeh, Y. & Wang, C. (2003). Effects of multimedia vocabulary annotations and learning styles on vocabulary learning. CALICO Journal, 21(1), 131-144.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Tıpkıbasım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed793291, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {322 - 340}, doi = {}, title = {Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği}, key = {cite}, author = {Göçer, Ali and Karadağ, Bilal Ferhat} }
APA Göçer, A , Karadağ, B . (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17 (46) , 322-340 .
MLA Göçer, A , Karadağ, B . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2020 ): 322-340 <
Chicago Göçer, A , Karadağ, B . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (2020 ): 322-340
RIS TY - JOUR T1 - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği AU - Ali Göçer , Bilal Ferhat Karadağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 340 VL - 17 IS - 46 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği %A Ali Göçer , Bilal Ferhat Karadağ %T Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği %D 2020 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 17 %N 46 %R %U
ISNAD Göçer, Ali , Karadağ, Bilal Ferhat . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 / 46 (Ekim 2020): 322-340 .
AMA Göçer A , Karadağ B . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 17(46): 322-340.
Vancouver Göçer A , Karadağ B . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 17(46): 322-340.
IEEE A. Göçer ve B. Karadağ , "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 17, sayı. 46, ss. 322-340, Eki. 2020