Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi

Çalışmada, 2003-2015 dönemi için Türkiye’de reel döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri ile beraber ihracatın ithalata olan bağımlılığını ara mal, tüketim malı ve hammadde ayrımında analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki ilişkiler Johansen eşbütünleşme yaklaşımı, vektör hata düzeltme modeli ve Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Bulgular; reel döviz kurunun ara mal ihracat ve ithalatını, tüketim malı ihracat ve ithalatını ve toplam ihracat ve ithalatı uzun dönemde etkilediğini göstermektedir.

Evaluation of Current Account Deficit Problem in Turkey in terms of Real Exchange Rate and Dependency of Export to Import

In the study, it is aimed to analyse both the impacts of the real exchange rate in Turkey on the balance of foreign trade and the dependency of export to import in the segregation of intermediate goods, consumer goods, and raw material for 2003-2015 term. Accordingly, the relationships between variables are investigated through the Johansen cointegration approach, the vector error correction model, and the Granger causality test. The findings show that real exchange rate influences, in the long run, the import and export of intermediate goods, the import and export of consumer goods, and the aggregate export and import

Kaynakça

Akbaş, Y.E. ve M. Şentürk. 2013. Türkiye'nin ithalat ve ihracat bağımlılığı: Seçilmiş ülke örnekleri üzerine ampirik bir uygulama. Ege Akademik Bakış. 13(2): 195-208

Akkaya, Y. ve R. Gürkaynak. 2012. Cari açık, bütçe dengesi, finansal istikrar ve para politikası: Heyecanlı bir dönemin izi. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi. 27(315): 93-118

Arize, A. 2002. Imports and exports in 50 countries: Tests of cointegration and structural breaks. International Review of Economics & Finance. 11(1): 101-115

Barışık, S. ve E. Demircioğlu. 2006. Türkiye’de döviz kuru rejimi, konvertibilete, ihracat-ithalat ilişkisi (1980-2001), ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3): 71-84

Çavdar, Ş.Ç. ve A.D. Aydın. 2015. Understanding the factors behind current account deficit problem: A panel logit approach on 16 OECD member countries. Procedia Economics and Finance. 30: 187–194

Çiftçi, N. 2014. Türkiye'de cari açık, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler: Eş bütünleşme analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1): 129-142

Dickey, D.A. and W.A. Fuller. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association. 74(366a): 427-431

Enders, W. 2003. Applied Econometric Time Series. 2nd Edition, New York: John Willey & Sons Inc.

Engle, R.F. and C.W.J. Granger. 1987. Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica. 55(2): 251-276

Erdoğan, S. ve H. Bozkurt. 2009. Türkiye’de cari açığın belirleyicileri: MGARCH modelleri ile bir inceleme. Maliye Finans Yazıları. 84: 135-172

Gervais, O., L. Schembri and L. Suchanek. 2016. External stability, real exchange rate adjustment and the exchange rate regime in emerging-market economies. Journal of Development Economics. 119: 86-99

Gnimassoun, B. and V. Mignon. 2016. Current-account adjustments and exchange-rate misalignments. Macroeconomic Dynamics. 20: 1717–1741

Granger, C.W.J. 1988. Some recent developments in a concept of causality. Journal of Econometrics 39(1-2): 199-211

Granger, C.W.J. 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica. 37(3): 424-438

Granger, C.W.J and P. Newbold. 1977. Forecasting Economic Time Series. New York: Academic Press

Grifiths, W.E., H.R. Carter and G.C. Judge. 1993. Learning and Practicing Econometrics, New York: John Willey & Sons Inc.

Johansen, S. 1992. Cointegration in partial systems and the efficiency of single-equation analysis. Journal of Econometrics. 52(3): 389-402

Johansen, S. 1988. Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12(2-3): 231-254

Johansen, S. and K. Juselius. 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52(2): 169-210

Lütkepohl, H. 2004. Applied Time Series Econometrics, Eds. Helmut Lükepohl & Markus Krätzig, Cambridge: Cambridge University Press

Morgan Stanley. https://www.morganstanley.com/public/Tales_from_the_Emerging_World _Fragile_Five.pdf (18/06/2016)

Mu, X. And H. Ye. 2013. Current account adjustment in developing countries: The role of exchange rate regimes. Economic Inquiry. 51(2 ): 1566-1581

Murat S., E.H. Hobikoğlu and L. Dalyancı. 2014. Structure and sustainability of current account deficit in Turkish economy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 150(September): 977-984

Osterwald-Lenum, M. 1992. A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 54(3): 461-472

Peker, O. 2009. Türkiye’de cari açık sürdürülebilir mi? Ekonometrik bir analiz. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 30: 164-174

Sims, C.A. 1972. Money, income and causality. The American Economic Review. 62(4): 540-552

Stock, J.H. and M.W. Watson. 1988. Testing for common trends. Journal of the American Statistical Association. 83(404): 1097-1107

Tan, Z., Y. Yao and S. Wei. 2015. Financial structure, corporate savings and current account imbalances. Journal of International Money and Finance. 54: 142-167

Kaynak Göster

APA Sönmezler, G , Akduğan, U , Gündüz, İ . (2017). Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi . Maliye ve Finans Yazıları , (108) , 106-120 . DOI: 10.33203/mfy.357671
  • ISSN: 1308-6014
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.

3.7b 1.5b