Ürün tasarımlarının tasarım odaklı düşünme metodu ile desteklenmesi: fonksiyonel okçuluk ahşap hedef ayağı tasarımı ve uygulaması

Türklerin bir savaş sanatı olarak asırlar boyu sürdürdükleri okçuluk, günümüzde de uluslararası arenalarda spor branşı olarak devam etmektedir. Okçuluk sporunda kullanılan malzemelerden ok ve yay üzerine çalışmalar yapılmış fakat hedef ayakları ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Modern ve geleneksel okçuluk sporunda, kullanılan hedefin üzerine takıldığı genel olarak ahşap malzemeden üretilen hedef ayakları bulunmaktadır. Yapılan çalışmada Bartın Üniversitesi okçuluk kulübü antrenmanları izlenmiş, yapılan okçuluk sporunda hedef ayaklarının boyut olarak büyük olduğu bu yüzden de depolarda fazla yer kapladığı ve çalışma alanına taşımada zorluk çektikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunların çözümü için, bu sporla uğraşan kişilerle görüşmeler yapılmış ve sporcuların hedef ayağı için yapılacak olan tasarımdan beklentileri belirlenmiştir. Sorunların belirlenmesinde tasarım odaklı düşünme metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak, okçuluk sporu ile ilgilenen kişilerin karşılaştıkları sorunlar dikkate alınarak, modern okçulukta kullanılan hedef ayağını depolama aşamasında az yer kaplayan, antrenman ve spor müsabakalarının yapıldığı alana rahat taşınabilen, aynı zamanda ok ve yay muhafazası için stant eklentisi bulunan fonksiyonel bir hedef ayağı tasarlanmış ve üretimi gerçekleştirilmiştir.

Supporting product designs with design thinking method: functional wooden archery target leg design and application

Archery, which the Turks practiced as a martial art for centuries, continues today as a sports branch in the international arenas. Studies on arrows and bows, which are materials used in archery, have been carried out, but no study has been found on target feet. In modern and traditional archery, there are target legs made of wooden material, on which the target used is attached. In the study, Bartın University archery club trainings were followed, and it was determined that the target feet in the archery sport were large in size, so they took up too much space in the warehouses and had difficulties in carrying them to the working area. In order to solve the identified problems, interviews were held with the people involved in this sport and the expectations of the athletes from the design to be made for the target leg were determined. Design thinking method was used to identify the problems. As a result, taking into account the problems faced by people who are interested in archery, a functional target leg used in modern archery, which takes up little space in the storage phase, can be easily transported to the area where training and sports competitions are held, and also has a stand attachment for bow and arrow storage, has been designed and produced.

