DİJİTAL GAZETECİLİK VE BÜYÜK VERİ: HABERİN METALAŞMASI VE TÜKETİMİ

İletişimde dijitalleşmeyle birlikte yaşanan dönüşüm gazetecilik alanında da pek çok yeniliği beraberinde getirmiştir. Demokratik toplumlarda kamu ideasını benimseyen gazetecilik mesleği, toplumu bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dijitalleşme ve gazetecilik literatüre dijital gazetecilik başlığı altında “Büyük Veri” (Big Data) gibi yeni kavramlar kazandırmıştır. Geniş bir alan kaplayan enformasyonun dijitalleşmesi ve depolanmasıyla karşımıza çıkan bu kavram, gazetecilik alanında da kullanılmaktadır. Neo-liberal politikaların hüküm sürdüğü günümüzde, geleneksel gazetecilikte olduğu kadar dijital gazetecilikte de kurumların varlığını sürdürebilmesi için reklam almaları gerekmektedir. İnternetteki haber siteleri ne kadar çok “tık” lanırsa/trafik alırsa arama motorlarındaki sıralamaları da o kadar öne çıkmaktadır. Haber sitelerinin ön plana çıkması ise reklam gelirlerinin artışını sağlamaktadır. Başka bir deyişle haber sitelerinin yaptığı haberler SEO (Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu) dediğimiz uygulamalarla Google sıralamasında öne çıkmaktadır. Google algoritmasını hedef alarak haber sitelerinin görünürlüğünü artıran bu habercilik tarzı dijital gazetecilik alanında “SEO haberciliği” ya da “Google haberciliği” olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada SEO ve Büyük Veri (Big Data) bağlamında dijital platformun gazeteciliğe olan etkilerinin tartışılması amaçlanarak literatür taraması, haber sitelerinde çalışmış/çalışan 4 SEO uzmanı ve Koç Grubu Teknoloji uzmanı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

DIGITAL JOURNALISM AND BIG DATA: THE METALIZATION AND CONSUMPTION OF NEWS

The transformation in communication with digitalization has brought many innovations in the field of journalism. The journalism which adopts the idea of the public in democratic societies, aims to inform and raise awareness of the society. Digitalization and journalism brought new concepts to the literature such as "Big Data" under the title of digital journalism. This concept, which comes up with the digitalization and storage of information that covers a wide area, is also used in the field of journalism. Today, when neo-liberal policies prevail, institutions in digital journalism as well as in traditional journalism need to receive advertisements in order to survive. The more clicks / traffic the news sites on the Internet get, the more their rank in search engines stand out. The prominence of news sites provides an increase in advertising revenues. In other words, the news made by news sites stand out in Google rankings with the applications we call SEO (Search Engine Optimization). This style of journalism, which increases the visibility of news sites by targeting the Google algorithm, is defined as "SEO journalism" or "Google journalism" in the field of digital journalism. In this study, in order to discuss the effects of the digital platform on journalism in the context of SEO and Big Data, a literature review was conducted, in-depth interviews were conducted with 4 SEO experts and Koç Group Technologist.

___

Appelgren, E. - Nygren, G. (2014). Data journalism in Sweden. Digital Journalism, 2: 3, 394-405.

Codina, L. (2016). Search engine optimization and online journalism: The SEO-WCP framework. Barcelona: Search Group Publication.

Boyd, D. - Crawford, K. (2012). Critical questions for big data. Information, Communication and Society, 15(5), 662-679.

Erkmen, Ö. - Ataman, B. - Çoban, B. (2020). Yeni gazetecilik mecralar, deneyimler, olanaklar. İstanbul: Kafka.

Gandomi, A. - Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods and analytics. International Journal of Information Management, 35:2, 137-144.

Giomelakis, D. - Veglis, A. (2016). Investigating search engine optimization factors in media websites. Journal of Digital Journalism, 4:3, 379-400.

Güzel, M. - Özmen, K. (2018). Google tekelinde haberciliğin dönüşümü. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran (29), 206-229.

Kara, T. (2013). Sosyal medya endüstrisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Kaya, G. (2016). Sorularla SEO. İstanbul: Dahi.

Kuznetsky, D. (2010). What is "Big Data?". ZDNet.

Lewis, S. - Westlund, O. (2014). Big data and journalism: Epistemology, expertise, economics and ethics. Journal of Digital Journalism 3:3, 447-466.

Narin, B. - Ayaz, B. - Fırat, F. - Fırat, D. (2017). Büyük veri ve gazetecilik bağlamında veri gazeteciliği. AJIT-e, 8:30, 215-235.

Stone, M. (2014). Big data for media. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2-34.

Pavlik, J. (2008). Media in the digital age. Columbia University Press.

Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. İstanbul: Dost Kitabevi.

Zwitter, A. (2014). Big data ethics. Big Data and Society, 1:2, 1-3.

URL-1: https://whatsnewinpublishing.com/how-are-big-data-technologies-impacting-journalism/

URL-2: http://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-information-data.html

URL-3: https://www.newslabturkey.org/dijital-gazetecilikte-buyuk-veri/gclid=EAIaIQobChMI09PuktHt7AIVAhd7Ch1qjATiEAAYASAAEgLscvD_BwE

URL-4: https://www.uoguniversal.com/general/is-seo-changing-the-face-of-journalism/

URL-5: www.aljazeera.com.tr/haber/turk-haber-siteleri-google -filtresine-takildi

___

APA Akaydın, A , Ekşioğlu Sarılar, N . (2021). DİJİTAL GAZETECİLİK VE BÜYÜK VERİ: HABERİN METALAŞMASI VE TÜKETİMİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 14 (34) , 814-830 . DOI: 10.12981/mahder.855639