Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri

Bu çalışma Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sokak köpeklerine ait dışkıların helmint yumurtaları ve protozoon ookistleri ile kontaminasyon durumunu ve halk sağlığı açısından önemini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 50 adet köpeğin dışkı materyali üzerinde tarih yazılı dışkı kaplarına toplandı. Dışkı materyalleri doymuş tuzlu su kullanılarak flotasyon yöntemi ve serum fizyolojik kullanılarak nativ yöntem ile incelendi. Dışkı bakısında bulunan yumurta, kist ve ookistler ilgili literatürler ışığında teşhis edildi. Çalışma sonunda incelemesi yapılan 50 dışkı örneğinin flotasyon yöntemi ile 39 (%78) ve nativ yöntem ile 30 (%60)'unda paraziter enfeksiyon tespit edildi. Yapılan dışkı muayenelerinde Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria sp. ve Taenia sp.yumurtaları, Isospora sp.ve Eimeria sp. ookistleri, Giardia sp., Entamoeba sp. ve Blastocystis sp.kistleri tespit edildi.Tespit edilen bu parazitlerin halk sağlığını tehdit ettiği ve önlem alınmasının zorunlu olduğu kanısına varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler:

Van, Endoparazit, Köpek, Helminit

Stomach-Intestinal Parasites in Street Dogs According to Fecal Examination in Van Province

This study was carried out in order to investigate the contamination of helmint eggs, protozoon oocyst and cyst of street dogs’ feces in range of Van, and its signifiance on public health. In this study extent, 50 feces material has been taken in feces containers separately. The label swith the information of where and when the material was taken, have been sticked an fecal containers. Feces materials have been examined with flotation method using satured salted water, and examined nativ method using physiological saline solution. Eggs, cyst and oocysts that found in fecal, have been diagnosed with related literature.  At the end of the study, in examined 50 excrement pieces, 39 (%78) parasitory infection has been identified via flotation methodand 30 (%60) parasitory infection has been identified via nativ method. On commited examinations, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria sp. And Taenia sp. eggs, Isospora sp. and Eimeria sp. oocysts, Giardia sp. Entomoeba sp. and Blastocystis sp. cyst have been diagnosed. It is conclued that these identified parasites threaten public health and it is compulsory that these to take precaution.  