___

 • Akdemı̇r, N., (2017), Tasarım kavramının geniş çerçevesi: tasarım odaklı yaklaşımlar üzerine bir inceleme, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 85-94.
 • Araujo, R., Anjos, E., Silva, D. R., (2015), Trends in the use of design thinking for embedded systems, International Conference on Computational Science and ITS Applications (pp.82-86), IEEE.
 • Atabeyoğlu, C., (1988), Okçuluk tarihi, Ankara: Türk Spor Vakfı Yayınları.
 • Chapman, J., (2005), Emotionally durable design, objects, experiences and empathy, Earthscan Publications Ltd, London, page 139, ISBN 1844071812.
 • Dikeç, I., (2013), Küçük Konutların İç Mekan Tasarımında İşlevsellik Bağlamında Esneklik: Nef Flats Levent 163 Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Erdin, N., Bozkurt, A.Y., (2013), Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, No:506, İstanbul.
 • Ketter, P., (2016), Design thinking: a company's DNA. Talent Development, 70(5):22-24
 • Knight, J., Fitton, D., Phillips, C., Price, D., (2019), Design thinking for ınnovation, Stress testing human factors in ideation sessions, The Design Journal, 22(1), 1929-1939.
 • Kolayiş, İ. E., Mimaroğlu, E., (2008), Okçuluk Milli Takımının antrenman ortamında kalp atım hızı ve nişan alma süresinin atış puanı üzerindeki etkileri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,  5 (1), 1-18.
 • Kurtoğlu, A., Evci, F., (1988), Mobilya tasarımı, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 38(4), 49-62.
 • Li, R., Qian, Z.C., Chen, Y.V., Zhang, L., (2019), Design thinking driven ınterdisciplinary entrepreneurship, a case study of college students business plan competition. The Design Journal, 22 (1), 99-110.
 • Olsen, N. V., (2015), Design thinking and food innovation, Trends in Food Science & Technology, 41(2), 182-187.
 • Ökem, H. S., (1998), Minimal konutlarda mobilya tasarımı üzerine bir inceleme.
 • Parlar, Z., Soybora, E. K., Burhan, M. S., Davaslıgil, S., (2017), Sistematik konstrüksiyon ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile yaratıcı kavramsal tasarım süreci: küçük ev aleti tasarımı. Sakarya University Journal of Science, 21(5), 1100-1109.
 • Yazıcıoğlu, Y., (2017). Endüstriyel tasarım, İdeal Kültür Yayıncılık, No 12669, İstanbul, 2017.
 • URL-1https://www.emprenye-basinclikaplar.com/emprenye-nedir.html:son erişim:11.11.2022
 • URL-2 https://trainingcenter.com.tr/egitimlerimiz/design-thinking/ : son erişim:11.11.2022
 • URL-3 https://www.userspots.com/rehber/5-adimda-design-thinking-tasarim-odakli-dusunme : son erişim:10.10.2022

___

APA Kayahan, K. (2022). Ürün tasarımlarının tasarım odaklı düşünme metodu ile desteklenmesi: fonksiyonel okçuluk ahşap hedef ayağı tasarımı ve uygulaması . Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 110-119 . DOI: 10.33725/mamad.1190390
Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Bekir Cihad BAL

15.4b97

Sayıdaki Diğer Makaleler

UV sistem parke verniği uygulanmış limon ahşabında shore D sertlik değeri ve yüzey pürüzlülüğü üzerine yapay yaşlandırmanın etkisi

Ümit AYATA

Hobi bahçeleri tasarımında ahşap donatı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve örnek model oluşturulması: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği

Okan YELER, Göksel ULAY, Seher AKDENİZ

Ürün tasarımlarının tasarım odaklı düşünme metodu ile desteklenmesi: fonksiyonel okçuluk ahşap hedef ayağı tasarımı ve uygulaması

Kadir KAYAHAN

Kenar bantlama makinesi kullanıcılarının sık karşılaştığı arızaların tespiti ve çözüm önerileri

Kadir KAYAHAN

Ihlamur (Tilia tomentosa) odunun bazı teknolojik özelliklerinin belirlenmesi

Vedat ÇAVUŞ, İbrahim ERSİN, Bekir Cihad BAL

Odun-plastik kompozit malzemelerde genleştirilmiş perlit kullanımının araştırılması

Ertuğrul ALTUNTAŞ, Abdullah Kürşat ARIKAN

Farklı formaldehit/üre oranına sahip UF tutkalı ile üretilmiş yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB) bazı fiziksel ve mekanik özellikleri

Kadir DOĞAN, Alperen KAYMAKCI

Dış ortam şartlarına maruz kalmış kızılçam odununda meydana gelen bazı yüzey özelliklerinin araştırılması

Ümit AYATA

Kitle kaynaklı insansız hava aracı verileri kullanılarak ahşap eserlerin 3B modellenmesi: Truva Atı örneği

Ahmet USLU, Murat UYSAL

Film kaplı kontrplağın bazı mekanik özellikleri üzerine rutubet içeriğinin etkisi

Aydanur HIDIR, Bekir Cihad BAL, Ela AVŞAROĞLU