İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas

Öz Günümüzde örgütler, yoğun bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışanlar, örgütlerin faaliyetlerini rekabet avantajı yaratacak biçimde sürdürebilmelerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları da, müşteri odaklı anlayış doğrultusunda faaliyetlerini sürdürerek rekabet avantajı sağlayabilmeyi kendilerine hedef olarak seçmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, kendi çalışanlarını da müşteri –iç müşteri- olarak kabul etmeye başlamışlardır. Dış müşterilerin istek, arzu,  gereksinim ve beklentilerinin karşılanabilmesinin yolu, iç müşterilerin istek, arzu, gereksinim ve beklentilerinin tatmin edilmesinden geçmektedir. İçsel pazarlama anlayışı olarak adlandırılan felsefe, bu anlayışa dayanmaktadır. Bu makalede, içsel pazarlamanın tanımı, kapsamı ve amacı üzerinde durularak, Niğde İl Sigorta Müdürlüğü'nde bu doğrultuda yapılan araştırmanın verileri, istatistiksel yöntemler bağlamında değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: İçsel pazarlama, müşteri tatmini, iç müşteriAbstract Today, organizations find themselves operating in a highly competitive environment. Employees play an important role in creating competitive advantages for their organizations in their operations. Public institutions and organizations also choose adopting the customer oriented approach as their targets in order to gain competitive advantages in their operations. In this sense, they began to recognize their own employees as customers- internal customers- as well. A way of satisfying the needs, wants, demands and expectations of customers goes through satisfying the needs, wants, demands and expectations of internal customers. Exactly this is the idea which provides the bases of the approach termed as an internal marketing. In this article, the definition of internal marketing, its scope and its aims will be provided, and the data obtained from the Nigde Province Directorate of Insurance will be examined using statistical techniques. Keywords: Internal marketing, customer satisfaction, internal customer

Kaynakça

Berry, Leonard L. (1980), "Services Marketing is Different", Business, Vol. 30. No. 3, pp. 24-29.

Berry, Leonard L. (1981), "The Employee as Customer," Journal of Retail Banking, Vol. 3, No. 1. pp. 33-40.

Cahill, Dennis (1995), “The Managerial Implications of the Learning Organization: A New Tool for Internal Marketing”, Journal of Services Marketing, V: 9, No: 4, pp. 43-51.

Ewing, Michael and A. Caruana (1999), “An Internal Marketing Approach to Public Sector Management: The Marketing and Human Resources Interface”, The International Journal of Public Sector Management, Vol:12, No: 1, pp. 17-26.

Greene, W.E., Walls, G.D. and Schrest, L.J. (1994), “Internal Marketing: The Key to External Marketing Success” Journal of Services Marketing, V: 8/4, pp. 5-13.

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/388/397873/ch10.ppt,erişim: 12.07.2006.

http://www.hanken.fi/portals/studymaterial/2005-2006/helsingfors/ marknadsforing/2348/material/exercises/Nordman_Paltschik_chapter14.ppt,erişim: 12.07.2006.

http://www.scsv.nevada.edu/~baloglus/10InternalMarketing/10InternalMarketing.ppt, erişim: 22.07.2006.

Keller, Scott B.; Daniel F. Lynch; Alexander E. Euinger; John Ozment ve Roger Calantone (2006); “The Impact of Internal Marketing Efforts In Distribution Service Operations”, Journal of Business Logistics, Vol. 27, No. 1, pp. 109–137.

Rafiq, Mohammed ve Pervaiz K. Ahmed (2000), “Advances in the Internal Marketing Concept: Definition, Synthesis and Extension” Journal of Services Marketing, V: 14, No: 6, pp. 449–462.

Ünver, Özkan ve Hamza Gamgam (1999), Uygulamalı İstatistik Yöntemler, Siyasal Kitabevi, 3. baskı., Ankara.

Varey, R. J. (1995), “Internal Marketing: A Review And Some Interdisciplinary Research Challenges”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 6, No. 1, pp. 40-63.

Varey, R. J., Barbara R. Lewis (1999), “A Broadened Conception Of Internal Marketing”, Journal of Marketing, 33, 9/10, pp. 926–944.

Yapraklı, Şükrü ve Sevtap Özer (2001), “Çağdaş Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım: “İçsel Pazarlama”, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sa: 2001–6; sh. 58–62.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208535, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {161 - 181}, doi = {}, title = {İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas}, key = {cite}, author = {İnal, Emin and Çiçek, Recep and Akın, Murat} }
APA İnal, E , Çiçek, R , Akın, M . (2014). İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 161-181 .
MLA İnal, E , Çiçek, R , Akın, M . "İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 161-181 <
Chicago İnal, E , Çiçek, R , Akın, M . "İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 161-181
RIS TY - JOUR T1 - İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas AU - Emin İnal , Recep Çiçek , Murat Akın Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 181 VL - 5 IS - 9 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas %A Emin İnal , Recep Çiçek , Murat Akın %T İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD İnal, Emin , Çiçek, Recep , Akın, Murat . "İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Ocak 2014): 161-181 .
AMA İnal E , Çiçek R , Akın M . İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 161-181.
Vancouver İnal E , Çiçek R , Akın M . İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(9): 161-181.
IEEE E. İnal , R. Çiçek ve M. Akın , "İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 161-181, Oca. 2014
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

11.1b6.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas

Emin İNAL, Recep ÇİÇEK, Murat AKIN

Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri/Learning Difficulties in Mathematics Education

Enver TATAR, Ramazan DİKİCİ

Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World

Hülya BAYKAL, Tan BAYKAL

Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels

Nuriye GÜREŞ

Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District

Neval GENÇ, Hüseyin ÖZGÜR

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayram ÖZER, İsmail GELEN

ANTAKYA-KAHRAMANMARAŞ GRABEN ALANINDA KURUTULAN SULAK ALANLARIN (AMİK GÖLÜ, EMEN GÖLÜ VE GÂVUR GÖLÜ BATAKLIĞI) MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

Hüseyin KORKMAZ

1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme/Turkish Names of the Places in Antakya and Its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526.

Ahmet GÜNDÜZ

Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and

Hayati AKYOL, Turan TEMUR

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools

Ömer ÇİFTÇİ, Fahri TEMİZYÜREK