Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers

Öz Bu araştırmada hizmet öncesi öğretmen adaylarının okul uygulaması dersine ilişkin görüşler araştırıldı. Öğretmenlik Uygulaması dersi öğretmenlik mesleğine ilişkin etkinliklerin yer aldığı, öğrencilerin hizmet öncesi mesleğe ilişkin beceri ve deneyim kazandığı, görüş ve kanaat oluşturdukları bir derstir. Dersin uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılmakta, bu uygulamalar aday öğretmenlerin mesleki bilgileri öğrenmesini önemli ölçüde etkilemektedir. Öğrencilerin uygulama sonucunda dersle ilgili görüşleri, onların başarısıyla birlikte, dersin etkililik düzeyini yansıtması bakımından önem taşır. Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve becerileri arasındaki ilişki üzerinde duruldu. Bu araştırma 2008-2009 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü ve Ağrı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Değerlendirmede “Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu”nda geçen ölçme maddelerinden yararlanıldı. Aday öğretmenlerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası görüşlerini içeren veriler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için SPSS for Windows programında χ2 (ki kare) uygulandı. Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlik uygulaması dersi öncesi ve sonrasında aday öğretmenlerin görüşlerinde farklılıklar oluşmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik uygulaması dersi, aday öğretmen, uygulama okuluAbstract The aim of the study is obtained student teachers' perceptions of practicum module. Practicum is a module that provides activities for teaching profession and through which student teachers gain skills and experiences as well as form their teaching discourses for teaching profession at the pre-service level. Practicum takes place in the schools that are governed by the Ministry of Education affecting student teachers' professional learning significantly. The feedback taken from the student teachers just after they taught is an important indication for the effectiveness and evaluation of the practicum module. Their skills and knowledge in terms of pre- and post-practicum periods are compared. The research sample is 4th.-year (senior) student teachers from the department of Turkish teaching of Erciyes University Education Faculty; end the department of primary teaching of Ağrı Education Faculty. Assessment is carried out by using the 'Form of Practicum Assessment' and chi-square test on SPSS software. Our results indicate that there are some significant differences between pre- and post-practicum periods in terms of student teachers' perception of practicum module. Key Words: The lecture of teaching practicum, student (candidate) teacher, practicum module

Kaynakça

Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları. Milli Eğitim, 158.

Duch, B. (1995). “What is Problem Based Learning, Preparing Teachers and Students for Effectiveness”. About Teaching, No: 47, January 1995. http://www.udel.edu/pbl/cte/jan95-what.html

Kiraz, E. (2001). “Aday Öğretmen-Rehber Öğretmen Etkileşimi. Mesleki Gelişimde Diğer Boyut”. Eurasian Journal of Educational Research, 5.

Maynard, T. & Furlong, J. (1994). “Learning To Teach and Models of Mentoring” Perspectives on School-based Teacher Education.

Savery, J. R. & Duffy, T. M. (1996). “Problem Based Learning: A Instructual Model and Its Constructivist Framework”. In B. G. Wilson, Constructing Learning Environments: Case studies in instructional design Educational Technology Publications. 135-148.

Şahin, Ç. (2004). “Okul Deneyimi-II İşbirliğinde Tarafların Karşılıklı Beklentileri”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 13-27.

Tüfekçi, S. (1998). Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi: Gazi Eğitim Fakültesi'nde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2004). “Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi 1 Dersine İlişkin Görüşleri”. İlköğretim-Online, 3, 54-59, (Online): http://ilköğretim-online.org.tr

YÖK. (2001). Okullarda Uygulama Çalışmaları. Ankara: YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208501, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {440 - 453}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers}, key = {cite}, author = {Karadüz, Adnan and Eser, Yusuf and Şahin, Cemil and İlbay, Azmi} }
APA Karadüz, A , Eser, Y , Şahin, C , İlbay, A . (2014). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 440-453 .
MLA Karadüz, A , Eser, Y , Şahin, C , İlbay, A . "Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014 ): 440-453 <
Chicago Karadüz, A , Eser, Y , Şahin, C , İlbay, A . "Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014 ): 440-453
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers AU - Adnan Karadüz , Yusuf Eser , Cemil Şahin , Azmi İlbay Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 453 VL - 6 IS - 11 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers %A Adnan Karadüz , Yusuf Eser , Cemil Şahin , Azmi İlbay %T Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Karadüz, Adnan , Eser, Yusuf , Şahin, Cemil , İlbay, Azmi . "Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (Ocak 2014): 440-453 .
AMA Karadüz A , Eser Y , Şahin C , İlbay A . Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(11): 440-453.
Vancouver Karadüz A , Eser Y , Şahin C , İlbay A . Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(11): 440-453.
IEEE A. Karadüz , Y. Eser , C. Şahin ve A. İlbay , "Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 440-453, Oca. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Teachers and Students' Opinions About Performance Assignments Given In Turkish Courses

Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Mustafa Kan

Millî Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler/Armenians in Kilis and Vicinity During National War of Independence

Erdinç Gülcü, Ahmet Gündüz

Ölçülemeyen Diş Özelliklerinin Biyolojik Uzaklık Çalışmalarındaki Önemi/The Importance of Dental Non-Metric Traits in Biological Distance Studies

Serpil Eroğlu

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları/Elementary 8th Grade Students' Attıtudes Towards Reading Habits

Ahmet Balcı

Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye/The Importance of Logistics CentersiIn Global Trade And Turkey

Mehmet Kara, Lütfü Tayfur, Hamit Basık

HIZLI TÜKETİM MALLARI (HTM) PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE PERAKENDECİLİK KARMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ ALGILAMALARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Burcu ERŞAHAN, Ahmet Melih EYİTMİŞ, İsmail Hakkı ERASLAN, İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Ahmet Eyitmiş, İsmail Eraslan

Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment

Fatih Arslan

Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler/The Cognitive Backgrounds That Agglutinating Language Structure Form in Turkish Teaching

Bilginer Onan

Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Dilinin Kullanımı/The Using Of Public Speech in the Poems of Mehmet Akif Ersoy

Arif Yılmaz

Kurumsal Güvencelerin İşlevsizlik Kavşağındaki Demokrasi: Türkiye/The Reasons for Mal-Functionality of Institutional Assurance in Turkish Democracy

Ahmet Karadağ, Zafer Akbaş