Sayı: 20-2022Son Sayı

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

62267