Japon Ruhunda Bahçe Yaratmak

Ulusların kendi kültürlerini yansıttıkları birçok öğeden biri de bahçeleridir. Bu bağlamda, bahçelerine bakarak bir milletin tabiatı nasıl kabullendiğini veya onu nasıl fethettiğini ve yorumladığını anlamak mümkündür. Japonya, milli ve dini değerlerini koruyarak, kendine has sosyal ve kültürel yapısı ile gelişmiş ülkeler arasında en ön saflarda yer almaktadır. Japon sanatlarının güzelliği, duyurulmak için değil, yaşanmak ve paylaşılmak içindir. Japon bahçesi yaratmadaki temel ilke, kendi ruhundaki duygu ve güzellikleri doğanın eşsiz güzellikleri ile bütünleştirip bahçeye uyarlama fikridir. Bu fikir ile Japon bahçe kültürü günümüzde de ayrı bir öneme sahiptir. Japon bahçe kültürünü daha iyi algılayabilmek için tasarım prensiplerini ve onun ruhunu iyi kavramak gerekmektedir

Garden Design in Japanese Spirit

One of the many elements that nations reflect their characteristics are gardens. In this context, by looking at their gardens, it is possible to comprehend how a nation accepts or conquers and interprets the nature. Japan is among, if not the most, developed countries while preserving its national and religious values as well as its unique social and cultural structure. Beauty of the Japanese arts is not to be announced, but to be lived and shared. The basic principle in creating a Japanese garden is to harmonize sensations and beauties of one's own soul with unique beauties of nature and adapt them to a garden. With this idea Japanese garden culture has a distinctive importance today. It is necessary to truly comprehend its design principles and the Japanese spirit itself in order to recognize the Japanese garden culture in a better way

Kaynakça

Akdoğan 1974. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, 290 s, Ankara

Conder 1964. Landscape Gardening in Japan, Dover Publications, Inc. New York

Anonim 2003. The Helpful Gardener, Stone InTheJapaneseRockGarden.http://www.helpfulga rdener.com/japanese/2003/garden.erişim8.03.201 2.

Çakar 2013.Uzak Doğu Bahçe Sanatı http://www.yesildunya.net/forum/en-guzel-bahce ornekleri/681-japon-bahceleri-japon-bahce- sanati.html Erişim 6.1.2015

Çınar ve Atakan 2008. "Minyatür Bir Dünya Zen Bahçeleri (Ryoan-Ji Örneği)", İ.Ü. Orman Fak..Turkish Journal Of Geriatrics, vol.1,41-51

Çınar ve Öznam 2010. Traces Of İnteratıon In Garden Cultures: Turkish And Japanese Gardens , The 1st İnternational Symposium on Environment And Foresty, Türkıye, 4-6 Kasım , vol.1, pp.993

Dawıdson 1983. The Art of Zen Gardens, A Guide to Their Creation And Enjoyment, çeviri: Jeremy P.T. - New York. ISBN 0-87477-253-2.8.

Deitz,P, 2008. Plum Blossoms.The Third Friend of Winter, Site Lines A Journal Of Place, 4(1),pp.3-5

Du Cane, 1908. The Flowers and Gardens of Japan. Published by Adam -Charles Black, London

Demirbaş,1997. Tarihsel Japon Bahçeleri- ÜlkemizdekiKullanılabilirliğininDeğerlendirilmes i, İTÜ Fen Bilimleri Ens.Yük. Lisans Tezi, İst.

Edlinger A., (2008). Japanese Example or the Art of Appropriation, Architecture and Identity, eds. Peter Herrle, Erik Wegerhoff, Technische Universität Berlin. Habitat Unit

Engel 1967 Japanese Gardens for Today.C. E. Tuttle Company.

Ergan,D.,2013. Japon Bahçeleri Japon Bahçe SanatınınTarihselGelişimi.http://www.avrupapark bahceler.com/index.php erişim: 3.1.2015

Frederic,L.,1972. Daily Life in Japan at the time of Samurai 1185-1603. Translated by Lowe,E., Asia Faik/are Studies, Vol. 33 1, p. 156.

Güvenç 1979, 'Buruk Acı/Hurma Tadı"Japon Sanatı. O.D.T.U. Mimarlık Fak. Dergisi Cilt 5, Sayı 2,s 227-268,Ankara

Güvenç,B,1995. Japon Kültürü (5.Baskı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,No: 213, Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi: 21, Ankara.

Hobson, J.2007 Niwaki Pruning, Training and Shaping Trees the Japanese Way. Timber Press, USA.

Kandil,1989. Dünya Mimarlığından. Japon mimarlığı. Japon mimarlığına Nasıl Bakmalıyız? Mimarlık dergisi yıl 27 sayı 236 89/4 ,Ankara.

