SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)

ÖzetSerinyol birikintiyelpazesi nüfus ve yapılaşmanın hızlı bir şekilde artmasına bağlı olarak sonatmış yıllık süreçte antropojenik degradasyonal etkilerin derinleştiği birsahaya karşılık gelmektedir. Bu olumsuz etkilerin geri dönüşü imkansızboyutlara ulaşmadan engellenmesi için öncelikle doğru bir şekilde tespitedilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; arazi çalışmaları, morfometrik ölçümler veuydu görüntülerinin kontrollü sınıflandırması gibi teknikler çerçevesindesahanın problemli alanları ortaya konulmuştur.Bu kapsamda tespitedilen problemler arazi kullanımı, yapılaşma süreci, kontrolsüz kum ocaklarıile çevre kirliliği ve atık yönetimi olarak dört ana başlıkta toplanaraksistematik olarak özetlenmiştir. Sonuçta nüfusa paralel olarak artandegradasyonal etkilerin akış dinamikleri ve su kalitesi açısından tehditoluşturacak risklerle birlikte büyüdüğü tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Antropojenikdegradasyon, Hidrojeomorfoloji, Serinyol birikinti yelpazesi.AbstractSerinyol alluvialfan is corresponds to a field of anthropogenic degradational impacts deepening dueto rapid increased population and urbanization during the last sixty yearsperiod. These adverse effects primarily must be accurately detected for dont'treache to irreversible dimensions. For this purpose; problem areas have beenintroduced of the field in the framework of techniques such as field studies,morphometric measurements and satellite imagery supervised classification.In this context, thedetected problems are collected in four main headings as land use, constructionprocess, with uncontrolled sand pits, environmental pollution and wastemanagement and summarized systematically. Finally has been found thatdegradational effects increasing in parallel with the population grows with riskswhich is threat in terms of flow dynamics and water quality.Keywords: Antropogenicdegradation, Hydrogeomorphology, Serinyol alluvial fan.

Serinyol alluvial fan, which is situated 17 km north of Antakya and edge of AntakyaKahramanmaraş Graben, is corresponds to a field of anthropogenic degradational impacts deepening due to rapid increased population and urbanization during the last sixty years period. These adverse effects primarily must be accurately detected for dont’t reache to irreversible dimensions. For this purpose; problem areas have been introduced of the field in the framework of techniques such as field studies, morphometric measurements and satellite imagery supervised classification. In this context, the detected problems are collected in four main headings as land use, construction process, with uncontrolled sand pits, environmental pollution and waste management and summarized systematically. Finally has been found that degradational effects increasing in parallel with the population grows with risks which is threat in terms of flow Dynamics (flow velocity, flow depth and hydraulic energy etc.) and water quality

Kaynakça

Bull, W. B. (1977). The alluvial fan environment. Progress in Physical Geography, 1, 222–270.

Burbank, D. W. ve Anderson, R. S. (2001). Tectonic Geomorphology. Massachusetts: Blackwell Science.

Erinç, S. (1984). Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 1, İ.Ü. Yayınları No: 3213, İstanbul.

Erinç, S. (2000). Jeomorfoloji I. Güncelleştirilmiş 5. Basım, Güncelleştirenler: Ahmet Ertek, Cem Güneysu. İstanbul. Der Yayınları.

Goudie, A. (2004). Encyclopedia of Geomorphology. London, Routledge .

Herece, E. (2008). Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Özel Yayın Serisi 13, Ankara.

Hoşgören, Y. (2011). Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü. İstanbul. Çantay Kitabevi.

Karataş, A., ve Korkmaz, H. (2012). Hatay İli'nin Su Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi. I. Baskı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Yayın No: 40. Color Ofset.

Korkmaz, H. ve Karataş, A. (2013). Ocak-Mart 2012 Hatay Havaalanı Taşkını, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Ed: H. KORKMAZ ve A. KARATAŞ), Hatay. Color Ofset Matbaacılık, 478-494.

MGM. (2007). Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Veri.

www.tuik.gov.tr (Son Erişim: 05.05.2014).

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208720, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {319 - 329}, doi = {}, title = {SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)}, key = {cite}, author = {Karataş, Atilla} }
APA Karataş, A . (2015). SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY) . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (29) , 319-329 .
MLA Karataş, A . "SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015 ): 319-329 <
Chicago Karataş, A . "SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015 ): 319-329
RIS TY - JOUR T1 - SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY) AU - Atilla Karataş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 329 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY) %A Atilla Karataş %T SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY) %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Karataş, Atilla . "SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (Nisan 2015): 319-329 .
AMA Karataş A . SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 319-329.
Vancouver Karataş A . SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 319-329.
IEEE A. Karataş , "SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY)", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 12, sayı. 29, ss. 319-329, Nis. 2015