The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital

Objective: Burn-out affect was shown every occupational groups. Security guards at hospitals are at more risk because of their exposure to violence and their workload. The aim of this study was to investigate the relationship between the situation of being exposed to violence and the burnout in security guards at hospitals. Methods: Study was performed between April and June 2017 at 6 hospitals from 3 different cities in Turkey. A self-report questionnaire was performed and filled by participants with face-to-face interaction. Questionnaire was consisting of 15 items towards variables that might cause burn-out syndrome and sociodemographic variables. Maslach Burnout Inventory was used to measure burn-out level of the participants. Statistical analyses were performed using SPSS. P < 0.05 was statistically significant. Results: Participants were 215 security guards. 65.5 % (n=141) were exposed to verbally violent and 40.9 % (n=88) were exposed to physically violent acts during the past 12 months three times or more. There was statistically significant relation between exposure to verbal or physical violence in last year and Maslach emotional exhaustion scores. There was significant relation between Maslach depersonalization scores of the security guards who exposed to physical violence in last year, but it was not significantly at whom exposed to verbal violence in last year. Conclusions: We found that as burn-out increased with exposure to violence. Therefore we suggest that security guards need to be educated about coping with violence and communication; also should evaluated physiologically within periodic examination.

Hastanede Çalışan Güvenlik Görevlilerinin Şiddete Maruz Kalma ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki

: Tükenmişliğin etkisi her meslek grubunda gösterilmiştir. Sağlık sektöründe çalışan güvenlik güçleri gerek iş yükü, gerekse şiddete maruz kalmaları nedeniyle diğer sektörlere göre daha fazla risk altındadır. Bu çalışmada hastanede çalışmakta olan güvenlik görevlilerinin tükenmişlik düzeylerinin şiddet görme durumları ve diğer faktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 2017 yılı Nisan-Haziran ayları arasında 3 farklı ilden 6 hastanede yapılmıştır. Çalışmada amacına uygun olarak hazırlanan sosyo-demografik özelliklere ve Tükenmişlik Sendromuna sebep olabileceği düşünülen değişkenlere yönelik 15 sorudan oluşan bir anket ile katılımcıların tükenmişlik düzeyini belirlemek için Maslach tükenmişlik ölçeği araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. p

Kaynakça

Ergin, C. Adaptation of Maslach Burnout Inventory for Turkish Nurses and physicians. Ankara: VII. National Physicology Congress Scientific Publications; 1992

Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. MBI: The Maslach Burnout Inventory manual. Palo Alto, CA: ConsultingPsychologistsPress;1997

Burke RJ, Greenglass ER. A longitudinal examination of the Cherniss model of psychological burnout. SocSciMed 199; 40:1357-63.

Neveu JP. Jailed resources: Conservation of resources theory as applied to burnout among prison guards. J Organ Behav. 2007;28: 21-42.

Öztürk G. Çetin M. Yıldıran N,et al. Burnout and job satısfactıon levels of physıcıans. Anatol J ClinInvestig 2012;6:239-45.

Zhang B, ZhangLi, Zhang N. Research on the relationship between job burnout and turnover intention among clinical nurses born in the 80s. J Clin Nurs 2013;28:16–8.

DiMartino V, Hoel H, Cooper CL. Preventingviolenceandharassment in theworkplace. European foundation for the ımprovement of living and working conditions, Dublin; 2003

Beech B, Leather P. Workplace violence in the healthcare sector: a review of staff training and integration of training evaluation models. AggressionViolentBehav 2006;11:27–43.

Webster S, Patterson A, Hoare J,et al. Violence at work: findings from the 2005/06 and 2006/07 British CrimeSurvey. HSE; 2008.

Collins PA, Gibbs CC. Stress in policeofficers: a study of theorigins, prevalence and severity of stress-related symptoms with in a county police force. OccupMed 2003;53:256–64.

Andrew ME, McCanlies EC, Burchfield CM,et al. Hardiness and psychological distress in a cohort of police officers. Int J EmergMent Health 2008;10:137–48.

