NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Terör örgütlerini yaşatan önemli faktörlerden biri örgüte üye katılımlarının sürekliliğidir. İnsan kaynağından yoksun bir terör örgütü eylemler icra edemeyecek ve zaman içinde tamamen pasifleşerek ortadan kalkacaktır. Yoğunluklu olarak Türkiye topraklarında eylemler gerçekleştiren PKK (Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütüyle etkili mücadelelerden birisi muhakkak örgüte katılımların engellenmesidir. Bununla birlikte, örgüte nitelikli sempatizanlar ve üyeler üreten ve kazandıran, sistematik katılımlar sağlayan yapılar, sistemler ve programlar terörizmle mücadelede daha çok göz önünde bulundurulması gereken konulardandır. Türkiye’de bu konuya yakın zamanda önemli bir örnek KCK adlı terör örgütünden gelmiştir. PKK’yı da bünyesinde barındıran Kürdistan Topluluklar Birliği olarak adlandırılan şemsiye örgüt KCK (Koma Ciwaken Kürdistan), koordinesi altında barındırdığı Halk Savunma Alan Merkezi ve Siyasal Alan Merkezi gibi bütün yapılara, özellikle de PKK’ya nitelikli eleman kazandırmaktadır. Uluslar arası ve ulusal kamuoylarını manipüle edebilmek amacıyla örtülü örgütlü davranış metotları üretmekle ünlü olan PKK ve türevleri, yasal sivil toplum girişimi görünümünde Siyaset Akademilerini yaygın ve etkili bir şekilde kurmakta, tanıtmakta ve işletmektedir. Terör örgütlerinin nitelikli örgüt mensubu üretme yöntemlerine örnek olarak KCK Siyaset Akademilerini inceleyen bu çalışmada yazarlar, açık kaynak taramasını araştırma metodu olarak kullanmışlardır. Ayrıca, KCK Siyaset Akademilerinin kuruluş amacı, kullanımı, çıktıları ve geleceğe yönelik stratejileri terörle mücadele uzmanlarıyla yapılan ikili görüşmelerin derinlemesine analiziyle değerlendirilmiştir.  

One of the important factors keeping a terrorist organization alive is the continuity of recruitment. Devoid of human resources will make a terrorist organization unable to perform its actions, and in time it will be disappeared through a complete pacification. One of the effective combatting methods against PKK (Kurdistan Workers Party) which mostly carries out its terrorist actions on Turkish land is to eradicate its recruitment resources. In the fight against terrorism, however, bringing qualified sympathizers and members, structures that provide systematic involvement is one of the issues that need to be considered more. In Turkey, an important example of this issue recently has come from KCK (Koma Ciwaken Kürdistan) terrorist organization. As an umbrella organization, KCK (Koma Ciwaken Kurdistan), called Kurdistan Communities Union, which includes PKK and coordinates such People's Defense Field Centre and Center of Political Space, especially recruits qualified staff to PKK. In order to manipulate International and national public opinions, the PKK and its derivatives, notorious to produce organized behavioral methods, effectively establish, advertise and operate so-called legal civil society initiatives Academy of Political. In this study, as an example of a method to produce qualified members of terrorist organizations, KCK Academy of Politics examined, the authors have used the open source scanning method of inquiry. Moreover, the purpose of the establishment of the KCK Academy of Politic, and its outcomes and strategies was evaluated through in-depth-interview method

Kaynakça

Kaynakça

Akın, S. (2011). Örgüte yönetici yetiştiriyor. Vatan Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde http://haber.gazetevatan.com/orgute-yonetici-yetistiriyor-iddiasi/407928/1/Haber adresinden erişilmiştir.

Akyol, T. (2011). KCK nedir? Hürriyet Gazetesi. 2.12.2011 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19043893.asp adresinden erişilmiştir.

Arslan, A. Y. (2011). PKK kampını Kandil'de değil İstanbul'da kurmak! Bugün Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde http://www.bugun.com.tr/kose-yazisi/174337-pkk-kampini-kandil-de-degil-istanbul-da-kurmak-makalesi.aspx adresinden erişilmiştir.