___

 • 1- Aypak S, Aysul N, Ural K, Birincioğlu S, Atasoy A, Derincegöz O, Epikmen T, Karagenç T (2012). A case of diffuse peritoneal larval Mesocestoides corti (syn. M.cogae) cestodiasis in a dog in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, 885-888.
 • 2 -Doğanay A (1992). Türkiye'de kedi ve köpeklerde görülen parazitler. Ankara Üniv Vet Fak, 39, 336-348.
 • 3 -Tınar R, Coşkun ŞZ, Doğan H, Demir S, Akyol ÇV, Aydın L (1989). Bursa yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türleri ve bunların yayılışı. Türkiye Parazitol Derg, 13,113-120.
 • 4 -Umur Ş, Arslan MÖ (1998). Kars yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türlerinin yayılışı. Turkiye Parazitol Derg, 22, 188-193.
 • 5 -Güçlü F, Aydenizöz M (1995). Konya'da köpeklerde dışkı bakılarına göre parazitlerin yayılışı. Turkiye Parazitol Derg, 19,550-556.
 • 6 -Saygı G, Özçelik S, Temizkan N (1990). Sivas sokak köpeklerinin ince barsaklarında bulduğumuz helmintler. Turkiye Parazitol Derg, 14, 81-93.
 • 7 -Taşan E (1984). Elazığ kırsal yöre köpeklerinde helmintlerin yayılışı ve insan sağlığı yönünden önemi. Doğa Bil Derg, 8, 160-167.
 • 8 -Saeki H, Masu H, Yokoı H, Yamamoto M (1997). Longterm survey on intestinal nematode and cestode infections in stray puppies in Ibaraki Prefecture. J Vet Med Science, 59: 725-726.
 • 9 -El-Shehabi F S, Abdel-Havez S K, Kamhawi S A (1999). Prevalence of intestinal helminths of dogs and foxes from Jordan. Parasitol Res, 85: 928-934.
 • 10- Vanparijs O, Hermans L, Flaes L (1991). Helminth and protozoan parasites in dogs and cats in Belgium. Vet Parasitol, 38: 67-73.
 • 11 -Dalimi A, Sattari A, Motamedi GH (2006). A study on intestinal helminthes of dogs, foxes and jackals in the western part of Iran. Vet Parasitol, 30, 142: 129-133.
 • 12 -Orhun R, Ayaz E (2006). Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. Turkiye Parazitol Derg, 30: 103-107.
 • 13 -Aydenizöz M (1997). Konya yöresi köpeklerinde helmintolojik araştırmalar. Turkiye Parazitol Derg, 21: 429-434.
 • 14 -Çerçi H (1992). Ankara İli Elmadağ İlçesi kırsal yöre köpeklerinde görülen mide-bağırsak helmintlerinin yayılışı ve insan sağlığı yönünden önemi. Türkiye Parazitol Derg, 16: 59-67.
 • 15 -Zeybek H, Tatar N, Tokay A (1992). Ankara yöresi kırsal alan köpeklerinde görülen parazitler ve bunların yayılışı. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 7: 17-26.
 • 16- Kozan E, Sevimli FK, Birdane FM (2007). Afyonkarahisar ve Eskişehir İllerindeki Sokak köpeklerinde Görülen Gastrointestinal Cestod ve Nematod Enfeksiyonları. Türkiye Parazitol Derg,31(3):208-211.
 • 17 -Minnaar WN, Krecek RC, Fourie LJ (2002). Helminths in dogs from a peri-urban resourcelimited community in Free State Province, South Africa. Vet Parasitol, 107: 343-349.
 • 18- Fok E, Szatmári V, Busák K, Rozgonyi F (2001). Prevalence of intestinal parasites in dogs in some urban and rural areas of Hungary. Vet Q, 23: 96-98.
 • 19- Asano K, Suzuki K, Matsumoto T, Sakai T, Asano R (2004). Prevalence of dogs with intestinal parasites in Tochigi, Japan in 1979, 1991 and 2002. Vet Parasitol, 120: 243-248.
 • 20- Wang CR, Qiu JH, Zhao JP, Xu LM, Yu WC, Zhu XQ (2006). Prevalence of helminthes in adult dogs in Heilongjiang Province, the People's Republic of China. Parasitol Res, 99: 627-630.
 • 21- Eguía-Aguilar P, Cruz-Reyes A, MartínezMaya JJ (2005). Ecological analysis and description of the intestinal helminths present in dogs in Mexico City. Vet Parasitol, 127: 139-146.
 • 22- Ünlü H, Eren H (2007). Aydın yöresi sokak köpeklerinde dışkı bakısına göre saptanan mide bağırsak helmintleri. Turkiye Parazitol Derg, 31: 46-50.
 • 23- Ayçiçek H, Sarımehmetoğlu H, Tanyüksel M, Özyurt M, Gün H (1998). Ankara sokak köpeklerinde görülen bağırsak helmintlerinin yayılışı ve bunların halk sağlığı bakımından önemi. Turkiye Parazitol Derg, 22: 156-158.

___

Bibtex @araştırma makalesi { msufbd315356, journal = {Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-7930}, eissn = {2149-6455}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, number = {2}, pages = {425 - 429}, title = {Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ali Bilgin and Orunç Kılınç, Özlem and Göz, Yaşar and Denizhan, Vural} }
APA Yılmaz, A. B. , Orunç Kılınç, Ö. , Göz, Y. & Denizhan, V. (2017). Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri . Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 425-429 .
MLA Yılmaz, A. B. , Orunç Kılınç, Ö. , Göz, Y. , Denizhan, V. "Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri" . Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017 ): 425-429 <
Chicago Yılmaz, A. B. , Orunç Kılınç, Ö. , Göz, Y. , Denizhan, V. "Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri". Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017 ): 425-429
RIS TY - JOUR T1 - Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri AU - Ali BilginYılmaz, ÖzlemOrunç Kılınç, YaşarGöz, VuralDenizhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 429 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-7930-2149-6455 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri %A Ali Bilgin Yılmaz , Özlem Orunç Kılınç , Yaşar Göz , Vural Denizhan %T Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri %D 2017 %J Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-7930-2149-6455 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Ali Bilgin , Orunç Kılınç, Özlem , Göz, Yaşar , Denizhan, Vural . "Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri". Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Aralık 2017): 425-429 .
AMA Yılmaz A. B. , Orunç Kılınç Ö. , Göz Y. , Denizhan V. Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri. MAUN Fen Bil. Dergi.. 2017; 5(2): 425-429.
Vancouver Yılmaz A. B. , Orunç Kılınç Ö. , Göz Y. , Denizhan V. Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 425-429.
IEEE A. B. Yılmaz , Ö. Orunç Kılınç , Y. Göz ve V. Denizhan , "Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri", , c. 5, sayı. 2, ss. 425-429, Ara. 2017
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2147-7930
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi

6.6b60