D. Neslihan Bay, Fatma Alisinanoğlu

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Study of Validity and Reliability of The Scale of Sufficiency Perceptions About Preparation Studies For Reading And Writing of Pre-school Teachers

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

2010 - Cilt: 3 - Sayı: 1

111 - 123

Okuma-Yazma, Geçerlik, Güvenirlik

Reading and Writing, Validity, Reliability

32 36