CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ

Bu çalışmada cloprestenol enjeksiyonu sonrasında plazma progesteron ve vaginal direnç değerlerindeki değişimlerin belirlenmesi, luteolizisin plazma progesteron düzeyleri yardımıyla izlenmesi ve enjeksiyon sonrası evrede vaginal direnç değerlerinin plazma progesteron değerleri ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma seksüel siklusun evresine bakılmaksızın random yöntemiyle seçilen 22 baş İsviçre esmeri düve üzerinde gerçekleştirildi. Bütün düvelere önce 500 mcg cloprostenol kas içi yolla enjekte edildi. Enjeksiyon sonrası dönemde östrüsler klinik gözlemlerle belirlendi. Enjeksiyon günü ve bunu izleyen dört gün boyunca her gün progesteron düzeylerinin saptanması amacıyla kan örnekleri toplandı ve vaginal direnç ölçümleri yapıldı. Cloprostenol enjeksiyonları sonrasında östrus göstermeyen 5 düvenin enjeksiyon günü seksüel siklusun metaöstrüs evresinde oldukları saptandı. Plazma progesteron ve vaginal direnç değerleri arasındaki korrelasyon katsayısı – 0.40 olarak bulundu. Cloprostenol enjeksiyonu günü progesteron düzeyleri 1 ng/ml’nin altında olan ve enjeksiyon sonrasında östrüs gösteren 8 düvenin de enjeksiyon günü siklusun proöstrüs evresinde oldukları ve doğal sikluslarının devamı olarak östrüs gösterdikleri tespit edildi. Bu düvelerde plazma progesteron ve vaginal direnç değerleri arasındaki korrelasyon katsayısı 0.50 olarak belirlindi. İlk cloprostenol enjeksiyonu sırasında progesteron düzeyleri 1 ng/ml’nin üzerinde olan 9 düvede ve 11 gün sonra ikinci kez cloprostenol enjekte edilen 5 düvede enjeksiyondan sonra progesteron düzeyleri hızlı bir düşüş göstererek 24. saate 1 ng/ml’nin altına düştü. Bu düvelerde plazma progesteron ve vaginal direnç değerleri arasındaki korrelasyon katsayısı sırasıyla 0.93 ve 0.94 olarak bulundu. Buna göre kan progesteron düzeyleri 1 ng/ml’nin üzerindeki düvelerde prostaglandinlerin luteolitik etkisinin vaginal direnç değerleriyle izlenebileceği kanısına varıldı.

Monitoring of the Changes in Plasma Progesterone and Vaginal Resistance Values in Cloprostenol Injected Heifers

The changes and relationships between plasma progesterone and vaginal resistance values after cloprostenol injections were determined and also the luteolysis process was monitored by plasma progesterone Ievels in heifers. The study was conducted on randomly selected 22 Brown Swiss heifers. İntramuscular injections of 500 mcg cloprostenol were applied in heifers without any effort to detect of their cyclic phases. Estrous heifers were detected by clinical inspections after treatment. On the day of injection and following four days jugular blood samples and vaginal resistance records were taken daily. Seventeen (77 % ) of 22 heifers injected with cloprostenol displayed estrus but five (23 %) have failed. All of these five animals have showed estrus symptoms after second cloprostenol injections and it has been concluded that they were in metestrus stage of the cycle at the time of fırst treatment. In these heifers vaginal resistance values were correlated -0.40 with plasma progesterone levels. Eight heifers having lower plasma progesterone levels than 1 ng/ml on injection day, that come into estrus after treatrnent, were deduced that they were in proestrus stage of the cycle on the day of treatrnent and showed estrus symptoms as a result of their normal follicular development. In this heifers vaginal resistance values were correlated 0.50 with plasma progesterone levels In nine heifers having higher plasma progesterone levels than 1 ng/ml at injection day and five heifers receiving second cloprostenol injections, plasma progesterone have dropped promptly and remained lower than 1 ng/ml for four days. In these groups of heifers vaginal resistance values were correlated 0.93 and 0.94 with plasma progesterone levels, respectively. It was concluded that luteolysis process can be monitored by vaginal resistance values after prostaglandin treatments in heifers having higher progesterone levels than 1 ng/ml.

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464769, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1992}, volume = {32}, pages = {15 - 27}, doi = {}, title = {CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ}, key = {cite}, author = {Tekeli, Tevfik and Aksoy, Melih and Özsar, Semin and Güven, Bülent and Güler, M. and Semacan, Ahmet} }
APA Tekeli, T , Aksoy, M , Özsar, S , Güven, B , Güler, M , Semacan, A . (1992). CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 32 (1) , 15-27 .
MLA Tekeli, T , Aksoy, M , Özsar, S , Güven, B , Güler, M , Semacan, A . "CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (1992 ): 15-27 <
Chicago Tekeli, T , Aksoy, M , Özsar, S , Güven, B , Güler, M , Semacan, A . "CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 (1992 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ AU - Tevfik Tekeli , Melih Aksoy , Semin Özsar , Bülent Güven , M. Güler , Ahmet Semacan Y1 - 1992 PY - 1992 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 32 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ %A Tevfik Tekeli , Melih Aksoy , Semin Özsar , Bülent Güven , M. Güler , Ahmet Semacan %T CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ %D 1992 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 32 %N 1 %R %U
ISNAD Tekeli, Tevfik , Aksoy, Melih , Özsar, Semin , Güven, Bülent , Güler, M. , Semacan, Ahmet . "CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 32 / 1 (Haziran 1992): 15-27 .
AMA Tekeli T , Aksoy M , Özsar S , Güven B , Güler M , Semacan A . CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1992; 32(1): 15-27.
Vancouver Tekeli T , Aksoy M , Özsar S , Güven B , Güler M , Semacan A . CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1992; 32(1): 15-27.
IEEE T. Tekeli , M. Aksoy , S. Özsar , B. Güven , M. Güler ve A. Semacan , "CLOPROSTENOL ENJEKTE EDİLEN DÜVELERDE PLAZMA, PREGESTERON VE VAGİNAL DİRENÇ DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 15-27, Haz. 1992
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5.5b 2.6b