Postmodernizmin Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği

Öz Modernizm aydınlanma hareketinin bir ürünüdür. Modernizm özellikle 18. Yüzyıldan beri bir toplum projesi olarak yaşamın her alanında yer almaktadır. Postmodern sözcük olarak modern ötesi, modern sonrası anlamına gelmektedir. Postmodern sözcüğü günlük dilde da alışılmış olanın dışına çıkma, yeni karşılaşılan olgu ve durumlara karşılık olarak da kullanılmaktadır. Kimi düşünürler Postmodernizmi anti modern bir hareket olarak nitelerken kimi düşünürler modernizmin bir devamı, kimi düşünürler batı Uygarlığının toptan reddi, kimi düşünürler de kapitalizmin yeni bir aşaması olarak nitelendirmişlerdir. Eğitim denetiminde Postmodernizmin, bir bütün olarak bakıldığında, bir katkısının olacağını söylemek oldukça zor gözükmektedir. Postmodernizmin eklektik yapısından kaynaklanan kimi doğrularından ve eleştirel söyleminden (örneğin, büyük anlatılara dogmatik bağlılığın engellenmesi, ulusal ve evrensel değerlerin bir arada yaşatılması gibi) eğitim denetiminde yararlanılabilir.

Kaynak Göster

APA Erdem, A , Sarpkaya, R . (2011). Postmodernizmin Eğitim Denetimine Uygulanabilirliği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (4) , 73-85 .