Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri

18. Yüzyılda Sri Lanka adasında Sinhaleseler-Tamiller arasındaki çatışmanın temelinde ırksal, dinsel, dilsel sebepler yatarken; 19. Yüzyılın başından itibaren adada Batı demokrasisinin izleri, İngiliz sömürü sistemi ile birlikte görünmeye başlamış ve iki grup arasındaki çatışma, etnik grupların temsil sorununa dönüşmüştür. Temeli kolonyal döneme dayanan Tamil sorunu, Sri Lanka’nın bağımsızlığı sonrasında Tamil etnik grubunun siyasî, kültürel ve ekonomik haklarını siyasî erkten alamaması olarak tanımlanabilir. Sri Lanka’da Tamil sorununun bir sonucu olarak Tamil Kaplanları (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) 1980’lerin başlarında ortaya çıkmıştır. Sri Lanka Hükümeti, Tamil milliyetçi örgütleri ile 1985 yılından itibaren müzakereler için bir araya gelmiştir. Bu görüşmeler çerçevesinde 22 Şubat 2002’de LTTE ile Sri Lanka Hükümeti arasında ateşkes antlaşması imzalanmıştır. 2002 yılında imzalanan ateşkes antlaşması, Sri Lanka Hükümeti ve LTTE’nin şiddeti arttırması sonucunda 2006 yılında etkisiz hale gelmiştir. Bu çalışma Sri Lanka Hükümeti ile LTTE arasında yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin olumlu sonuçlanmamasının ve çatışmanın dönüştürülememesinin nedenlerini ortaya koymaya çalışacaktır

While the conflict between the Sinhaleses and the Tamils in the Sri Lankan Island in the eighteenth century was based on racial, religious and linguistic reasons, the traces of the western democracy in the island started to appear by the English colonization system since the beginning of the nineteenth century, and the conflict between the two groups transformed into a problem of representation of ethnic groups. The Tamil problem originating from the colonial period can be described as the ethnic Tamil groups cannot take their political, cultural, and economic rights from the political power after the independence of Sri Lanka. In Sri Lanka, because of the Tamil problem, the Tamil Tigers (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) appeared in the beginnings of 1980’s. The Sri Lankan Government came together with the Tamil nationalist organizations for negotiations by 1985. Under the framework of these negotiations, LLTE and the Sri Lankan Government signed a ceasefire agreement in February 22, 2002. The ceasefire agreement signed in 2002 became ineffective in 2006 by rising of violence between the Sri Lankan Government and LTTE. This study will try to treat the reasons that the negotiations, which continued approximately for 20 years between the Sri Lankan Government and LTTE, could not be concluded in a positive manner and that the conflict could not be transformed

Kaynakça

Akyeşilmen, Nezir, “Çatışma Yönetimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz”, Nezir Akyeşilmen, (ed.), Barışı Konuşmak, ODTÜ Yayınevi, Ankara, 2013.

Asia Report , Sri Lanka’s Human Rights Crisis, No: 135, 14 June 2007.

War Crimes in Sri Lanka, No: 191, 17 May 2010.

Bacık, Gökhan, “Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 10, Yaz 2006, ss. 57-76.

Bailey, David Paul , “Rampant Lions: The Buddhist Response to Violence in Sri Lanka”, Lamp- da Alpha Journal.Volume: 37, 2007, ss. 12-22.

Burchill Scott vd., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ali Aslan, Çev. Muhammed Ali Ağcan, Küre Yayınları, İstanbul, 2009.

Council of the European Union Brussels, 12669/1, 105, REU1, (Presse 248), P106/05,29 September 2005.

5510/01/06, REU 1 (Presse 18), P 15/06, 28 January 2006.

5736/1/06, REU 1, (Presse 27), P 019/06, 31 January 2006.

9962/06, Presse 163, P078/06, 31 May 2006.

9974/06,Presse 165, 31 May 2006.

16076/06, Presse 347, 31 May 2006, P.141.

7761/08, 18 March 2008, Presse 79.

“Day’ speech by LTTE chief Velupillai Prabhakaran”, November 27, 2007, http://www.satp. org/satporgtp/countries/shrilanka/document/papers/07nov24ltte.htm, (Erişim tarihi: 20.06.2012).

Dağcı, Kenan, Çaman, Efe, Uluslar arası Çatışma Çözümleri Yaklaşımları: Müzakere ve Arabuluculuk, http://www.kenandagci.com/files/dagci-caman.pdf, (Erişim tarihi: 07.04.2014).

Demir, Korhan Cenker, “Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK”. Uluslararası İlişkiler Dergisi. Cilt: 5, Sayı: 19, Güz 2008, ss. 56-84.

Erhan, Çağrı,“Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele”, http://www.stradigma.com/ turkce/haziran2003/makale_01.html, (Erişim tarihi: 21.06.2012).

“Ex-rebel made Sri Lankan minister”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7933561.stm, (Erişim tari- hi: 20.06.2012).

Galtung, Johan .“Peace by Peaceful Conflict Transformation – the TRANSCEND Approach”. Charles Webel ve Johan Galtung (ed.), Handbook of Peace and Conflict Studies, Routled- ge, USA, 2007.

