BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı maarif hayatında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreç gerek II. Abdülhamit döneminde gerekse II. Meşrutiyet devrinde ivme kazanarak devam etmiştir. Geniş Osmanlı coğrafyasında çağın ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulan mekteplerde eğitimin durumu, devletin öncelikli ve önem verdiği konular arasında olmuştur. Söz konusu öncelikle ilgili çalışmaların istenilen seviyede olup olmadığının tespiti teftiş faaliyetlerini zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada 1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti egemenliğinde son yıllarını yaşayan Beyrut vilayetine bağlı Trablusşam livasının maarif durumu ele alınmaktadır. Çalışmada 1915 yılı Aralık ayı maarif raporu esas alınmıştır. Bu raporda Trablusşam Livası merkez kazası ve nahiyelerinde bulunan 76 okuldan kaza merkezinde 17; İskele nahiyesinde ise iki okul denetlenmiştir. Raporda eğitimin vaziyetini gösteren birinci elden görgü kayıtlarına yer verilmesi, yerel eğitim tarihi çalışmaları için maarif teftiş raporlarının ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim maarif teftiş raporunda okulların fiziki yapısı, öğretmenlerin yeterlikleri, eğitimde karşılaşılan zorluklar vb. konulara yer verilmiştir.

Kaynakça

BOA.MF.HTF.3/130

BOA.MF.HTF.1/32

BOA.MF.HTF.5/115

BOA.MF.MKT.143.93.1.1

BOA.MF.MKT.327.41.5.1

BOA.MF.MKT.153.164.1.1

Mehmet Behçet ve Refik Temimi (1333-1335) Beyrut Vilayeti, Beyrut Vilayet Matbaası, I-II.

Öztürk, C.(1993). Darülmaullimin, DİA, 8, (551-552).

Tomar, C.(2012). Trablusşam, DİA, 41, (292-294).

Gökmen, E. (2006). Aydın Vilayetinde Sıbyan Mekteplerinin İptidâi Mekteplere Dönüştürülmesi,OTAM, 20, (149-173).

Vahapoğlu, H. (1997). Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar. İstanbul: MEB Yay.

Su, K. Türk Eğitiminde Teftişin Yeri ve Önemi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Sezen T. (2017). Osmanlı Yer Adları, Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Yayın No 26.

Çelik, K. (2011). Maarif Salnamelerine Göre Trablusşam Sancağının Eğitim Kurumları. Adıyaman Üniv. Sos. Bil. Ens. Der. 7 (38-51).

Külünk, M. E. (2006). Kapitülasyonların Kaldırılması 1914, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Güçtekin, N. (2015). Eğitimli Neslin 1. Dünya Savaşı’yla İmtihanı, İstanbul: İskenderiye Kitap.

Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Matbaası, c.3-4.

Akyüz, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA Yayınları.

Erdem, Y. T. (2009). Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş, OTAM, 26, (55-91).

Halaçoğlu Y. ve Aydın M. A. (1993). Cevdet Paşa, DİA, 7 (443-450).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed611428, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {406 - 428}, doi = {}, title = {BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Doğan, Ayhan and Çetin, Sadık} }
APA Doğan, A , Çetin, S . (2019). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (44) , 406-428 .
MLA Doğan, A , Çetin, S . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 406-428 <
Chicago Doğan, A , Çetin, S . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 406-428
RIS TY - JOUR T1 - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Ayhan Doğan , Sadık Çetin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 406 EP - 428 VL - 16 IS - 44 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Ayhan Doğan , Sadık Çetin %T BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2019 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 16 %N 44 %R %U
ISNAD Doğan, Ayhan , Çetin, Sadık . "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 / 44 (Ekim 2019): 406-428 .
AMA Doğan A , Çetin S . BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(44): 406-428.
Vancouver Doğan A , Çetin S . BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(44): 406-428.
IEEE A. Doğan ve S. Çetin , "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sayı. 44, ss. 406-428, Eki. 2019