MSCI DEĞİŞİM DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketlerin Morgan Stanley Capital Index (MSCI) Global Yatırım Yapılabilir Piyasa Endekslerinden Türkiye endeksine alınması ya da Türkiye endeksinden çıkarılması duyurularının şirketlerin piyasa değerlerini kısa dönemde etkileyip etkilemediğini araştırmaktır. Bu amaçla 10.05.2006 – 13.11.2018 tarihleri arasında MSCI Türkiye endeksine alınacağı ya da endeksten çıkarılacağı duyurulan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerlerinin bu haberden etkilenip etkilenmedikleri olay çalışması yöntemi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre olay penceresi içinde endeksten çıkarılacağı duyurulan hisse senetlerinin getirilerinin olumsuz, endekse ekleneceği duyurulan hisse senetlerinin getirilerinin ise olumlu etkilendiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla ilgili dönemde dikkat hipotezinin piyasada etkin olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.
Anahtar Kelimeler:

MSCI Endeksi, Olay Çalışması

___

 • Aydemir, A. (2016). MSCI Endeksi Nedir? MSCI Turkey EFT Endeksi Hakkında. https://www.gcmforex.com/egitim/makale-arsivi/msci-endeksi-nedir-msci-turkey-eft-endeksi-hakkinda/ (Erişim Tarihi: 04.03.2019)
 • Benli ,Y. K., Tosunoğlu, N. G.. (2014). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Morgan Stanley Capital International Endekslerinin Değerlendirilmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16/2: 72-87.
 • Bildik, R., Gülay, G. (2008). The Effects of Changes in Index Composition on Stock Prices and Volume: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. International Review of Financial Analysis, Vol. 17, Issue 1, pp. 178-197.
 • Brooks C., Kappou K., Stevenson S, ve Ward Charles (2013), The performance effects of composition changes on sector specific stock indices: The case of European listed real estate, International Review of Financial Analysis, Volume 29, 132-142.
 • Chakrabarti, R., Huang, W., Jayaraman, N., and Lee, J.. (2005). Price and volume effects of changes in MSCI Indices—nature and causes, Journal of Banking and Finance, 29: 1237– 1264.
 • Dolley, J. C.. (1933). Characteristics and Procedureof Common Stock Split-Ups, Harvard Business Review, C: 11, No. 3: 316-326.
 • Haris, L., Gurel E.. (1986). Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressure, The Journal of Finance, Vol. 41, No.4 , pp. 815-829.
 • Jain, P. C. (1987). The Effect on Stock Price of Inclusion in or Exclusion from the S and P 500. Financial Analyst Journal, 58-65.
 • Kraus, A. and Stoll, H. R. (1972). Price impacts of block trading on the new york stock exchange. The Journal of Finance, 27(3):569–588.
 • Lynch, A. W., and Mendenhall, R. R. 1997. New evidence on stock price effects associated with changes in the S&P 500 Index. Journal of Business 70 (July): 351–83.MSCI (2018). MSCI Global Accessibility Review,
 • https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_Global_Market_Accessibility_Review_June_2018_%28FINAL%29.pdf/04dd3b70-487a-8395-912c-89a202b5b4fa (Erişim Tarihi: 15.03.2019)
 • MSCI (2019), Emerging Markets, The Modern Index Strategy, https://www.msci.com/documents/1296102/1362201/MSCI-MIS-EM-Dec2018-Brochure.pdf/778681c7-09c8-9142-9f08-58aa16690e0e, (Erişim Tarihi: 15.03. 2019)
 • Marshall, B. R., Cahan, R. H., Cahan, J. M. (2008). Technical Analysis Around the World: Does it Ever Add Value?, Working Papers Series, http://ssrn.com/abstract=1181367
 • Mazgi̇t, İ. (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 20(20): 225-264. Merton, R. C. (1987). A Simple Model of Capital Market Equilibriumwith Incomplete Information. The Journal of Finance, Vol. 42. No.3, pp. 483-510.
 • MSCI Turkey Index (EUR), https://www.msci.com/documents/10199/a7c2f0db-d4a1-439b-ac87-9671c2d7e19d, 08.09.2019 (Erişim Tarihi: 08.09.2019)
 • Öztürk, H. (2018). BIST 30 Endeksi ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Eşbütünleşme Analizi, Business and Economics Research Journal, Volume 9, Nımber 1: 109-121.
 • Scholes, M. (1972). The Market for Securities: Substitution vs. Price Pressure and the Effect of Information on Stock Price, Journal of Business, 45, pp. 179-211.Shleifer, A. (1986). Do demand curves for stocks slope down? Journal of Finance, 44, 579−590.
 • Sui, L. (2006). The Addition and Deletion Effects of the Standard and Poor’s 500 Index and Its Dynamic Evolvement from 1990 to 2002: Demand Curves, Market Efficiency, Information, Volume and Return, pp. 133-158.
 • Tosunoğlu, N. G., Benli, Y. K. (2012). Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü, Ege Akademik Bakış, Cilt:12, Sayı.4: 541-547.