Keane 1996. Japanese Garden Design Photography by H.Ohashi, Rutland

Ketchell,R.2001,Japanese Garden in a Weekend, Octopus Publishing Group Ltd., London.

Keskin G. P. Seyrek 2008, Japon Estetiğinin 8 Belirtisi.http://v3.arkitera.com/h35521-japon- estetiginin-8-belirtisi.html erişim 8.1.2015

Meriç 1984. Japonyada Sosyoloji.volume 21 İ.Ü. Sosyoloji Konferans 1 Dergisi 45-48,Istanbul Nitschke, G., 2003. Japanese Gardens Right Angle and Natural Form, Taschen GmbH, Köln

Shigemori, M.,1981.Kyoto Shi Ukyou Ku, Ryoan-ji Goryou no Shitamachi, Kyoto,Japan.

Seıke,K. 1992, A Japanese Touch For Your Garden, Kodansaha International, Tokyo, Japan Simon,H.2014.http://www.pinterest.com/pin/747 4912948935934/Fence ideas. Erişim 9.11.2014

Slawson, D. 1991 Secret Teaching in the Art of Japanese Gardens, Kodansaha International, Tokyo

Masuno, S.2003. Inside Japanese Gardens, From Basics to Planning, Management and Improvement,The Commemorative Foundation for the Internaional Garden and Greenery Exposition, Osaka PilevneliM., 2007. http://bahcevan.com/kutsal-agac-ginkgo-biloba erişim tarihi 8.1.2015

Özgen,Y,1988/2.Japon Bahçelerinde Bazı Tasarım Dergisi,A,Cilt 38, İstanbul İ.Ü. Orman Fak.

Özgen,Y.1988.Japon Bahçelerinin Tarihsel Gelişimi, İ.Ü. Orman Fak Derg. B,Cilt 38,S: 4. İst.

URL1,2013http://www.zengarden.org/html/pa ge_obj_shakkei.htm erişim 5.4.2013

URL2.2015.http://www.modanium.com/ruyad a-kopru-gormek/ tarihi 9.10.2015

URL3,2013blomsterdalen.dkhttps://www.goo gle.com.tr/search?q=japanese&biw=1366&bih=6 51&source=Exotic Japanese Garden Design Ideas - FreshFurniture.Erişim 6.12.2014

URL4,2015http://www.agaclar.net/forum/pey zaj-bahce-duzenleme/7775.htm Erişim.5.1.2015

Van Tonder, G.J.,Lyons, M.J. 2005. Visual Perception In Japanese Rock Garden Design. Axiomathes15 pp.353-371

Var 2005. Japon Bahçe Sanatı, K.T.Ü Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Basılmamış Ders Notları, Trabzon.

Xiaofeng, F., 2010. The Great Gardens of China: history, concepts, techniques, Monacelli Press, London.

Yoshikawa, I.,1996. Japanese Gardening In Small Co.,Tokyo,Japan Pub. Trading

Young, D,2005. The Art of the Japanese Gardens, Tuttle Pub., Tokyo, Japan

Kaynak Göster

  • ISSN: 1303-2399
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2001

3b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yapı Kerestelerinde Eğilme Özelliklerinin İncelenmesinde Akustik Esaslı Tahribatsız Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması

HIZIR VOLKAN GÖRGÜN, TÜRKER DÜNDAR

Borçka Barajı Gölü ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

ZEHRA EMİNAĞAOĞLU, Hilal SURAT, AYŞE YAVUZ ÖZALP, Yasin K YAMAN

A CASE STUDY: ASSESSING THE CURRENT SITUATION OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TAŞKÖPRÜ THROUGH SWOT ANALYSIS AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Bahadır Çağrı BAYRAM, TUTKU ÜÇÜNCÜ

Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini

İBRAHİM YILDIRIM, Cumhur ALEVLİ, Kadri Cemil AKYÜZ

İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)

YAVUZ GÜLOĞLU, ALPER BULUT

Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği

ASLI KORKUT, PINAR GÜLTÜRK, TUĞBA ÜSTÜN TOPAL

Effects of Driving Torques on Direct Screw Withdrawal Resistance in

ÖNDER TOR, Samet DEMİREL, Lingling HU, Jilei ZHANG

Rekreasyonel Alan Kullanım Taleplerinin Belirlenmesi: Erzincan kenti örneği

Azapay Ümmühan YALÇINYAVUZ, SEVGİ YILMAZ

Orman Amenajman Planlarının Konumsal Simülasyon Modeli İle Hazırlanması

ALİ İHSAN KADIOĞULLARI, SEDAT KELEŞ, Emin Zeki BASKENT, ÖZKAN BİNGÖL

Farklı Koşullarda Saklanan Taşköprü Sarımsağında Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

NEZAHAT TURFAN, ASLI KURNAZ, Mehtap ALAY, TEMEL SARIYILDIZ