TAHMİNLERDEN GERİYE KALANLAR ÜZERİNE: AKADEMİDE İLETİŞİM FELSEFESİNİ ARAMAK

Bu çalışma, Ulysses Vakası: İletişim Felsefesinin Nasıl İnceleneceği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme başlıklı devam eden araştırma projemin ilk aşamasına odaklanmaktadır. Söz konusu araştırmada hem ABD'de hem de Türkiye'de iletişim felsefesinin bugünkü görünümlerini incelemeye çalışıyorum. Buna ek olarak, araştırma boyunca iletişim felsefesinin nasıl inceleneceği üzerine James Joyce'un Ulysses'ini okumak yerine, onu icra eden 'yeni bir yöntem'i, Ulysses Vakası'nı, geliştiriyorum. Araştırma alanım akademi, belirgin olarak da, felsefe bölümleri ile iletişim, medya ve/veya görsel çalışmalarla ilgili bölümlerdir. Bu makale, Boston Üniversitesi (BU), Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Massachusetts Üniversitesi'ndeki (UMASS Amherst) akademisyenlerin iletişim felsefesi hakkında ne düşündükleri üzerine yarı-yapılandırılmış görüşmelerin bulgularını ortaya çıkarmaktadır. İletişim felsefesini aramak; iletişim felsefesi üzerine bir doğaçlamaya dönüştüğünde, bu sadece alanı resmetmekle kalmaz aynı zamanda onun nasıl değiştirileceğini de gözler önüne serer.

ON THE REMAINS OF GUESSES: SEARCHING FOR A PHILOSOPHY OF COMMUNICATION IN ACADEMIA

This study focuses on the first phase of my ongoing research project, The Case of Ulysses: A Comparative Analysis on How to Study Philosophy of Communication. I try to examine a feature of current philosophy of communication both in the USA and in Turkey. Through this project, I also develop 'a novel method', The Case of Ulysses, which does not read but performs James Joyce's Ulysses, for studying philosophy of communication. My research area is academia, departments of philosophy, communication, media and/or visual studies, in particular. This article reveals findings from semi-structured interviews with academics at Boston University (BU), Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and University of Massachusetts (UMASS Amherst) on what they think about philosophy of communication. When searching philosophy of communication becomes an improvisation on philosophy of communication, this does not only depict the field but also reveals how to change it.

Kaynakça

Arneson, P. (Ed.). (2007). Perspectives on philosophy of communication. Indiana: Purdue University Press.

Birth of the Muses (Jacques Lipchitz) Retrieved May 26, 2017, from https://listart.mit.edu/public-art-map/birth-muses

Chang, B. G. & Butchart, G. C. (Eds.). (2012). Philosophy of communication. USA: MIT Press.

Empedocles: European Journal for Philosophy of Communication, Retrieved May 27, 2017, from https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=163/

ECREA and the Philosophy of Communication section, Retrieved May 27, 2017, from http://sections.ecrea.eu/PC/news_empedocles.php

Flyod, J. & Katz, J. E. (Eds.). (2016). Philosophy of emerging media. New York: Oxford University Press.

Mifsud M. L. (2015). Rhetoric and the gift: Ancient rhetorical theory and contemporary communication. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Van Loon, J. (2008). Media technology: Critical perspectives. New York: McGraw Hill Open University Press.

Kaynak Göster