Covid 19 Sonrası Bilim ve Güven Problemi

Baş döndüren bu modern dünyayı bilimsel bilgi sayesinde inşa ettik. Teknolojideki gelişmeler, yeni keşifler bilinmeyen birçok soru ve sorun bilim sayesinde açığa çıktı. Bilim sayesinde yeni bir dünya cenneti kurmaya ramak kaldı. Böyle inanlarımız çoktur. Özelikle doğrudan bilim felsefesiyle ilgilenmeyen birçok insan bu sözlere gönül rahatlığıyla kanabilir. Bu yaklaşımları eleştirenler de oldu. Bilim yeni bir killese icat ediyor diyenler, bilim bir kabile bilgisi gibi kendine özgü bir bilgidir, diyenler, bilim bir büyük yanılsamadır diyenler, bilim bizi felakete sürüklüyor diye haykıranlar hep oldu. Ama böyle düşünenler azdı ve onlar sıradan insana pek bir şey söylemiyordu. Şimdi bu pandemi ile işler biraz değişti. Modern dünya artık baş döndürmüyor, çünkü klasik insan öldü; nano-insan ise bu yeni-yapay dünyayı doğal bir dünya gibi görüyor. Yani insan alıştı, ama artık bilimi bir uğraş gibi görmek istiyor, başarılı-başarısız bir uğraş. Anlaşılan hakikat ışığı bilim bildiğimiz bir maraba uğraşına dönmeye hazırlanıyor. Şimdi pandemi de bu hakikate yardım etti, bilim zaten klasikinançlarımızı epeyce yormuştu. Peki, şimdi ne oldu? Şimdi bilim değil, yerine hezeyanlarımız metafizik üretecek, bilimse sıradan bir iş olacak öyle mi, bunu çeşitli parametrelerle tartışmaya çalışıyorum. Ola ki geleceği biraz daha fazla anlama şansımız olsun.

The Science and Trust Issue (After Covid 19)

Covid 19 has radically shaken many things in our lives. Undoubtedly, belief in science has passed a huge test beyond our general believes. Most of the people have begun to apparently express their doubts on this matter. Indeed, the problem of trust in science is not particularly new but has a new level. However, given this change, our confidence in science needs to be reassessed. In essence, this study aims to address the problem of trust in science in light of these new developments. In this framework, the nature and limits of science will be discussed again. Differences between the legendary possibilities of science and its real possibilities will be questioned. With the promising possibilities of the discipline of "imagoloy" developed by us, the problem of scientific trust will be handled comparatively against the reality of covid 19 which we are facing in our times.

___

 • Açıköz, H. M. (Editor) "Theosophical Essays: (Cosmology, Man And Culture)", Elis 145, Ankara, 2020a.
 • Açıköz, H. M. “Ontological Background Of Literature At The Sample Of The Evolution Of Homo Muslimus - I: Theoretical Frame And Preliminaries”, Anemon, Journal Of Social Science Of Muşalparslan University, 2020b 8 (1) 223–229, Http://Dx.Doi.Org/10.18506/Anemon.578150.
 • Ayer, A. J. “Man As A Subject For Science”, London, 1964.
 • Ayer, A. J. “Metaphysics And Common Sense”, London, 1969.
 • Brown, J. R. “The Miracles İn Science”, The Philosophical Quartely, 1982.
 • Evangelıou, C.C. (1997). The Hellenic Philosophy: Between Europe, Asia And Africa, Global Publication, Binghamtonuniversity, New York.
 • Hendriks, F., Kienhues, D., & Bromme, R. (2016). Trust In Science And The Science Of Trust. In B. Blöbaum (Ed.), Trust And Communication In A Digitized World: Models And Concepts Of Trust Research (Pp. 143–159).
 • Hollis, M. (1986). Invitation To Philosophy. Oxford Uk: Blackwell.
 • Mcknight, D. Harrison And Chervany, Norman L., "What Is Trust?A Conceptual Analysis And An Interdisciplinary Model" (2000).Amcis 2000 Proceedings. 382
 • Öztürk, Ali, (2019). İmajoloji (Yenibirdisiplindenemesi)- (Imagology: A Trial Of A New Discipline- First Edition 2001-) 3. Basım, Elis Yayınları, Ankara.
 • Öztürk, Ali. (2020). Siber Küresel: Nano-İnsan, Sanalite Toplum Ve Diji-Topluluklar (Qu-Post Pandemi Sonrası Dünya –Sibernatic Universal: Nano-Human, Imaginary Society And Digi-Societies After Qu-Post Pandemic World) (Vol. 5). Vol. 5. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi.
 • Quıne, W. V., And Ullıan, J. S. “The Web Of Belief”, New York, 1978.
 • Quınton, A. “Thoughts And Thinkers”, London, 1982. Springer International Publishing. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-28059-2_8 Https://Incite.Columbia.Edu/Mellon-Sawyer-Seminar-On-Trust-And-Mistrust-Of-Science-And-Experts 8.10 2021