Hiperamilazeminin Nadir Bir Nedeni: Makroamilazemi

Artmış serum amilaz aktivitesi akut pankreatit ve tükrük bezi enflamasyonunda sıklıkla görülmekle birlikte nadir olarak, tedavi gerektirmeyen benign bir fenomen olan makroamilazemide de görülmektedir. Hiperamilazemi karın ağrısı ile başvuran hastalarda zaman zaman tanısal karışıklığa yol açabilen bir laboratuvar bulgusudur. Serum amilaz düzeyi yüksekliği ve karın ağrısı, makroamilazemik hastaların yanlış akut pankreatit tanısı almalarına yol açabilir. Karın ağrısı ve hiperamilazemisi olan ancak pankreatiti destekleyen görüntüleme bulgusu olmayan hastalarda makroamilazemi de akılda bulundurulmalıdır. Burada karın ağrısı ve kalıcı amilaz yüksekliği ile başvuran makroamilazemili bir olguyu sunmaktayız. Hastanın şikayeti olmadan, üç ay sonra poliklinik takibinde lipaz değeri normal iken amilaz yüksekliği (450 U/L) devam etmekteydi.

A Rare Cause of Hyperamylasemia: Macroamylasemia

Elevated serum amylase activity is commonly seen in acute pancreatitis and salivary gland inflammation, but also rarely seen in a benign phenomenon, macroamylasemia, that does not require treatment. Hyperamylasemia is a laboratory finding that may cause diagnostic failure occasionally in patients presenting with abdominal pain. Elevated serum amylase levels and abdominal pain may lead to misdiagnosis as acute pancreatitis in macroamylasemic patients. Macroamylasemia should be considered in patients with abdominal pain and hyperamylasemia but without imaging findings of pancreatitis. Here, we present a patient with macroamylasemia who had abdominal pain and persistent hyperamylasemia. The patient had no complaints but persisting hyperamylasemia (450 U/L) and normal lipase activity at the follow-up outpatient visit three months later.

Kaynakça

1. Gallucci F, Buono R, Ferrara L, Madrid E, Miraglia S, Uomo G. Chronic asymptomatic hyperamylasemia unrelated to pancreatic diseases. Adv Med Sci 2010; 55: 143-5.

2. Turkçapar N, Özden A. Makroenzimler. Güncel Gastroenteroloji 2005; 9: 161-6.

3. Sturk A, Sanders GT. Macro enzymes: prevalence, composition, detection and clinical relevance. J Clin Chem Clin Biochem 1990; 28: 65-81.

4. Turecky L. Macroenzymes and their clinical significance. Bratisl Lek Listy 2004; 105: 260-3.

5. Galasso PJ, Litin SC, O'Brien JF. The macroenzymes: a clinical review. Mayo Clin Proc 1993; 68: 349-54.

6. Wilding P, Cooke WT, Nicholson GI. Globulin-bound amylase: A cause of persistently elevated levels in serum. Ann Intern Med 1964; 60: 1053-59.

7. Rabsztyn A, Green PH, Berti I, Fasano A, Perman JA, Horvath K. Macroamylasemia in patients with celiac disease. Am J Gastroenterol 2001; 96: 1096-100.

8. Fujimura Y, Nishishita C, Uchida J, Iida M. Macroamylasemia associated with ulcerative colitis. J Mol Med (Berl) 1995; 73: 95-7.

9. Venkataraman D, Howarth L, Beattie RM, Afzal NA. A very high amylase can be benign in paediatric Crohn's disease. BMJ Case Rep 2012; 2012.

10. Sagristani M, Guariglia R, Pocali B, De Rienzo M, Guastafierro S, Romano G, et al. Macroamylasemia in a patient with multiple myeloma. Leuk Lymphoma 2002; 43: 1705-7.

11. Nakayama S, Yokote T, Kobayashi K, Hirata Y, Akioka T, Miyoshi T, et al. Macroamylasemia in a patient with acute myeloid leukemia. Leuk Res 2009; 33: e121-3.

12. Goto H, Wakui H, Komatsuda A, Imai H, Miura AB, Fujita K. Simultaneous macroamylasemia and macrolipasemia in a patient with systemic lupus erythematosus in remission. Intern Med 2000; 39: 1115-8.

13. Cutolo M, Sulli A, Barone A, Picciotto A, Mangraviti S, Seriolo B, et al. Macroamylasemia: a possible cause of unexplained hyperamylasemia in rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1995; 34: 290-2.

14. Cho SY, Lee A, Lee HJ, Suh JT. Overlapping presence of macroamylasemia and hyperamylasemia in acute pancreatitis. Korean J Lab Med 2011; 31: 98-100.

Kaynak Göster

Meandros Medical And Dental Journal
  • ISSN: 2149-9063
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2000

3.7b1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Talasemi Majör ve İntermedialı Çocuklarda Serum Prohepsidin Düzeyleri

Celil YILMAZ, YUSUF ZİYA ARAL, ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL, LEYLA DİDEM KOZACI

Hızlı ve Yarı Hızlı Maksiller Ekspansiyon Uygulamalarının Dentofasiyal ve Periodontal Etkilerinin Karşılaştırılması

Hande Pamukçu MD, Şefika Ruzin GÖNÜLDAŞ, Ömür Polat ÖZSOY, HANDE PAMUKÇU, FERİDE KURAL RAHATLI

Sternoclavicular Joint: A Case Report Primary Tuberculosis of the Sternoclavicular Joint: A Case Report

Ebru ATALAR, Şerife Nilgün KALAÇ, Sadi KAYA, Mehtap AYDIN

Maksiller Orta Hat Diastemasının Hareketli Şeffaf Plak ve Elastikler Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu

Kadir Beycan MD, Sümeyya ŞİN, Kadir BEYCAN, Yazgı AY

ST Segment Yükselmesine Neden Olan Akut Perikardit

Şükrü Gürbüz MD, Seval Demir AYDIN, MUHAMMET GÖKHAN TURTAY, ŞÜKRÜ GÜRBÜZ, HASAN PEKDEMİR, HAKAN OĞUZTÜRK, Taner GÜVEN

Kafa Travmasında Kafa İçi Basınç ve Hipotalamo-Hipofizer- Gonadal Aks Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Mücahit Avcil MD, ALİ YILMAZ, MÜCAHİT AVCİL, ZAHİR KIZILAY, Kubilay Murat ÖZDENER, Bayram ÇIRAK, Kadir TAHTA

Fibromiyalji Sendromu Olan Hastalarda Kronik Periodontitis, Bruksizm ve Temporamandibular Eklem Rahatsızlığı Prevalansı

Özge Göktürk MD, HATİCE BALCI YÜCE, Ahmet İNANIR, ÖZGE GÖKTÜRK, Hümeyra Aydemir TURKAL, VİLDAN BOSTANCI

Perspectives of Emergency Department Staff on Triage Practice

Özlem BİLİR, Gökhan ERSUNAN, Asım KALKAN, Arif Onur EDEN

Endodontide Dental Lazerler ve Uygulama Alanları Endodontics

Emrah Çetin MD, EMRAH ÇETİN, Hicran Dönmez ÖZKAN, SENEM GÖKÇEN YİĞİT ÖZER

The Characteristics of Patients Transferred by Helicopter Ambulance in Erzurum

Sultan Tuna GÜR AKGÖL, ATIF BAYRAMOĞLU, HÜSEYİN ŞAHİN