TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)

Bu araştırma Türk Merinosu ve Lincoln x Türk Merinosu F1 kuzuların besi özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma için gerekli veriler, her iki genotipten 18’er baş erkek kuzudan elde edilmiştir. Kuzular 20 kg canlı ağırlıkta ve ferdi padoklarda besiye alınmış, 35, 40 ve 45 kg canlı ağırlıklara uluşana kadar günlük 250 g/baş kuru yonca ve ad.libitum konsantre yem ile beslenmişlerdir. Grupların karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. 35, 40 ve 45 kg canlı ağırlıklara uluşana kadar Türk Merinosu ve Lincoln x Türk Merinosu F1 kuzularda sırasıyla günlük canlı ağırlık artışı 247.75 ve 272.41 g (P<0.05), 256.95 ve 266.59, 257.14 ve 266.24 g; besi süresi 62 ve 56 gün, 78 ve 76 gün, 98 ve 95 gün; günlük kesif yem tüketimi 1.09 ve 1.10 kg, 1.18 ve 1.18 kg, 1.26 ve 1.21 kg ve yemden yararlanma sayısı 4.47 ve 4.07, 4.62 ve 4.48. 4.93 ve 4.55 olup, gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur.

The Comparıson of Turkish Merino and Lincoln x Turkish Merino (Fı ) Lambs ın Growth, Fattening and Carcass Characteristlcs. II. Fattening Characteristics

This study has been conducted to investigate the fattening characteristics of Turkish Merino and Lincoln x Turkish Merino (Fı) lambs. The data were obtained from 18 purebred and 18 crossbred ram lambs. Lambs were fattened in individual pens from 20 kg live weight to reach 35, 40 and 45 kg live weight. Lambs were fed with alfalfa hay 250 g per day per lamb and concentrated ad-libitum. The t test was used for comparison of the groups. The average of daily live weight gain were found as 247.75 and 272.41 g (p<0.05), 256.95 and 266.59 g, 257.14 and 266.24 g; fattening period 62 and 56 day, 78 and 76 day, 98 and 95 day; daily consumption of concentrate 1.09 and 1.10 kg, 1.18 and 1.18 kg, 1.26 and 1.21 kg; feed efficiency number 4.47 and 4.07, 4.62 and 4.48, 4.93 and 4.55 at 35, 40 and 45 kg live weight for Turkish Merino purebred and Lincoln x Turkish Merino Fı crossbred ram lambs respec- tively. There is no difference between groups.

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464768, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1992}, volume = {32}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)}, key = {cite}, author = {Tekin, M. Emin and Akçapınar, Halil} }
APA Tekin, M , Akçapınar, H . (1992). TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ) . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 32 (1) , 0-0 .
MLA Tekin, M , Akçapınar, H . "TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (1992 ): 0-0 <
Chicago Tekin, M , Akçapınar, H . "TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (1992 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ) AU - M. Emin Tekin , Halil Akçapınar Y1 - 1992 PY - 1992 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ) %A M. Emin Tekin , Halil Akçapınar %T TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ) %D 1992 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 32 %N 1 %R %U
ISNAD Tekin, M. Emin , Akçapınar, Halil . "TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 / 1 (Haziran 1992): 0-0 .
AMA Tekin M , Akçapınar H . TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1992; 32(1): 0-0.
Vancouver Tekin M , Akçapınar H . TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1992; 32(1): 0-0.
IEEE M. Tekin ve H. Akçapınar , "TÜRK MERİNOSU VE LİNCOLN X TÜR MERİNOSU (F1) MELEZİ KUZULARIN BÜYÜME, BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (II. BESİ ÖZELLİKLERİ)", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 0-0, Haz. 1992
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5.9b 3.1b