Bağımsız İletişim Ağı [BİANET]. (2011). Öğretim üyeleri BDP Siyaset Akademisinde. 14.01.2012 tarihinde http://bianet.org/bianet/siyaset/134273-ogretim-uyeleri-bdp-siyaset-akademisinde adresinden erişilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü [EGM]. (2011). PKK/KCK terör örgütü konulu 25.11.2011 tarihli resmi yazı. EGM. Ankara.

Elibol, K. (2011). İşte terör örgütünün yeni adı. Bugün Gazetesi. 5.12.2011 tarihinde http://www.bugun.com.tr/haber-detay/176838-iste-teror-orgutunun-yeni-adi-haberi.aspx adresinden erişilmiştir.

Fırat Haber Ajansı. (2010). Öcalan: Demokratik Özerklik Anayasası hazırlanmalı. Firatnews.com. 15.01.2012 tarihinde http://www.firatnews.ws/ adresinden erişilmiştir.

KCK Sözleşmesi. (2005). 15.01.2012 tarihinde http://tr.wikisource.org/wiki/KCK_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi adresinden erişilmiştir.

Günday, S. (2011). KCK yöneticisine 22.5 yıl istendi. Hürriyet Gazetesi. 3.12.2011 tarihli sayı.

Habervaktim. (2011). Alın size Büşra. Habervaktim İnternet Sitesi. 17.11. 2011 tarihinde http://www.habervaktim.com/haber/210653/alin_size_busra.html adresinden erişilmiştir.

Kılıç, S. (2011). Vekil listesini KCK belirledi. Akşam Gazetesi Ankara Taşra Eki. 3.12.2011 tarihli sayı.

Morse, J.M., & Richards, L. (2002). Read me first for a user’s guide to qualitative methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ocaktan, M. (2011). Siyaset Akademisi’nde bir ders: PKK terörist listesinden çıkarılmalı. Star Gazete. 3.12.2011 tarihinde http://www.stargazete.com/politika/yazar/mehmet-ocaktan/siyaset-akademisi-nde-bir-ders-pkk-terorist-listesinden-cikarilmali-haber-394950.htm adresinden erişilmiştir.

Özdemir, H. (2011). PKK terör örgütünün istismar ettiği çocuklar: Hakkâri örneği.

NTVMSNBC. (2011). Siyaset Akademisi ile Kandil’deki ders aynı. NTVMSNBC. 3.12.2011 tarihinde http://www.ntvmsnbc.com/id/25294790/ adresinden erişilmiştir.

Tafolar, M. (2011). 300 akademisyenden BDP Siyaset Akademisi’ne başvuru. Milliyet Gazetesi. 14.01.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

Takvim Gazetesi. (2011). Siyaset Akademisi ile Kandil’deki ‘ders’ aynı. Takvim Gazetesi. 15.01.2012 tarihinde

http://www.takvim.com.tr/Guncel/2011/11/04/siyaset-akademisi-ile-kandildeki-ders-aynisiyaset-akademisi-ile-kandildeki-ders-ayni adresinden erişilmiştir.

Yıldız, M. L. (2010). Kürtler devlet kuruyor (2). Yüksekova Haber. 15.01.2012 tarihinde http://www.yuksekovahaber.com/yazi/kurtler-devlet-kuruyor-2-2029.htm adresinden erişilmiştir.

Yin, R. K. (2003) Case study research: Design and methods. 3rd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208740, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {49 - 60}, doi = {}, title = {NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Ozkan, Ersan} }
APA Ozkan, E . (2015). NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (28) , 49-60 .
MLA Ozkan, E . "NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015 ): 49-60 <
Chicago Ozkan, E . "NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015 ): 49-60
RIS TY - JOUR T1 - NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI AU - Ersan Ozkan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 60 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI %A Ersan Ozkan %T NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD Ozkan, Ersan . "NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (Ocak 2015): 49-60 .
AMA Ozkan E . NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 11(28): 49-60.
Vancouver Ozkan E . NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 11(28): 49-60.
IEEE E. Ozkan , "NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 28, ss. 49-60, Oca. 2015