Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition

Öz Batıdaki en ünlü İslam düşünürlerinden olan Seyyid Hüseyin Nasr’ın önsözünü yazdığı bu çok yazarlı çalışma, köken olarak Müslüman ülkelere mensup olan ve batıda eğitim görmüş Müslüman düşünürlerin yazılarından oluşmaktadır. Kitapta İslam fundamentalizminin dinsel, tarihsel ve politik yönleriyle ele alındığı ifade edilmekle birlikte, daha çok İslamın içinde bulunduğu olumsuz görünümünden kurtulup yeniden var olabilmesi ve yeni bir medeniyet vaadinde bulunabilmesi için Müslümanlar öz eleştiriye davet edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler:

Islam, Fundamentalism, Betrayal

Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition: Essays by Western Muslim Scholars

Kaynak Göster

Chicago Olgun, H . "Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition". Milel ve Nihal 2 (2005 ): 163-165