Acı Çekme Cesareti

‘Acı Çekme Cesareti’ adlı kitap, varoluşçu ve pozitif psikoloji perspektiflerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Kitabın yazarlarına göre bir insanın acı çekmesi, karanlığın farklı evrelerinden geçmesine benzemektedir ve bu evreler sırayla ‘günbatımı’, ‘alacakaranlık’, ‘gece yarısı’, ‘şafak’ ve ‘gün ışığı’dır. İnsan için hayatın anlam kaynakları dinî inançlar, başkalarıyla kurulan sağlıklı ilişkiler ve diğer insanlar, hayvanlar ve doğa için yapılan yardımlardır. Anlamlı bir yaşam sürmek için insanın başına ne gelecek olursa olsun acı çekme cesaretini hiçbir zaman kaybetmemesi gerekmektedir.

The Courage to Suffer

The book “Courage to Suffer” is a blend of existential and positive psychology perspectives. For the authors of the book, a person's suffering is like going through different phases of darkness, which are 'sunset', 'twilight', 'midnight', 'dawn' and 'daylight', respectively. The sources of meaning for human life are religious beliefs, healthy relationships with others, and help for other people, animals and nature. In order to lead a meaningful life, one must never lose the courage to suffer, no matter what happens.

___

  • Doğanay, Süleyman. Acı ve Tahammül. Ankara: Sonçağ Akademi, 2022.
  • Ross, Elisabeth Kübler. Ölüm ve Ölmek Üzerine-Ölmekte Olan Kişilerin Doktorlara, Hemşirelere, Din Adamlarına ve Kendi Ailelerine Öğrettikleri. çev. Banu Büyükkal. İstanbul: Boyner Holding Yayınları, 1997.
  • Van Tongeren, Daryl R.-Van Tongeren Showalter Sara A. Acı Çekme Cesareti-Hayatın En Büyük Krizlerine Yeni Bir Yaklaşım-. çev. Damla Atamer. İstanbul: Okuyanus Yayınları, 2021.

___

ISNAD Doğanay, Süleyman . "Acı Çekme Cesareti". Kilitbahir / 23 (Eylül 2023): 264-267 .