Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumunun Akustik Konfor Ölçütleri Açısından Doğal Akustik Durumunun Değerlendirilmesi

Bu çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde pek çok işleve hitap eden Akçakoca Oditoryumunun, müzik amaçlı kullanımında doğal akustik durumunun ve buna bağlı akustik konforunun ortaya konması amaçlanmıştır. İlk olarak akustik konfor beklentisinin ne olduğu dinleyici, müzisyen ve orkestra şefinin perspektifinden açıklanmıştır. Sonrasında Akçakoca Oditoryumunun akustik durum analizi yapılmıştır. Oditoryum önce tasarım kriterlerine göre incelenmiş; sonra hem öznel hem nesnel bir ölçüt olarak kabul edilen reverberasyon süresi odağında, gelenekselci yaklaşımla ele alınmıştır. Reverberasyon süresi hesaplamasında hem malzeme – yutuculuk ilişkisini daha iyi işleyen bir yaklaşım olduğu düşünülerek hem de reverberasyon süresi denince en yaygın kullanılan formül olan Sabine formülünün kullanımına karar verilmiştir. Sonuçta, mekânın akustik konforunun tasarım ölçütleri ve reverberasyon süresi açısından yeterli olmadığı, elektronik yükselticiler aracılığıyla bu yetersizliğin optimum düzeye getirileceği görülmüştür.

Evaluation of Natural Acoustic Condition of Kocaeli Congress Center Akçakoca Auditorium in terms of Acoustic Comfort Criteria

In this study, it is aimed to reveal the natural acoustic status and the acoustic comfort associated with the use of Akçakoca Auditorium, which addresses many functions in Kocaeli Congress Center, which is under the Kocaeli Metropolitan Municipality Culture, Art and Conservatory Branch Directorate. First of all, what is the acoustic comfort expectation is explained from the perspective of the listener, musician and conductor. Afterwards, acoustic situation analysis of Akçakoca Auditorium was made. The auditorium was first examined according to the design criteria; Then, it was handle with a conventional approach, focusing on the reflection time, which is accepted as both a subjective and objective criterion. In the calculation of the reverberation time, it was decided to use the Sabine formula, which is the most widely used formula, considering both the material-absorption relationship better and when it comes to reverberation time. As a result, it has been seen that the acoustic comfort of the space is not sufficient in terms of design criteria and reflection time, and this deficiency will be brought to the optimum level by means of electronic amplifiers.

___

 • Bayoğlu, Müjgan (1998). İç Mimaride Hacim Akustiğinin Tasarıma Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bayramoğlu, Gülşah Sibel (2017). Oditoryumların Akustik Açıdan Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Beranek, Leo (2004). Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics and Architecture. New York: Springer New York
 • Budak, Ayşegül (1994). Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu’nun Akustik Performansının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Elbaş, Özgür. (2016). Konser Salonlarında Yer Alan Yapısal Eleman, Mobilya ve Donatıların Orkestra Sanatçılarının Performansı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, Dirun (2014). Gelişen Teknoloji Işığında Performans Mekanlarında İşitsel Konfor Gereksinimleri ve Akustik Tasarım Yaklaşımları. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Everest, F. Alton and Ken C. Pohlmann. (2000). Master Handbook of Acoustics, New York: McGraw Hill.
 • Gürkan, Ergin (2013). At Nalı Plan Tipi Salonların Konser ve Opera İşlevinde Akustik Tasarım Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kader, Sümeyye (2018). İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nin Akustik Açıdan İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kul, Hilal (2018). Eskişehir’deki Salonların Akustik Envanter Çalışması ve A.Ü. AKM Opera ve Bale Salonu’nun Akustik Konfor Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ökten, Gizem (2010). Mimari Form ve Yüzey Saçıcılığın Akustik Parametreler Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öziş Feridun ve Suat Vergili (2008). “Dinleyici-Orkestra-Müzisyen Perspektifinde Konser Salonlarının Akustik Tasarım Parametreleri” Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı 13: 35-41
 • Yaşaroğlu, Kerime (2006). Açıkhava Tiyatrolarının Akustik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yönetsel, Gülay Hanzade (1994). Seslendirme Yapılan Hacimlerde Akustik Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sirel, Şazi. (1974) Yapı Akustiği I. İstanbul: İnkılap ve Aka Basımevi
 • Türk, Ezgi (2011). İstanbul’daki Salonların Akustik Kalitesinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Toktaş, Sefa (2011). Çok Amaçlı Salonların Akustik Açıdan Değerlendirilmesi: F.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Vural, Anıl (2009). İstanbul’da Bulunan Dört Konser Salonunun Akustik Açıdan Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Schiller, Maike (14.01.2019). Elbphilharmonie- Konzert von Jonas Kaufmann hat Folgen. https://www.abendblatt.de/kultur-live/article216208601/Elbphilharmonie-Konzert-von-Jonas-Kaufmann-hat-Konsequenzen.html 26.09.2022