Ganguly, Meenakshi, “Sri Lanka Takes the Wrong Road to Peace”, http://www.hrw.org/ news/2011/05/17/sri-lanka-takes-wrong-road-peace, (Erişim tarihi: 12.11.2011)

“Heroes’ Day’ speech by LTTE chief Velupillai Prabhakaran”, November 27, 2007 http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/papers/07nov24ltte. htm, (Erişim tarihi: 10.04.2012).

Jeong, Ho-Won, Understanding Conflict and Conflict Analysis, SAGE Publications, London, 2008.

Humanitarian Operation Factual Analysis, Ministry of Defence Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. July 2006- May 2009, July 2011.

Kınacıoğlu, Müge, “War on Terror and Hegomony: International Law Making Regarding Terrosim After 9/11”, Uluslararası İlişkiler Dergisi Cilt: 8, Sayı: 32, Kış 2012, ss. 67-85.

Krisha, Sankaran Postcolonial Insecurities India, Sri Lanka, and the Question of Nationhood, Borderlines, Volume 15, Miversity of Minnesota Press, 2001.

McFarland, Maria, “Opinion: Wikileaks and US frustrations in Sri Lanka”, http://www.hrw. org/news/2010/12/16/opinion-wikileaks-and-us-frustrations-sri-lanka, (Erişim tarihi: 12.11.2011).

International Crisis Group Asia Report, Development Assistance and Conflict in Sri Lanka: Lessons From The Eastern ProvinceAsia Report. N°165, 16 April 2009, s. 21.

Sri Lanka: The Failure of the Peace Process, No: Asia Report 124, 28 N o - vember 2006.

Sri Lanka: Sinhala Nationalism and the Elusive Southern Consensus. Asia Report No. 141, November 2007.

Sri Lanka’s Return to War:Limiting the Damage, Asia. Report No: 146, Feb.2008.

Development Assistance and Conflict in Sri Lanka: Lessons from the eastern Province.Asia Report No: 165, Apr. 2009.

Update Briefing. Asia Briefing No: 99, Brussels, 11.01.2010.

“President Chandrika Kumaratunga’s Address to the Nation, 53rd Independence Day”, Feb- ruary 4, 2001, http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/papers/ chandrika_kumaratungas_address.htm, ( Erişim tarihi: 20.06.2012).

“President’s speech to Parliament on the defeat of LTTE”, http://www.satp.org/satporgtp/ countries/shrilanka/document/papers/president_speech_parliament_defeatofLTTE. htm, (Erişim tarihi: 20.06.2012).

“President’s Speech at the 14th SAARC Summit in New Delhi”, http://www.satp.org/sat- porgtp/countries/shrilanka/document/pap ers/sarc14.htlm, (Erişim tarihi: 20.06.2012).

Research Paper 09/51, War and Peace in Sri Lanka, 5 June 2009, ss. 1-80.

Smith, Anthony D., Milli Kimlik.(Çev. Bahadır Şener), İstanbul, İletişim Yayınları, 2009.

Smith, Niel A., “Understanding Sri Lanka’s Defeat of the Tamil Tigers”, http://www.ndu.edu/ press/understanding-sri-lanka.html, (Erişim tarihi: 21.06.2012).

Smith, Justin O., Maritime Interdiction in Counterinsurgency: the Role of the Sri lankan Navy in the defeat of the tamil tigers, Basılmamış Master Tezi, Naval Postgraduate School, Monterey, California, June 2010

“The Collapse and After”, http://himalmag.com/component/content/article/497-the- collapse-and-after.html, (Erişim tarihi: 20.06.2012).

UNESCO Resmi İnternet Sitesi, http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/ UNESCO_E.PDF, (Erişim tarihi: 29.01.2012).

War Crimes in Sri Lanka. Asia Report, No: 191, 17 Mayıs 2010.

Yılmaz, Levent, Siyasal Kültür-Kriz Etkileşimi Çerçevesinde Türk Siyasal Kültürünün Kriz Alan- ları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.

Kaynak Göster

Bibtex @ { liberal609314, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2014}, volume = {}, pages = {31 - 50}, doi = {}, title = {Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri}, key = {cite}, author = {Çınar, Yusuf} }
APA Çınar, Y . (2014). Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri . Liberal Düşünce Dergisi , (75) , 31-50 .
MLA Çınar, Y . "Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri" . Liberal Düşünce Dergisi (2014 ): 31-50 <
Chicago Çınar, Y . "Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri". Liberal Düşünce Dergisi (2014 ): 31-50
RIS TY - JOUR T1 - Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri AU - Yusuf Çınar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 50 VL - IS - 75 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri %A Yusuf Çınar %T Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri %D 2014 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V %N 75 %R %U
ISNAD Çınar, Yusuf . "Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri". Liberal Düşünce Dergisi / 75 (Haziran 2014): 31-50 .
AMA Çınar Y . Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri. Liberal Düşünce Dergisi. 2014; (75): 31-50.
Vancouver Çınar Y . Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri. Liberal Düşünce Dergisi. 2014; (75): 31-50.
IEEE Y. Çınar , "Barışa Giden Yolda Başarısız Müzakere Örneği: Sri Lanka Hükümeti - LTTE Görüşmeleri", Liberal Düşünce Dergisi, sayı. 75, ss. 31-50, Haz. 2014