Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi için “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”ni geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili merkez 8 ilçesine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 400 öğretmen oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında öncelikle açıklayıcı (explanatory) faktör analizi ve madde analizi çalışmalarına yer verilmiş; son olarak doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin açıklanan toplam varyansı %65.7’dir. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 33 maddeden oluşan “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Okuma-Yazma, Geçerlik, Güvenirlik

The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers

The aim of this research is to develop “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” in order to determine teachers’ self-efficacy perception about preparation for reading and writing activities. The sample of the study consisted of 400 teachers working at the preschool educational institutions in the 8 central districts of Ankara. Firstly, explanatory factor analyses and item analyses and then confirmatory factor analyses have been carried out for validity and reliability analyses of the scale. Total variance of the scale was 65.7%. The internal consistency of Cronbach coefficient Alpha used for the validity of the scale was calculated as .89. At the end of the analyses, “The Scale for Determining Preschool Teachers’ Self-Efficacy Perception About Preparation for Reading and Writing Activities” that consists of 33 items was acquired.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg313970, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {111 - 123}, doi = {}, title = {The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers}, key = {cite}, author = {Bay, D. Neslihan and Alisinanoğlu, Fatma} }
APA Bay, D , Alisinanoğlu, F . (2010). The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers . Journal of Theoretical Educational Science , 3 (1) , 111-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29340/313970
MLA Bay, D , Alisinanoğlu, F . "The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers" . Journal of Theoretical Educational Science 3 (2010 ): 111-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29340/313970>
Chicago Bay, D , Alisinanoğlu, F . "The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 3 (2010 ): 111-123
RIS TY - JOUR T1 - The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers AU - D. Neslihan Bay , Fatma Alisinanoğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 123 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers %A D. Neslihan Bay , Fatma Alisinanoğlu %T The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers %D 2010 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Bay, D. Neslihan , Alisinanoğlu, Fatma . "The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers". Journal of Theoretical Educational Science 3 / 1 (Haziran 2010): 111-123 .
AMA Bay D , Alisinanoğlu F . The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2010; 3(1): 111-123.
Vancouver Bay D , Alisinanoğlu F . The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers. Journal of Theoretical Educational Science. 2010; 3(1): 111-123.
IEEE D. Bay ve F. Alisinanoğlu , "The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers", Journal of Theoretical Educational Science, c. 3, sayı. 1, ss. 111-123, Haz. 2010

15581 10637

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Kavramına İlişkin Geliştirdikleri Mecazlar

Ahmet Naci Çoklar, Levent Vural, İsmail Yüksel

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Süleyman Karataş, Necla Tabak

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları

Bircan Ergün Başak, Ömer Uysal, Nurdoğan Aşıcı

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

D. Neslihan Bay, Fatma Alisinanoğlu

Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma-Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi

Yalçın Bay

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranış Sorunlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Giresun İli Örneği)

Fatma Alisinanoğlu, Oğuz Serdar Kesicioğlu

Okuma Güçlüğü Çeken Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Aslı Yüksel

İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinden Beklentileri

Mehmet Yapıcı, F. Betül Ulu

İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sinan Yörük, Gonca Akalın Akdağ

Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı

Davut Hotaman