ÖLÜMCÜL HASTALIK TANISI ALMAK: BİR YAŞAM KRİZİ KÖTÜ HABER VERİLMELİ Mİ?

Kanser gibi olumcul bir hastalık tanısı almak birçok insan için bir yaşam krizidir Çalışmalar her dört aileden uçunun gunun birinde kanser olgusuyla yuzyuze geleceğini göstermektedir Bu ise herkesin, bir biçimde, olumcul hastalık tanısı almış en azından bir kişiyle yakın ilişkide olacağı anlamını taşımaktadır Yaşamı tehdit eden bu yaşantıda hastadoktor iletişimi çok önemlidir Bu durum özellikle kotu haberin verildiği anlarda belirginleşir, hasta ve ailesinin iyilik halını etkiler Kotu haberin verilmesi, içerik, hasta - hekim iletişiminin özellikleri, hastaların tepkileri, böyle durumlarla nasıl başa çıkacağını bilememe vb nedenlerle hekimler için de zor bir görevdir Klinik deneyimler ve literatür bilgilen kotu haberin verilmesinin kotu biçimde yapılmasında, suçlanma duygusu, duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini bilememe, soruların yanıtlarını bilememe ve kişisel olarak hastalıktan ve ölümden korkmanın etkili olduğu yönündedir Literatür bilgileri, uygulamada hekimlerin kotu haberin verilmesine ilişkin farklı tutumları olduğu yönündedir Bu tutumlar, hiç bir Şey hissetmeden ve korlemesıne, nazik ve uzuntulu bir tavırla ya da anlayışla ve olumlu yaklaşarak davranma olarak belirtilebilir Literatürde, kotu haberin, bu haberi alan kişiyi düşünerek, dikkat ederek ve ona saygs gösterip, empatı yapacak duyarlılıkla verilmesinin uygun olacağı ilen sürülmektedir Son sıralarda Batılı ülkelerde tıp eğitiminde konuyla ilgili iletişim becerilerinin kazanılmasının onemı bu konudaki eğitimin azlığı vurgulanmaktadır Bu konu ülkemizde de yeni yeni gündeme gelmekle birlikte, profesyonellerin konuya yeteri kadar eğildiklerini söylemek guçtur

To Be Diagnosed With A Malignant Disease: A Life Crisis Should The Bad News Be Broken?

cancer is a life crisis for many people, Studies have shown that three out of every four families will one day be touched by cancer. That means every one can be involved in at least one close relationship with sorneone who has this malignancy. During this life threatened experience, patient-doctor communication has a cruciai importance, particularly at the moment breaking bad news and this communication also have implications for the well-being of patients and family members. Breaking bad news İs a difficult task for the physcians beacuse of context, the characteristics of patient-doctor communication, the patient's reactions, not to know how to cope with thin kind of situaiions and the others. Clİnical experiences and literatüre have shown that breaking bad news generally were done badly because of fear of blamed, of the unknown of expression of emotions and of not knowing ali the ansvvers as well as personal fear of iliness and death. As mentioned İn the literatüre there are three methods of breaking bad nevre approach: the blunt and unfeeling way, the kind and sad way, and the understanding and positive way. Recommendations has been made that the news should be presented in a thoughtful, caring and sensitive way that shows respect and the empaty for the receivers. Recently communication skills and medica! practice have become an area of intense interest and emphasized that there is at present liitle traîning on the process of delivering bad nevvs.

Kaynakça

Bloom JR (1996) Soctal Support of the Cancer Patıerıt and the Role of the Famıîy İn L Baıder, CL Cooper, A Kaplan De-Nour (eds) Cancer and the Family NevvYork, John vVıley & Sons, s 53-70

Brewın TB (1977) The Cancer Patıent Communıcatıon and Morale BrMedJ, 2 1667-1668

Brevvtn TB (1991) Three Ways of Gıvıng Bad News Lancet,337 1207-1209

Broyard A (1992) lntoxrcaled fay my lllness Ballantıne Books, NevvYork

Butow PN, Kazemı JN, Beeney LJ, Grıffın A, Dunn SM, Tattersal MHN (1996) When the Dıagnosıs (s Cancer Cancer, 15, (77) 12,630-2637

Faulkner A, Maguıre P (1994) Talkıng to Cancer Patıents and Theır Relatıves London, Oxford Unıversıty Press

Buckman R (1984) Breakıng Bad Nevvs Whyıs it Stili to DıffıculP Br Med J, 288 1597-1599

Burton M, VVatson M (1998) Counsellıng People vvıth Cancer NevvYork, John Wıley & Sons,

Gautam S, Nıjhavvan M (1987) Communıcatıng wıth Cancer Patıents BrJPsych, 150 760-764

Gırgıs A, Sanson - Fısher RW (1998) Breakıng Bad Nevvs 1 Current Best Advıce for Clınıcıans Behav Med 24 53-59

Grassr L, Gıraldı T Messına EG, Magnanı K, Valle, E, Carteı, G (2000) Physıcıans' Attıtudes to and Problems wıth Trırth - Telhng to Cancer Patıents Supp Çare Cancer, 8 40-45

Loge JH, Kaasa S, Hytten K (1997) Dısclosmg the Cancer Dıagnosıs The Patıents' Experıences Euro J Cancer, 33 (6) 878-882

Maguıre P, Faulkner A (1988) How to do it Communıcate wıth Cancer Patıents 1 Handlıng Bad Nevvs and Dıffıcult Questıons Br Med J, 297 907-9

Ptacek JT, Ptacek JJ, Ellıson NM (2001) "l'm Sony To Teli You " Phystcıans' Reports of Breakıng Bad News J Behav Med, 24 (2) 205-217

Rogers CR (1951) Client - Centered Therapy Boston, Houghton Mıfflın

Sepucha KB, Belkora JK, Mutchnıck S, Esserman LJ (2002) Consultatıon Plannıng to Help Breast Cancer Patıents Prepare for Medıcaî Con su it at ı ons Effect on Communıcatıon and Satısfactıon for Patıents and Physıcıans J Cim Onco, 20 11 2695-2700

Slevın ML (1987) Talkıng About Cancer Now Much JS too Much? Br J Hosp Med, 38( 56) 58 - 59

Yalom I D (1980) Exıstentıa) Psychoterapy NevvYork, Basic Book, İne,

Kaynak Göster

APA Okyavuz, U . (2003). ÖLÜMCÜL HASTALIK TANISI ALMAK: BİR YAŞAM KRİZİ KÖTÜ HABER VERİLMELİ Mİ? . Kriz Dergisi , 11 (3) , 29-35 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000198