Santos A, Leather P, Dunn J,et al. Genderdifferences in exposuretoco-worker and public-initiated violence: assessingtheimpact of work-related violence and aggression in policework. Work Stress 2009;23:137–54

Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout J Organ Behav 1981;2:99-113.

Günseli G. Burnout Syndrome in a Group of Primary School Teachers. Turkiye Klinikleri J MedSci 2011;31:602-8.

Öztürk A, Tolga Y, Şenol V, et al. Evaluation of burnout levels of health managers in Kayseri city. Erciyes Medical Journal 2008;30:92-9.

Kavlu İ, Pınar R. Effects of job satisfaction and burnout on quality of life in nurses who work in emergency services. Turkiye Klinikleri J MedSci 2009;29:1543-55.

Ünal S, Karlıdağ R, Yoloğlu S. Relationships between burnout, job satisfaction and life satisfaction in physicians. J Clin Psy. 2001; 4: 113-8.

Violence against health workers, World Health Organisation http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/workplace/en/

Aydin B.Violencea gainst general practitioners in Turkey. J Interpers Violence 2009;24: 1980-95

Ergün FS, Karadakovan A. Violence towards nursing staff in emergency departments in one Turkish city. IntNursRev 2005; 52: 154-60.

Leino TM, Selin R, Summala H, et al. Violence and psychological distress among policeofficers and security guards. Occup Med 2011;61: 400-6.

Nicolien K, Euwema M, Schaufeli W. Burnout job stress and violent behaviour among Dutch police officers. Work&Stress 1999;13: 326-40

Erol A. Burnout and job satisfaction among emergency department staff. J Clin Psy 2012;15:103-10.

Chen S.Work place violence and its effect on burnout and turn over at tempt among Chinese medical staff. Archives of environmental & occupational health 2016;71: 330-7.

Zhang Y, Liu YY, Wang Y. The study on job burn out status among physicians from large or middle-sized hospitals in Inner Mongolia. Chinese Journal of SocialMedicine. 2011;28: 343–5.

Zhu W, Lou XP, Wang ZM. The study of construct validity and reliability of the Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) for nurse. Chin J of Behavioral Med Sci. 2007;16 :849–5.

Kaynak Göster

512 213

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Evaluation of Anterior Segment Parameters and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness According to Pregnancy Trimester

KUDDUSİ TEBERİK, ALPER BAŞBUĞ, Hakan SAĞLAM, Musa KARAASLAN, MURAT KAYA

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Türkiye‟de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve „Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor‟ Risalesi

ASLIHAN AKPINAR, MÜESSER ÖZCAN

The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital

CÜNEYT ARDIÇ, Oğuzer USTA, Güzin ZEREN ÖZTÜRK

Turner Sendromlu Olgularımızın Karyotip Kompozisyonlarının Başvuru şikâyetleri ve Antropometrik Verileri ile Birlikte Değerlendirilmesi

Mustafa DOĞAN, Recep ERÖZ, Semih BOLU, Hüseyin YÜCE

Stratejik Aile Danışmanlığı: Bir Vaka İncelemesi

Kenan TAŞTAN

İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

PEMBE OLTULU, Rabia KÜPELİ, FAHRİYE KILINÇ, MEHMET SİNAN İYİSOY, HACI HASAN ESEN, Salim GÜNGÖR, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, Lema TAVLI, Sıdıka FINDIK

Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir

Osman KAYAPINAR, Cem ÖZDE, ADNAN KAYA

Amiodaron Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidi

Ridvan SİVRİTEPE, Sema UÇAK BASAT, Ece YİĞİT, HANİFE ŞERİFE AKTAŞ

Hipervitaminoz D Nadiren Hiperkalsemi Yapar: Yeni Kavram „‟Subklinik İntoksikasyon‟‟

ZAFER PEKKOLAY, FARUK KILINÇ, ŞADİYE ALTUN TUZCU, ALPASLAN KEMAL TUZCU