3+1 MESLEKİ UYGULAMA SONRASI SOSYAL PROGRAMLAR İLE TEKNİK PROGRAMLARDA OKUYAN ÖGRENCİLERİN UYGULAMA SONRASI BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON THE EXPECTATIONS OF SOCIAL AND TECHNICAL PROGRAM STUDENTS AFTER 3 + 1 PROFESSIONAL PRACTİCE

Öz Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesinde Meslek Yüksekokullarındaki öğrencilerinin istihdamına yönelik olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 3+1 Modelini geliştirmiş ve uygulamaktadır. 13 MYO’da 44 farklı programın ders içeriklerinde yapılan düzenleme ile eğitim öğretimin 3 döneminin okulda ders, 1 döneminin işletmelerde uygulamalı olarak alınmasını öngören Model, Üniversitemiz Senatosunda alınan karar ile 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında uygulamaya geçmiştir (http://www.meyok.sakarya.edu.tr). Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki eğitim yapan meslek yüksekokullarında yeni bir model olarak Sakarya üniversitesinin uyguladığı 3+1 Mesleki Uygulama (işyeri eğitim) model uygulamasının sonucunda uygulamaya giden sosyal programlar ile teknik programlarda okuyan öğrencilerin modelin işleyişi ve uygulama sonrasında beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını ve beklentiler arasında fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmada  Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksek Okulunun sosyal programlarında uygulamaya çıkan öğrenciler ile Sakarya Meslek Yüksek Okulu teknik programlarında okuyan öğrenciler  içerisinden rast gele, gelişi güzel örnekleme yapılarak anket uygulanmış ve çıkan bulgular değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda mesleki uygulama modelinin u yapılması gerekliliği ve daha çok tecrübe kazanılarak teori ile pratik arasındaki ilişkinin kurulduğu, Mesleki uygulama sonrası tecrübe kazandığını, Sakarya üniversitemizde okumasının rakip üniversite öğrencilerine göre daha avantaj sağladığını, kariyer planına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Sosyal program lar ile teknik programlar arasında da değerlendirme farkları görülmüştür.

Kaynakça

www.muys.sakarya.edu.tr

Kaynak Göster

APA Türk, K , Bakkal, S , Türk, D . (2017). 3+1 MESLEKİ UYGULAMA SONRASI SOSYAL PROGRAMLAR İLE TEKNİK PROGRAMLARDA OKUYAN ÖGRENCİLERİN UYGULAMA SONRASI BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON THE EXPECTATIONS OF SOCIAL AND TECHNICAL PROGRAM STUDENTS AFTER 3 + 1 PROFESSIONAL PRACTİCE . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , , 137-147 . DOI: 10.20875/makusobed.314216
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.8b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sayı Kapağı, Hakem Kurulu ve İçindekiler

(pdf Formatında)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL

D. Ali KIZILYALÇIN, Bahar GÜRDİN

AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES

Hüseyin DALĞAR, Ali Murat ALPARSLAN, Onur SUNGUR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND THEIR SOCIAL ADJUSTMENT: A RESEARCH IN MEHMET AK

Meral BEKTAŞ, Gökhan KENAR

STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ YALNIZLIĞA ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF COPING WITH STRESS STYLES ON LONELINESS: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Meral BEKTAŞ, Şerife KARAGÖZ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ FARKINDALIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AWARENESS: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS Nazlıgül GÜLCAN

Nazlıgül GÜLCAN

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIP

Yasemin DURAN, Nilgün DOLMACI

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Mümin ESER, Zehra BURDUR

GİRİŞİMCİLİK NİYETİ EĞİTİMLE Mİ ARTAR YOKSA KÜLTÜREL DEĞERLERLE Mİ AÇIKLANIR? - DOES INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP INCREASE WITH EDUCATION OR IS IT EXPLAINED BY CULTURAL VALUES?

Ali Murat ALPARSLAN, Mehmet Ali TAŞ, Seher YASTIOĞLU

FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BAŞARILI GİRİŞİMCİ ALGISI VE CİNSİYET ROLÜ STEREOTİPLERİ İLE İLİŞKİSİ - THE RELATIONSHIP BETWEEN SEX ROLE STEREOTYPES AND PERCEPTION OF SUCCESSFUL ENTREPRENEUR IN FACULTY AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

Ömer Lütfi ANTALYALI, Ahmet Sait ÖZKUL