Siyaset ve Uzmanlık: Demokratik Bir Toplumda Bilimin Kullanılması

Zeynep Pamuk’un “Siyaset ve Uzmanlık: Demokratik Bir Toplumda Bilim Nasıl Kullanılmalı? adlı kitabı, bilim ve demokrasi arasındaki ilişki için yeni bir model sunuyor. Kitap, bilimsel uzmanlığın hükümetlerin politikalarında kullanılmasının nasıl daha uyumlu hale getirilebileceği sorusuna, toplumun ihtiyaç ve değerleri ile uyumluluğunu tartışarak cevap arıyor. Dikkat çekici felsefi analizler içeren kitap, pandemi, iklim değişikliği, yapay zeka ve çevre korumadan çeşitli örneklerle bilimin demokratik bir şekilde nasıl yönetileceği ve kullanılacağı sorusuna doyurucu bir yanıt niteliğinde.

Politics and Expertise: How to Use Science in a Democratic Society

___

  • Zeynep Pamuk, Politics and Expertise: How to Use Science in a Democratic Society, Princeton University Press, Princeton, 2021

___

APA Sarıaslan, F. (2023). Siyaset ve Uzmanlık: Demokratik Bir Toplumda Bilimin Kullanılması . Kültür ve İletişim , 26(1) (51) , 201-205 .